wizytówka
dyrekcja
kadra pedagogiczna
uczniowie
historia szkoły
pedagog szkolny
biblioteka szkolna
świetlica szkolna
aktualne informacje
fotki z imprez
mapa strony

Pedagog szkolny

ZADANIA:

  • konsultacje pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 -12.30 (oprócz pierwszych czwartków miesiąca) ,
  • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
  • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce oraz
  • z zaburzonym zachowaniem,
  • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu profilaktycznego szkoły "Kolorowy Świat",
  • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów,
  • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem, Strażą Miejską, Prokuraturą, Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą,
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

do góry

 

 

 

 

 

 

położenie miasta
historia miasta
teraźniejszosc
zabytki

 

 
 
Copyright © 2006 - 2018 ES.