wizytówka
dyrekcja
kadra pedagogiczna
uczniowie
historia szko3y
pedagog szkolny
biblioteka szkolna
owietlica szkolna
aktualne informacje
fotki z imprez
mapa strony

ZABYTKI MIASTA

 

 

Pałac został wzniesiony w 1745 przez właściciela Wodzisławia Guidobalda Józefa von Dietrichsteina i jego żonę Marię Gabrielę Henckel von Donnersmarck, pałac był mieszkaniem właściciela Wodzisławia i Mniejszego Państwa Stanowego Wodzisław.

Wygląd wodzisławskiego pałacu: budynek piętrowy nakryty czterospadowym dachem ¨ zbudowany z cegły, posiada prostokątne okna ¨ nad wejściem herb fundatorów pałacu, zegar z kurantem.

Plac zamkowy: przed wejściem do pałacu (od strony rynku ) stała figura św. Jana Nepomucena (obecnie stoi na terenie Kościoła WNMP), naprzeciw pałacu stała kamienica rządowa.

Park zamkowy (miejski): jedno z najpiękniejszych miejsc w naszym rodzinnym mieście, rosną w nim piękne, cenne gatunki drzew (dwa amerykańskie tulipanowce, dęby szypułkowe ) , na terenie parku - wzgórze, na którym stała wieża obronna w której mieszkała księżna Konstancja.

 

 

Kościół franciszkański: przy ul. Minorytów obok rynku, dawny kościół klasztorny p.w Świętej Trójcy, pierwsza budowla była prawdopodobnie drewniana, budynek murowany kościoła został wzniesiony w XV w., przez wieki codziennie w kościele modlili się wodzisławscy franciszkanie - minoryci, po sekularyzacji przez władze pruskie klasztorów w 1830 ówczesny właściciel Wodzisławia nabył kościół dla gminy ewangelickiej i do dzisiaj pełni funkcję kościoła ewangelickiego, zniszczony w czasie drugiej wojny światowej , odbudowany po wojnie, obecnie kościół ewangelicki.

Wygląd kościoła franciszkańskiego (ewangelickiego) wysoka prostokątna nawa, trójboczne prezbiterium skierowane na wschód, wysoka wieża (od strony rynku), która zawaliła się w 1943.

Klasztor franciszkański: w 1257 do Wodzisławia przybyli zakonnicy franciszkanie - minoryci, którzy zamieszkali w drewnianym klasztorze obok rynku, w XVII w. wzniesiono na planie kwadratu murowane budynki klasztoru, po sekularyzacji zakonu w 1814 miasto kupiło budynek w którym urządziło: biura magistrackie, sąd, więzienie, szkołę ludową, w latach 1821 - 1881 w klasztorze mieszkał wodzisławski nauczyciel Franz Ignatz Henke - autor kroniki Wodzisławia i państwa wodzisławskiego. Obecnie w klasztorze znajduje się Sąd.

 

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N.M.P: wznosi się na wzgórzu obok rynku, pierwszy kościół w tym miejscu zbudowano w połowie XIII wieku i zdaniem wodzisławskiego archeologa był zbudowany z cegły, w 1522 - 1528 w tym miejscu zbudowano nowy murowany kościół, który rozebrano na początku XX wieku, w latach 1909 - 1911 dzięki inicjatywie proboszcza wodzisławskiego księdza Henryka Weltike wzniesiono obecny kościół parafialny, częściowo zniszczony w marcu 1945 r, w 2001 nałożono nowy hełm wieży , od średniowiecza w dniu narodzenia Matki Boskiej ( wrzesień ) odbywa się jarmark parafialny.

Wygląd obecnego kościoła parafialnego: neogotycki, murowany z czerwonej cegły nieorientowany, prezbiterium skierowane na zachód, posiada trzynawowy korpus zakończony pięciobocznym prezbiterium.

W bocznej kaplicy kościoła znajduje się drewniana rzeźba ludowa z XVIII w., Jezusa Frasobliwego, otaczana szczególną czcią wiernych.

 

 

Baszta Rycerska zwana też Wieżą Romantyczną. Wysoka na 20-metrów - postawiona w samym środku lasu - wzbudza podziw i szacunek. Stoi na wzgórzu, w miejscu o nazwie Grodzisko, gdzie wieki temu osiedlili się pierwsi wodzisławianie.

Zapisy kronikarskie z XVIII wieku mówią, że na miejscu teraźniejszej Baszty były widoczne resztki murów i żelazne wrota, prowadzące do podziemi. Miejsce obrosło w liczne legendy i być może dlatego zagorzały romantyk Edward Brauns - właściciel okolicznych włości w 1857 roku postanowił wybudować w tym miejscu Basztę Rycerską w stylu neogotyckim. Zabytek został odrestaurowany w 1991 roku dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. 16 czerwca 2004 r. Baszta Rycerska, zwana również Wieżą Romantyczną, została podpalona przez nieznanych sprawców.

 

 

 

Pawilon sanatoryjny budowano 11 lat (1887-1898). Od 1908 do 1913 roku trwała nadbudowa III-go piętra tego budynku. Od 1949 roku mieści się w nim sanatorium przeciwgruźlicze.

 

Ratusz (Urząd Miasta ): budynek przy ul. Bogumińskiej wzniesiony Ok. 1880 przez władze niemieckie jako siedziba sądu, wzniesiony z czerwonej cegły, piętrowy z wysokim dachem, od 1954 stał się siedzibą władz powiatowych, a od 1974 siedziba władz miejskich czyli ratusz obok ratusza stoi drugi stary budynek z czerwonej cegły, w którym dawniej było więzienie, obecnie urzędy miejskie i archiwum PAN.

W budynku urzędują władze miasta : prezydent i wice - prezydenci Wodzisławia Śląskiego, Rada Miejska, wydziały Urzędu Miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polożenie miasta
historia miasta
terazniejszosc
zabytki

 

 
 
Copyright © 2006 - 2011 EWA S.