• PRACA SEKRETARIATU w okresie zawieszenia zajęć.

    • UWAGA ZMIANA SPOSOBU FUNKCJONOWANIA SEKRETARIATU

     Z uwagi na sytuację sanitarną, wobec wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim począwszy od dnia 17 marca 2020 maksymalnie ogranicza ilość przyjmowanych petentów. Prosimy aby osobisty kontakt z pracownicami sekretariatu czy dyrekcją szkoły odbywał się tylko w sprawach niecierpiących zwłoki i po wcześniejszym UMÓWIENIU WIZYTY telefonicznie pod numerem (32) 456 54 50

     Zmiana sposobu funkcjonowania sekretariatu dotyczy okresu obowiązywania stanu zagrożenia.

     Dokumenty związane z rekrutacją oraz wypełnione wnioski o przyjęcie do klas I-szych na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane od 30 marca 2020 (Decyzją Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego wydłużono terminy składania dokumentów do dnia 03.04.2020)

    • Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 10

    • Godziny pracy sekretariatu:

     poniedziałek - czwartek w godzinach 7:30 - 15:30.  Piątek -  dzień administracyjny - kontakt tel: (32) 456 54 50


     Pracownice sekretariatu:

     Carmen Maksymiec - sekretarz szkoły 

     Daria  Jurczyk - sekretarka

    • Duplikat legitymacji szkolnej. 

    • Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz. U Nr 97, poz. 624


     Informujemy, że na podstawie w/w rozporządzenia wydanie duplikatu legitymacji szkolnej podlega opłacie w wysokości 9,00 złotych. Wpłaty należy dokonać na konto:

     BANK PEKAO S.A o/Rybnik 18 1240 4357 1111 0010 3972 4244

     W tytule wpłaty należy wpisać: "za duplikat legitymacji szkolnej imię nazwisko ucznia"

     Na podstawie dowodu wpłaty przygotowany zostaje duplikat legitymacji szkolnej. Należy dostarczyć następujące dane: IMIONA (Jeśli dziecko posługuje się dwoma) i nazwisko ucznia, data urodzenia ucznia, adres zamieszkania. Termin wykonania duplikaty do 5 dni roboczych.   

  • Dokumenty do pobrania