wizytówka
dyrekcja
kadra pedagogiczna
uczniowie
historia szkoły
pedagog szkolny
biblioteka szkolna
świetlica szkolna
aktualne informacje
fotki z imprez
mapa strony

Historia szkoły

Budowa szkoły - SP 10

budowa szkoły

Rok 1974

rok szkolny 1974/75

Uczennice LM

uczennice LM

Szkoła Podstawowa nr 10 wybudowana została dla mieszkańców nowo powstałego osiedla XXX lecia w Wodzisławiu Śl. Rozpoczęła swą działalność 1 września 1974 roku. Budynek posiadał 18 izb lekcyjnych, 5 pracowni specjalistycznych (chemii, fizyki, biologii, zajęć praktyczno-technicznych), salę gimnastyczną z zapleczem, kuchnię, jadalnię, świetlicę i gabinet lekarski. Naukę rozpoczęło 360 uczniów w 18 oddziałach. W klasie VIII było tylko po 18 uczniów, ale budowa trwała dalej. Szkoła wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe od początku stanowiła jedną z najlepszych placówek w mieście.

 

Dowodem tego były liczne osiągnięcia już w pierwszym roku działalności (puchary za osiągnięcia sportowe i turystyczne, laureaci konkursów i olimpiad). Pierwszy dyrektor szkoły Ryszard Król był człowiekiem renesansu. Uczył chemii, ale interesował się turystyką, fotografią i malarstwem. Potrafił zarazić zainteresowaniami uczniów, a z nauczycieli stworzyć grono. Od samego początku do prac na rzecz szkoły włączali się rodzice. Wiele inicjatywy wykazał Komitet Rodzicielski w składzie: p.Fojcik, p.Wrona, p.Blezień, p.Filipek. Szczególnie p.Blezień, który równocześnie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Osiedlowego - organizował imprezy turystyczne, prowadził koło fotograficzne, jego działalność widoczna była na każdym kroku. Dzięki pomocy rodziców szkoła mogła stale poszerzać swą bazę. W pierwszych latach szkoła dzieliła pomieszczenia z Liceum Medycznym. Niestety wraz z rozbudową osiedla liczba uczniów w szybkim tempie zaczęła wzrastać. Budynek szkolny przystosowany dla 700 uczniów musiał pomieścić ponad 1500 dzieci uczących się w 50 oddziałach.

 

W latach 1979 - 1986 mury szkolne wypełnione były do granic możliwości (osiem klas pierwszych od A do H). Nauka trwała od 7.30 do 18.10. Z nauczycieli, który pamiętaliby te pierwsze wspaniałe czasy i późniejsze ciężkie czasy dziś w szkole nie nie pozostała nawet garstka.

do góry

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA (1974 -2005)

 1. 2 września 1974 - miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowej Szkole Podstawowej nr 10.
 2. 1974 - 1977 - w budynku szkoły na parterze mieściło się Liceum Medyczne.
 3. 1976 - 1986 - gwałtownie wzrosła liczba uczniów i klas, szkoła przeznaczona na 700 uczniów musiała pomieścić ponad 1000, wystąpiły problemy zwizane z częstą zmianą nauczycieli.
 4. 1985 / 1986 - do szkoły uczęszczała rekordowa liczba uczniów 1570, istniało 50 oddziałów (osiem równoległych klas pierwszych od A do H), zajęcia odbywały się na trzy zmiany, od 7.30 do 18.10.
 5. 1988 - odbyło się spotkanie uczniów z b. więźniem obozu Auschwitz - Birkenau, znanym aktorem Augustem Kowalczykiem, który opowiadał dzieciom o swoich obozowych przeży- ciach i dramatycznej ucieczce z obozu.
 6. 1 września 1990 - w szkole wprowadzono naukę nowego przedmiotu - religii.
 7. 1991 - uczniowie wybrali spośród nauczycieli Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia ( obecnie funkcję tę pełni nauczyciel języka polskiego Martę Borońska).
 8. styczeń 1992 - rozpoczęto wydawanie szkolnej gazetki dla uczniów klas IV - VIII "Dziesiątka " (obecnie redaktorem gazetki jest nauczyciel języka polskiego Wioletta Kuśmierczyk).
 9. wrzesień 1996 - p. I. Kapuścik i p. D. Kamińska z własnej inicjatywy rozpoczęły wydawanie szkolnej gazetki dla uczniów klas I - III " Małolat".
 10. 19 marca 1998 - odbyła si ę uroczystość nadanie szkole imienia Janusza Korczaka.
 11. 21 - 22 maja 1999 - odbyły si ę uroczyste obchody 25 - lecia Szkoły Podstawowej nr 10 im.Janusza Korczaka.
 12. czerwiec 1999 - szkołę opuścili pierwsi absolwenci sześcioletniej szkoły podstawowej.
 13. 1 września 1999 - wprowadzony został punktowy system oceniania ( uczniowie zamiast ocen otrzymywali punkty, które na koniec półrocza/roku szkolnego zamieniano według odpowiedniej skali na oceny).
 14. 1 września 1999 - nastąpiło otwarcie pracowni komputerowej i rozpoczęcie nauki nowego przedmiotu - informatyki.
 15. czerwiec 2000 - szkołę opuścili ostatni absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.
 16. 2000 / 2001 - nastąpił dalszy znaczny spadek liczby uczniów szkoły - 451.
 17. listopad 2001 - na życzenie uczniów Rada Pedagogiczna wprowadziła w szkole " szczęśliwy numerek".
 18. 30 sierpnia 2002 - Rada Pedagogiczna zniosła punktowy system oceniania.
 19. 1 września 2003 - w szkole wprowadzono naukę nowego przedmiotu - edukacja regionalna.
 20. 2003 - powstał szkolny fundusz " Świetlik", który miał za zadanie pomagać dzieciom z ubogich rodzin.
 21. 2004 / 2005 - szkoła wzięła udział w akcji " Szkoła z klasą " zorganizowanej przez "Gazetę Wyborczą " - nauczyciele, rodzice, uczniowie zrealizowali wybrane zadania: poprawnie oceniamy z poszczególnych przedmiotów, szkoła bez nałogów, uczniowie wchodzą do Europy, praca dla innych, dobrze wyjaśniamy i ciekawie uczymy.
 22. 20 maja 2005 - w szkole odbył się (poraz pierwszy) Festiwal Nauki - wielka impreza środowiskowa przygotowana przez nauczycieli.
 23. 27 września 2005 - w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z rąk prezydenta R. P. Aleksandra Kwaśniewskiego odebrano dla szkoły certyfikat "Szkoły z klasą ".

DYREKTORZY "DZIESIATKI"

 1. Ryszard Król (1974 - 1981): pierwszy dyrektor szkoły, człowiek renesansu, uczył chemii, interesował si ę fotografią , turystyką , obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych.
 2. Marian Szczepańczyk (1981 - 1987): nauczyciel techniki, obecnie na emeryturze.
 3. Anna Białek (1987 - 1989): nauczyciel języka polskiego, obecnie dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
 4. Andrzej Kania (1989 - 1990): pełnił obowiązki dyrektora szkoły , nauczyciel fizyki.
 5. Mirosława Kozińska (1990 - 2004): nauczyciel języka polskiego, obecnie na emeryturze.
 6. Barbara Zając (1 września - 1listopada 2004): pełniła obowiązki dyrektora szkoły, nauczyciel przyrody, obecnie na emeryturze.
 7. Irena Bukowska (od 1 listopada 2004 do nadal): nauczyciel informatyki.

do góry

SYMBOLE SZKOŁY

Sztandar szkoły: prawo posiadania sztandaru szkoła otrzymała w czasie uroczystości nadania patrona 19 marca 1998 r., sztandar uroczyście wręczył dyrektor Mirosławie Kozińskiej prezydent Wodzisławia Ireneusz Serwotka.

Prezydent

19. 03. 1998 r. - uczniowie klas ósmych składaj ą ślubowanie. Zakończenie roku szkolnego 2004/2005 - klasy szóste uroczyście przekazują klasom piątym sztandar szkoły.

Ślubowanie

Jest on używany podczas uroczystości miejskich, powiatowych i w czasie ważnych szkolnych uroczystości np. zakończenie roku szkolnego klas szóstych, pasowanie na ucznia klas pierwszych.

Ze sztandarem

Tablica pamiątkowa: ufundowana z okazji nadania szkole imienia, uroczyście odsłonięta 19. 03. 1998r., obecnie wmurowana w ścianę, na parterze, obok wejścia do szkoły.

Tablica Pamiątkowa

Wygląd sztandaru:

- długie drzewce zakończone głowicą w kształcie orła,płat umocowany na stałe do drzewca;

- prawa strona kolor niebieski, na środku postać Janusza Korczaka w otoczeniu dzieci, u góry nazwa szkoły, na dole nazwa miasta;

Sztandar str. prawa

 

Sztandar str. lewa

- lewa strona kolor czerwony, na środku godło Polski - Orzeł Biały z koroną na głowie i oficjalna nazwa państwa: "Rzeczpospolita Polska".

 

HYMN SZKOŁY

"Tysiące serc"

 1. Ojczyzną naszą jesteś naszym rodzinnym domem, oknem na świat otwartym, kluczem do wiedzy wrót. Więc póki sił nam starczy, każdy z nas będzie walczył o dobre imię szkoły codzienną pracą swą.
 • Tysiące serc, tysiące nas wpatrzonych w Ciebie szkoło, ufamy Ci, wierzymy Ci, że trudom stawimy czoło. Tysiące serc, tysiące nas wpatrzonych w Ciebie szkoło, nauczysz nas, jak trzeba żyć, by piękniej było wkoło.

JANUSZ KORCZAK - PATRON SZKOŁY

19 marca 1998r. Szkoła Podstawowa nr 10 otrzymała imię Janusza Korczaka.

Nadanie imienia 1 Nadanie imienia 2 Nadanie imienia 3

uroczystość widziana w obiektywie

Janusz Korczak ( właśc. Henryk Goldszmit): był polskim żydem, urodził się 22 lipca 1879r. w Warszawie, znany pisarz, pedagog, lekarz, został dyrektorem Domu Sierot dla dzieci żydowskich, później dyrektorem Naszego Domu - sierocińca dla dzieci polskich, pisał książki dla dzieci, najbardziej znanym utworem jest "Król Maciuś I" (baśń - metafora, w której przedstawił pragnienie dzieci życia w świecie przepojonym dobrocią, miłością, tolerancją, poszanowaniem godności). Całe życie poświęcił dobru dzieci, które nazywały go "starym doktorem". W 1942r. został wraz z dziećmi zamordowany przez hitlerowców w obozie w Treblince.

do góry

opracowanie: Mirosław Groń

 

 

 

położenie miasta
historia miasta
teraźniejszosc
zabytki

 

 
 
Copyright © 2006 - 2011 EWA S.