wizytówka
dyrekcja
kadra pedagogiczna
uczniowie
historia szkoły
pedagog szkolny
biblioteka szkolna
świetlica szkolna
aktualne informacje
fotki z imprez
mapa strony

HISTORIA MIASTA WODZISŁAW ŚL.

Wodzisław stanowi nazwę dzierżawczą i pamiątkową (Vladislawia), przyjętą na cześć księcia opolsko-raciborskiego Włodzisława, który sprowadzając minorytów (franciszkanów) oraz fundując klasztor dokonał lokacji miasta w 1257 r.
Nazwa zmieniała się zależnie od przynależności administracyjno-terytorialnej, a ta na przestrzeni tego tysiąclecia zmieniała się kilkunastokrotnie. Od władców piastowskich poprzez czeskich, habsburskich, pruskich, niemieckich aż do powrotu Polski. Obecna nazwa pojawiła się w XVII wieku.
Badania archeologiczne dokumentują ślady bytności człowieka już w epoce kamiennej (paleolitu i mezolitu) oraz obecność plemion słowiańskich we wczesnym średniowieczu. Od najdawniejszych czasów Ziemia Wodzisławska dzieliła losy Śląska, który za panowania Mieszka I stanowił integralną część ówczesnego państwa polskiego. Po bitwie pod Legnicą (1241 r.) część hord tatarskich kierując się na Węgry przeszła przez rejon grodziska powodując ogromne straty i wyludnienie oraz częściowe osiedlenie w okolicach Mszany. Od XIV wieku Wodzisław stał się lennem korony czeskiej, a od 1490 roku niemieckim, w którym to roku syn Kazimierza Jagiellończyka, Władysław Dobry, nadał go kanclerzowi von Schellenburgowi.
W 1532 roku miasto zostało stolicą wolnego państwa stanowego (STATUS MINOR VLADISLAVIENSIS), w którego skład wchodziły Czyżowice, Karkoszki, Krostoszowice, Marusze, Obszary, Podbucze oraz Turza, Radlin i Skrzyszów.
W 1810-1811 roku Wodzisław był areną powstania chłopskiego, na czele którego stanął Józef Bienia, sołtys z Jedłownika. Miasta nie ominęły klęski żywiołowe. W 1822 roku pożar pochłonął całą drewnianą zabudowę w centralej części miasta, w 1847-48 roku ludność prze żyła klęskę powszechnego głodu połączonego z tyfusem, gdzie śmierć poniosło ok. 25-30% ogólnej liczby mieszkańców, a lipcu 1948 r. huragan i gradobicie zniszczyły plony na polach. Wiek XIX przejawia się powstawaniem wielu ośrodków gospodarczych jak kopalnia Anna w Pszowie (1832 r.), zakłady źródeł siarczanych w Zawadzie (1805 r.), zakłady gipsowe i wapienne w Pszowie oraz huta szkła w Marklowicach.
O przywiązaniu ludności do Polski świadczy udział mieszkańców Wodzisławia w Powstaniach Śląskich oraz lokalne zwycięstwo w narodowym polsko-niemieckim plebiscycie 20 marca 1921 r.
W okresie międzywojennym następuje gospodarzy rozwój miasta. Mieszkańcy znajdują zatrudnienie w kopalniach Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, w Fabryce Wyrobów Tytoniowych, młynie, odlewni żelaza.
W czasie II wojny światowej miasto zostało częściowo zniszczone i po sześcioletniej okupacji zostało wyzwolone 26 marca 1945 roku. Zniszczone w czasie wojny miasto zostaje odbudowane z zachowaniem zabytkowego charakteru.
Położenie miasta i jego status gospodarczy spowodowały, że w 1954 roku miasto zostało siedzibą powiatu. W roku 1973 do miasta włączono Wilchwy.
Po reformie administracyjnej 1975 roku do miasta zostają przyłączone miasta Pszów i Rydułtowy oraz gmina Marklowice.
Dzięki temu miasto zostaje dużym ośrodkiem przemysłowym posiadającym na swym terenie 3 kopalnie węgla kamiennego, koksownię, przemysł drzewny, spożywczy, materiałów budowlanych, sanatorium przeciwgruźlicze.
W latach 90 po odłączaniu się miast Pszowa, Rydułtów, Radlina i gminy Marklowice miasto traci swój przemysłowy charakter.

WYDARZENIA Z DZIEJÓW NASZEGO MIASTA

  • 1241r - najazd Tatarów na ziemię wodzisławską;
  • 1257r - książe Władysław Opolski założył (lokował nasze miasto);
  • 1306 - 1351 Wodzisław stolicą księstwa , którym rządzi księżniczka Konstancja;
  • 1786 - wielkie trzęsienie ziemi w naszym mieście;
  • 1822 - wielki pożar miasta;
  • 1848 - wielka klęska głodu , zaraza;
  • 1919-1921 - powstania śląskie
  • 1945 - wyzwolenie miasta przez żołnierzy radzieckich po ciężkich walkach (ogromne zniszczenia w mieście);
  • 1999 - Wodzisław stolicą powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

położenie miasta
historia miasta
teraźniejszosc
zabytki

 

 
 
Copyright © 2006 - 2011 EWA S.