• Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 10

    •  

     Godziny pracy sekretariatu w okresie roku szkolnego:

     poniedziałek - czwartek w godzinach 7:15 - 15:00.  

     Piątek -  dzień administracyjny - kontakt tel: (32) 456 54 50

     Godziny pracy sekretariatu w okresie wakacyjnym i  w czasie ferii:

     poniedziałek - czwartek w godzinach 9:00 - 12:00

     Piątek -  dzień administracyjny - kontakt tel: (32) 456 54 50

     w wyjątkowych przypadkach mozliwe indywidualne, telefoniczne umówienie terminu i godziny wizyty.


     Pracownice sekretariatu:

     Carmen Maksymiec - sekretarz szkoły 

     Daria  Jurczyk - sekretarka

    • Duplikat legitymacji szkolnej. 

    • Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz. U Nr 97, poz. 624


     Informujemy, że na podstawie w/w rozporządzenia wydanie duplikatu legitymacji szkolnej podlega opłacie w wysokości 9,00 złotych. Wpłaty należy dokonać na konto:

     BANK PEKAO S.A o/Rybnik 18 1240 4357 1111 0010 3972 4244

     W tytule wpłaty należy wpisać: "za duplikat legitymacji szkolnej imię nazwisko ucznia"

     Na podstawie dowodu wpłaty przygotowany zostaje duplikat legitymacji szkolnej. Należy dostarczyć następujące dane: IMIONA (Jeśli dziecko posługuje się dwoma) i nazwisko ucznia, data urodzenia ucznia, adres zamieszkania. Termin wykonania duplikaty do 5 dni roboczych.   

  • Dokumenty do pobrania