• ZALECENIA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE OPIEKI NAD UCZNIAMI Z ANAFILAKSJĄ,

   • Anafilaksja to ciężka, natychmiastowa (rozwijająca się w ciągu od kilku do kilkunastu minut) reakcja alergiczna, która stanowi zagrożenie życia chorego.

    1. Przyczyny:

    Do najczęstszych przyczyn anafilaksji należy pokarm (np. mleko, jajko, orzechy arachidowe, soja i inne), leki i użądlenie przez owady błonkoskrzydłe. Obraz anafilaksji może wystąpić po wysiłku fizycznym (np. zajęcia wychowania fizycznego).

    2. Objawy:

    Gwałtowne pojawienie się po posiłku, podaniu leku, użądleniu, wysiłku fizycznym, co najmniej dwóch z poniższych objawów:

    1) zaczerwienienie skóry lub pokrzywka;

    2) silny świąd dłoni, stóp i całego ciała;

    3) napad kaszlu;

    4) obrzęk w gardle;

    5) obrzęk języka;

    6) duszność;

    7) świszczący oddech;

    8) brak kontaktu;

    9) utrata świadomości.

    3. Postępowanie:

    1) wezwij zespół ratownictwa medycznego (nr alarmowy 112 lub 999) oraz powiadom rodzica ucznia – jeżeli możesz poproś o to inną osobę; w przypadku potrzeby, poproś dyspozytora ratownictwa medycznego o wskazówki, jak pomóc uczniowi;

    2) w przypadku pojawienia się co najmniej 2 objawów, w miarę dostępności podaj autowstrzykiwacz lub ampułkostrzykawkę z adrenaliną (samodzielne podanie przez ucznia, pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną lub nauczyciela po odpowiednim przeszkoleniu), w przednioboczną powierzchnię uda w 1/3 jego górnej części, w następujący sposób:

    a) adrenalina we wstrzykiwaczu

    – chwyć wstrzykiwacz tak, aby dłoń była zaciśnięta w pięść wokół wstrzykiwacza, a pomarańczowa końcówka była skierowana w dół,

    – drugą ręką zdejmij niebieskie zabezpieczenie znajdujące się po przeciwnej stronie,

    – trzymaj pomarańczową końcówkę ok. 10 cm od uda i przez ubranie przyciśnij mocno autowstrzywkiwacz do uda aż usłyszysz „klik” rozpoczęcia podawania leku,

    – przytrzymaj ok. 10 sekund,

    b) adrenalina w ampułkostrzykawce:

    – zdejmij nasadkę igły, nie zdejmuj blokady na tłoku,

    – wbij igłę w udo, nie podawaj przez ubranie, – naciśnij tłok aż poczujesz opór,

    – przytrzymaj przez kilka sekund,

    – wyjmij igłę;

    3) pozwól uczniowi przyjąć dowolną pozycję ciała;

    4) uważnie obserwuj ucznia i nie pozostawiaj jego bez opieki osoby dorosłej;

    5) po podaniu adrenaliny sprawdź, czy uczeń posiada przy sobie inne leki przepisane przez lekarza do podania w przypadku wstrząsu anafilaktycznego; podaj zgodnie z zaleceniem, jeżeli jest to możliwe (uwaga, w przypadku utraty przytomności nie podawać leków w postaci doustnej);

    6) w przypadku braku reakcji na podaną adrenalinę należy podać drugą i trzecią dawkę adrenaliny domięśniowo w odstępach 5–15 minutowych.