wizytówka

dyrekcja
kadra pedagogiczna
uczniowie
historia szkoły
pedagog szkolny
biblioteka szkolna
świetlica szkolna
aktualne informacje
fotki z imprez
mapa strony

OGŁOSZENIA


niezbędne dokumenty dostępne są w zakładce sekretariat

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH - zobacz

INFORMACJA O MONITORINGU OBIEKTU - zobaczZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19

KLASY VIII - godz. 8:00

KLASY I - VII - godz. 10:00*
- zobacz
  * PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - czytaj więcej .....
* KALENDARZ SZKOLNY 2018/2019 - czytaj więcej .....
* UBEZPIECZENIE ERGO HESTIA /druk/warunki ubezpieczenia - czytaj więcej .....
* KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY rok szkol. - pobierz pdf
* PLAN ZAJĘĆ I semestr 2018/2019 - czytaj więcej .....
* KONSULTACJE Z RODZICAMI - czytaj więcej .....
*
GODZ. LEKCYJNE - czytaj więcej ....
*

OBIADY SZKOLNE/MLEKO 2019_menu obiadowe

- czytaj więcej ....
*
CERTYFIKAT "WIARYGODNA SZKOŁA" - czytaj więcej ....
* UBEZPIECZENIE ERGO HESTIA 2018/19 - czytaj więcej ...
     
*
INFORMACJA o OPŁATACH za duplikat legitymacji szkolnych
*
OBWODY SZKOŁY - zawiadomienie
*
Kompetentni cyfrowo - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego
- czytaj więcej .....
*
RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ dostępny - www.npseo.pl  

 

  • Ogłoszenie "Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne w SP10 w Wodzisławiu Śl. " - czytaj więcej .....

*
Kompetentni cyfrowo - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego

Miasto Wodzisław Śląski rozpoczyna realizację projektu pn. Kompetentni cyfrowo - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.

Projektem objętych zostanie 96 mieszkańców naszego miasta w wieku powyżej 25 roku życia (jedyne kryterium związane z udziałem w projekcie). Głównym działaniem w projekcie jest przeprowadzenie szkoleń praktycznych.

Jedna osoba może wziąć udział tylko jednym module szkoleniowym (12 godzin zajęć, w rozłożeniu na przykład na 4 spotkania po 3 godz.). Moduły szkoleniowe są do wyboru (nie trzeba zrealizować wszystkich):

  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Rolnik w sieci
  • Rodzic w Internecie
  • Tworzę własną stronę internetową (blog)
  • Mój biznes w sieci
  • Kultura w sieci

SZKOLENIA SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE. Odbywać się będą w jednej ze szkół podstawowych w grupach maksymalnie 10-osobowych. Prowadzić je będą certyfikowani instruktorzy. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie, otrzyma certyfikat. Szkolenia będą realizowane w okresie maj-październik 2019 r.

Rekrutacja rozpocznie się w kwietniu 2019 i będzie miała charakter ciągły do wyczerpania limitu miejsc.

Informacja i szczegóły dotyczące procesu rekrutacji niebawem będą dostępne w Wydziale Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

do góry

 

*
PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

wykaz zobacz:


*
UBEZPIECZENIE ERGO HESTIA

koszt ubezpieczenia: 55,00zł ( wpłata do 15.09.2018r.)

do góry


 

*
PODANIE O PRZYJĘCIE DO SP10 SPOZA OBWODU

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SP10 SPOZA OBWODU

pobierz wersja doc., wersja pdf.

do góry


 

 

*
GODZINY LEKCYJNE

GODZINY LEKCYJNE

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:50 - 13:35

7. 13:45 - 14:30

8. 14:35 - 15:20

9. 15:25 - 16:10

do góry


*
OBWODY SZKOŁY

 

Z A W I A D O M I E N I E

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10

im Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim

ROK SZKOLNY 2017/18

Obwody szkoły

DLA ROCZNIKA 2004, 2005:

- os. Dąbrówki;
- os. XXX lecia PRL;
- ul. Radlińska od nr 37 do 87;
- ul. 26 Marca od nr 140 do 152 oraz 164, 166, 168, 170;
- ul. Przemysława 9, 11, 13, 15;
- ul. Matuszczyka;
- ul. Gałczyńskiego;

DLA ROCZNIKA 2006, 2007, 2008, 2009,2010 - KLASA II:

- os. Dąbrówki;
- os. XXX lecia PRL;
- ul. Radlińska od nr 36 do 87;
- ul. 26 Marca od nr 140 do 152 oraz 164, 166, 168, 170;
- ul. Przemysława;
- ul. Leszka;
ul. Mieszka;
- ul. Matuszczyka;
- ul. Gałczyńskiego;

DLA ROCZNIKA 2010, 2011 nowe obwody od 1.09.2017r.:

- os. Dąbrówki;
- os. XXX lecia;
- ul. Radlińska od nr 37 do 107F;

Dyrektor Szkoły: mgr Irena Bukowska

do góry


 

 

*
OBIADY SZKOLNE/MLEKO 2019

OBIADY:

cena obiadu - 5,50zł

Odpłatność za obiady

m- c CZERWIEC

12 dni x 5,50 zł = 66,00 zł.

(15,16,17,18,19,23-bez obiadów)

Płatności proszę dokonywać na konto firmy: PKO BP 31 1020 2472 0000 6602 0399 4878 do dnia 10.06.2019r.

 

I przerwa obiadowa (godz.11:30-11:50) kl. I - IV

II przerwa obiadowa (godz.12:35-12:50) kl. V - VIIIMLEKO (mleko białe) - bezpłatne

kl.I -V

WARZYWA/OWOCE

kl. I - V


*
KONSULTACJE Z RODZICAMI

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

 

zebranie/konsulatacje w klasach I - VIII

godz. 17:00


 

*

INFORMACJA o OPŁATACH za duplikat legitymacji szkolnych

 

Przy wyrabianiu duplikatu legitymacji szkolnej -
prosimy o wpłacanie kwoty: 9,00 zł

na konto:

BANK PEKAO S.A o/Rybnik

18 1240 4357 1111 0010 3972 4244

z dopiskiem - "za duplikat legitymacji imię i nazwisko ucznia"

 

- czytaj więcej .....

do góry

 

 

*
Ogłoszenie "Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne w SP10 w Wodzisławiu Śl. "

OGŁOSZENIE

Od 01.09.2010 do 30.06. 2012 w SP10 im. J.Korczaka w Wodzisławiu Śl. rozpoczyna się projekt "Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne w SP10 w Wodzisławiu Śl. " współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1/POKL/9.1.2/2009 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych systemie oświaty.

Nauczyciele zainteresowani prowadzeniem w/w zajęć wyrównawczych (nauczanie zintegrowane, j.polski, j. angielski, matematyka) oraz specjalistycznych (psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna i gimnastyka korekcyjna) proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły do dnia 25.08.2010 z propozycjami w/w zajęć oraz w celu zapoznania się z projektem. do w/w potrzebni będą również: koordynator, asystent koordynatora, księgowa, ewaluator, specalista do spraw promocji.

regulamin rekrutacyjny wersja pdf

 

do góry


 

położenie miasta
teraźniejszosc
zabytki

 

 
 
Copyright © 2006 -2019 E S.