• Kolejne restrykcje w związku z pandemią

      Uwaga! Rząd wprowadził nowe, bardziej restrykcyjne zasady wychodzenia z domu. Wszystko po to aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. Wśród wielu nowych obostrzeń znalazł się również zapis, który bezpośrednio dotyczy wszystkich uczniów.  Od dzisiaj obowiązuje zakaz wyjścia z domu bez opieki dorosłych dla wszystkich poniżej 18 roku życia.   

     • UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

      Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie ukazał się komunikat o planowanym egzaminie próbnym ósmoklasistów. Egzamin przeprowadzony zostanie w dniach  od 30 marca do 1 kwietnia bieżącego roku, a w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną będzie zdalny czyli odbywać się będzie w domach uczniów.

      Aby do niego przystąpić zainteresowani uczniowie będą musieli pobrać arkusze i materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań  na  rozumienie  ze  słuchu  w arkuszach  z  języków  obcych nowożytnych, ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej(www.cke.gov.pl) lub ze  strony okręgowej komisji egzaminacyjnej w Jaworznie (http://www.oke.jaworzno.pl/www2/) w  następujących terminach:

      30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 - język polski

      31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 - matematyka

      1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 - języki obce nowożytne.

      W materiałach znajdziecie zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i  te  dostosowane do potrzeb uczniów  z niepełnosprawnościami.  

      Informujemy, że zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej EGZAMIN TEN jest DOBROWOLNY.  Zachęcamy jednak aby, w sytuacji kiedy macie możliwość, przystąpić do egzaminu.   

      Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu powinni przede wszystkim zgłosić taką chęć nauczycielowi uczącemu dany przedmiot egzaminacyjny a później postępować według poniższej instrukcji:

      1. Pobieracie materiały ze stron Centralnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w dniu wyznaczonym dla konkretnego przedmiotu.
      2. Po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE - rozwiązujecie zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie
      3. Zapisujecie swoje rozwiązania w ustalonej wcześniej z nauczycielem formie,  np. w  odrębnie  stworzonym  pliku  w  edytorze  tekstów,  numerując  kolejno  rozwiązywane zadania; na wydruku (jeśli macie w domu drukarkę); korzystając z zeszytu rozwiązań, który  będzie zamieszczony  na stronie razem z arkuszem (plik  edytowalny,  w którym  odpowiedzi  będzie  można  zapisać  komputerowo  albo odręcznie - po wydrukowaniu); na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
      4. Swoje rozwiązania przesyłacie do nauczyciela uczącego danego przedmiotu  (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań.)
      5. Nauczyciele,  korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań  (otrzymają je po 8 kwietnia) sprawdzą Wasze odpowiedzi i przekażą Wam informację zwrotną, np. w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;  podczas spotkania on-line - indywidualnego albo z grupą; w  postaci  komentarzy  w  pliku  -  w  przypadku,  jeśli przesłałailiście odpowiedzi w  pliku edytowalnym.

      Udział w  próbnym egzaminie ósmoklasisty,  przypomnę raz jeszcze, jest DOBROWOLNY!.  Jeśli jednak zechcecie przystąpić to proponuję, aby został on przeprowadzony  w  WARUNKACH ZBLIŻONYCH  do  obowiązujących podczas właściwego egzaminu to znaczy zgodnie z obowiązującym Was czasem wykonania zadań zawartych w arkuszach i  SAMODZIELNE. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla Wad -  odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po Waszej stronie. Próbny egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym. Udział w nim da Wam kolejną szansę pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie. Zmierzenie się z zadaniami egzaminu pozwoli Wam również zidentyfikować wiadomości i umiejętności,  które  już opanowaliście  w  stopniu  zadowalającym,  oraz  wiadomości i umiejętności,  które wymagają jeszcze doskonalenia. Uzyskany wynik NIE BĘDZIE PODLEGAŁ OCENIE więc ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU! Tym z Was, którzy zdecydują się przystąpić już teraz GRATULUJEMY DECYZJI i ŻYCZYMY POWODZENIA.

     • Nabór do szkół ponadpodstawowych!

      Uwaga ósmoklasiści! Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do obejrzenia filmu informacyjno-instruktażowego odnośnie naboru do szkół ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego.

     • Remont boiska "Dziesiątki" FAKTEM!

      W "trudnych czasach" są jednak i takie wiadomości, które napawają radością i optymizmem. Długo wyczekiwany remont naszego, wysłużonego już boiska, został ostatecznie potwierdzony.

      Po pozytywnym rozpatrzeniu przez władze miasta wniosku dyrektora szkoły o remont nawierzchni naszego boiska wielofunkcyjnego i przejściu procedur związanych z wyborem wykonawcy przyszedł wreszcie czas na podpisanie stosownych dokumentów. Wczoraj, w budynku szkoły, doszło do podpisania umowy z właścicielem firmy remontowej z Rudy Śląskiej i...KLAMKA ZAPADŁA! Gdy tylko pogoda pozwoli ruszy oczekiwany remont. Jak zapewnia wykonawca "przy dobrej pogodzie skończymy pracę z całą pewnością jeszcze przed wakacjami". W planach remontowych jest nie tylko remont nawierzchni ale też reorganizacja funkcjonalności boiska tak by można było jednocześnie grać i w siatkówkę i koszykówkę. Boisko zyska też dodatkową funkcję -

     • UWAGA! od 25 marca reorganizujemy nauczanie zdalne.

       

       

      Dordzy Uczniowie, Szanowni Rodzice oraz Wy koleżanki i koledzy Nauczyciele. 

      Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (opublikowanym w piątek 20 marca) od 25 marca nauczanie zdalne przybierze formę ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH. Przed NAMI WSZYSTKIMI stanie trudne i zupełnie nowe zadanie, w którym nie będzie już tylko powtórek zrealizowanego wcześniej materiału, ale wprowadzać  będziemy też nowe treści wynikające z podstawy programowej. Zapewniam zwłaszcza Uczniów i ich Rodziców, że w tej trudnej rzeczywistości, w której wszyscy się znaleźliśmy, nauczyciele "Dziesiątki"  zrobią wszystko co w ich mocy, aby w  możliwie pełnym zakresie te podstawy zrealizować i udzielić wszelkiej możliwej pomocy zarówno Wam Uczniowie jak i Waszym Rodzicom.

      Mamy świadomość, jak trudne to będzie zadanie dla każdej ze stron. My, nauczyciele, musimy nauczyć się stosować zupełnie nowe techniki przekazu wiadomości, a Uczniowie, przy pomocy Rodziców, muszą nauczyć się jak z tak przekazywanych wiadomości skorzystać. To jasne - TRUDNOŚCI, ZWŁASZCZA NA POCZĄTKU, BĘDZIE WIELE. Jestem jednak przekonany, że przy wzajemnej wyrozumiałości i pomocy sprostamy zadaniu. Publikując ten post na stronie internetowej szkoły pragnę prosić: BĄDŹMY WYROZUMIALI, POMAGAJMY DZIECIOM ALE I SOBIE WZAJEMNIE, INFORMUJMY SIĘ O TRUDNOŚCIACH I PROBLEMACH, SZUKAJMY MOŻLIWE NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ.  

      Obecnie pracujemy nad usystematyzowaniem i opracowaniem harmonogramu zajęć tak by z jednej strony, w możliwe pełnym zakresie, realizować podstawy programowe z poszczególnych przedmiotów, a z drugiej nie obciążać nadmiernie dodatkowymi zadaniami i obowiązkami Was drodzy Uczniowie czy Waszych Rodziców. Pracujemy również nad dostosowaniem zakresu materiału do tych specyficznych warunków pracy. Postaramy się do środy (25 marca) dostarczyć poprzez Librusa możliwie najwięcej informacji o sposobie organizacji zajęć oraz możliwościach kontaktu z nauczycielami. 

      Życzę Wszystkim ZDROWIA i mimo wszystko SPOKOJU. Jestem przekonany, że przebrniemy przez ten trudny czas. DZIĘKUJĘ też Wszystkim zaangażowanym w to co zrobiliśmy do tej pory.   

      G. Korzeń   

    • UWAGA! od 25 marca reorganizujemy nauczanie zdalne.
     • #zespolkolorowychskarpetek

      ​​​​​​Mimo nietypowej sytuacji panującej w kraju nie zapomnieliśmy o blisko 60 tysiącach ludzi żyjących w Polsce z "modyfikacją" genetyczną. W dniu 21 marca, jak co roku, ubierając kolorowe skarpetki, okazaliśmy szacunek, tolerancję i akceptację dla osób z Zespołem Downa. ​​​

      Obchodząc ten dzień staramy się nie tylko wspierać osoby z Zespołem Downa ale i samemu dowiedzieć się jak najwięcej o tej przypadłości genetycznej. Czym zatem jest Zespół Downa? W dostępnej literaturze naukowej zespół ten określa się jako odmienność biologiczna człowieka, którego natura wyposażyła w dodatkową informację genetyczną zawartą w chromosomie 21. To ta dodatkowa „informacja” właśnie modyfikuje rozwój i kształtuje cechy wyróżniające daną osobę pośród innych ludzi.

     • Ruszyły zapisy! Termin składania dokumentów PRZEDŁUŻONY!

      Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wodzisławia Ślskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym 16 marca 2020 r. o godzinie 8:00 ruszają zapisy uczniów do klas I-szych na rok szkolny 2020/2021.   

      Przypominamy, że proces rekrutacji odbywa się TYLKO ZA POŚREDNICTWEM platformy elektronicznej Vulcan Pomimo zawieszenia działaności szkół, w związku z sytuacją epidemiologiczną, sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 10 czynny jest codziennie w godzinach 7:30 - 15:30. Wygenerowane w systemie rekrutacji wnioski można dostarczyć do szkoły w godzinach pracy sekretariatu. Informujemy również, że decyzją Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego nabór uczniów do klas I-szych zostaje przedłużony do dnia 03.04.2020 r. 

     • E-Lekcje do wykorzystania!

      Olbrzymią popularnością cieszą sie obecnie w Polsce akcje: internetowa #zostanwdomu oraz facebook-owa bądź jak Kevin #zostanwdomu. Pomysłodawcy akcji zachęcają do pozostania w domu i dokumentowania swoich pomyslów jak zagospodarować ten czas pożytecznie i rodzinnie. Materiały filmowe i zdjęciowe opublikować można z hasztagiem #zostanwdomu. My mamy inną propozycję!

    • ODWOŁANE ZAJĘCIA W SZKOLE!
     • ODWOŁANE ZAJĘCIA W SZKOLE!

      ​​​​​​Decyzją Premiera RP, w związkuz z sytuacją epidemiologiczną, zawieszone zostają zajęcia szkolne od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. włącznie. ​​​​​​ W związku z powyższym informuję, że w dniach 12-13.03.2020 r do szkoły mogą przyjść TYLKO CI UCZNIOWIE, KTÓRYM RODZICE NIE SĄ W STANIE ZAPEWNIĆ OPIEKI. Od poniedziałku natomiast SZKOŁA JEST CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTA.

     • Marta Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii!

      Miło nam poinformować, że uczennica klasy VIII A - Marta Majewska została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. GRATULACJE!

      Ogrom pracy wykonanej pod kierunkiem pani Izabeli Pradelok dał pozytywne rezultaty. Nasza uczennica, w drodze do finału wojewódzkiego musiała najpierw pokonać rywali na etapie szkolnym, a później rejonowym. Mimo że po podsumowaniu wyników finału wojewódzkiego okazało się, że Marcie niewiele zabrokła by uzyskać tytuł laureatki jednak już sam fakt bycia w gronie najlepszych z geografii w województwie niewątpliwie zasługuje na najwyższe uznanie! Gratulujemy uczennicy oraz przygotowującej Ją p. Izy Pradelok. Wszystko wskazuje na to, że oprócz ekologii, biatlonu czy judo również wysoki poziom kaształcenia z geografii staje się naszą wizytówką.

     • Koszykarki na trzecim miejscu w powiecie!

      W dniu 6 marca reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w składzie: Aleksandra Bonar, Martyna Karbowniczyn, Aleksandra Kicka, Aleksandra Ryszka, Nadia Tatarczuk, Kinga Tkocz walczyła w mistrzostwach powiatu wodzisławskiego w koszykówce. Nasze uczennice spisały się na medal zajmując trzecie miejsce. Zawodniczkom oraz trenerce p. Elżbiecie Jasiak GRATULUJEMY SUKCESU!       

     • POZNAJMY SIĘ!

      Drzwi otwarte w "Dziesiątce" za nami.

      W dniu 10 lutego o godzinie 17:00 mieliśmy okazję spotkać się z Dziećmi rocznika 2013 oraz ich Rodzicami. Spotkanie było okazją do rozmowy o ofercie szkoły oraz o zbliżającym się naborze uczniów do klas I-szych tworzonych na rok szkolny 2020/2021. Rodzice przyszłorocznych pierwszaków mieli okazję spotkać się z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami "nowych" klas pierwszych, natomiast dzieci w tym czasie uczestniczyły w ciekawych zajęciach zorganizowanych specjalnie dla nich przez nauczycieli uczących w szkole. Dzieci miały okazję popracować z mikroskopem, spotkać się z... OZOBOTAMI, "poprzewracać się" na macie do judo, a nawet bezpiecznie "postrzelać" z karabinków laserowych używanych w treningach biatlonowych.