• Pielęgniarka szkolna

   • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 10 prowadzi firma: Grupowa Praktyka Pielęgniarek "MEDUS" s.c. z Wodzisławia Śląskiego.  

    Gabinet czynny jest w dniach i godzinach:

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    nieczynne  8:00 - 16:00 nieczynne  8:00 - 16:00 nieczynne

     

   • Szczegółowe procedury funkcjonowania gabinetu.

    1. Gabinet czynny   zgodnie z kontraktem NFZ.
    2. Gabinet profilaktyczny powinien być wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, okulary ochronne lub przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne.
    3. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać tylko jeden pracownik/dziecko, które powinno zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu. 
    4. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami/dziećmi z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
    5. Do każdorazowego przeprowadzenia badań przesiewowych konieczne jest uzyskanie od Rodzica wypełnionej ankiety dotyczącej covid-19.
    6. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
    7. Realizowany przez pielęgniarkę program edukacji zdrowotnej, powinien poza standardowymi treściami, zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji wirusów, w tym koronawirusa. 
    8. Szkoła powinna zabezpieczyć środki do dezynfekcji rąk dla uczniów/dzieci/opiekunów i pracowników. 
    9. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w środowisku szkoły/przedszkola/żłobka należy przestrzegać dystansu min. 1,5 –2m. 
    10. W kontaktach z gronem pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości minimalizować bezpośrednie, zamieniając je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w środowisku szkoły należy przestrzegać dystansu min. 1,5-2 m. W kontaktach z gronem pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości minimalizować kontakty bezpośrednie zamieniając je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich stosować maskę chirurgiczną.
    11. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem u ucznia, pracownika szkoły tj. gorączka pow.38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, należy powiadomić o tym fakcie Dyrektora szkoły, skierować osobę chorą do domu oraz zalecić kontakt z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem oraz zgłosić podejrzenie telefonicznie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod nr 112-dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem COVID-19. 
    12. Ucznia należy odizolować do czasu przybycia opiekuna. Pielęgniarka powinna polecić uczniowi nałożenie maseczki i zaprowadzić je do Izolatki. Dziecko będzie tam pod jej opieką  oczekiwać na przybycie opiekuna lub rodzica
    13. Pomieszczenie w którym przebywać będzie izolowane dziecko (izolatka) powinno być wyposażone w środki ochrony osobistej : maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy. Dostęp do tego pomieszczenia mogą mieć tylko pracownicy szkoły.
    14. Dziecko/pracownik nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został odizolowany. Pomieszczenie, po opuszczeniu go przez ucznia powinno być zdezynfekowane i przewietrzone.
   • Uwaga anemia! 

   • Anemia, to inaczej niedokrwistość. Powodem tego stanu jest brak żelaza. Jego niedobór powoduje zmniejszenie liczby czerwonych krwinek odpowiedzialnych m.in. za transport tlenu do wszystkich komórek organizmu. 

    Przyczyny anemii  :

     Objawy mogące sugerować anemię to: bladość skóry oraz śluzówek (na wargach oraz spojówkach oczu – powieki od wewnętrznej strony), zmęczenie, wrażliwość, osłabienie, brak apetytu, zwiększona senność, problemy z koncentracją, zawroty głowy, omdlenia. Braki żelaza przeważnie spowodowane są niewłaściwą dietą, ubogą w produkty mięsne i roślinne, zawierające żelazo.      Mogą być także związane z nadmiarem spożywania przetworów mlecznych, gdyż te ograniczają wchłanianie żelaza z układu pokarmowego. Łagodna postać anemii może rozwinąć się na skutek przebytej infekcji. Podstawowym badaniem diagnostycznym jest morfologia krwi. 

    Leczenie anemii 

    Łagodne postacie niedokrwistości najlepiej wyrównać odpowiednią dietą bogatą w żelazo, witaminę B12 i kwas foliowy. Dobrym źródłem żelaza są rośliny strączkowe w połączeniu z owocami i z warzywami zielonymi, które są źródłem kwasu foliowego. W cięższych przypadkach anemii, wystarcza terapia farmakologiczna po konsultacji z lekarzem.  

    OBJAWY ANEMII