• W roku szkolnym 2020/2021 posiłki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 im Janusza Korczaka przygotowuje i dostarcza firma "Jordan Catering" - firma działająca w branży gastronomicznej nieprzerwanie od 1997 roku.  

   Ze względu na małą jeszcze liczbę chętnych uczniów posiłki wydawane są w stołówce szkolnej w godzinach:

   11:30-11:50 uczniowie klas I - VIII

   W przypadku zwiększenia się liczby chętnych godziny wydawania posiłków mogą ulec zmianie. 

   Wszelkie informacje na temat wysokości i sposobu płatności można uzyskać u intendentki firmy - p. Moniki Świderek pod numerem telefonu +48 786 199 200.  Rozliczanie płatności dokonywane jest 13 dnia każdego miesiąca. W tym dniu Intendentka będzie obecna w szkole i w godzinach wydawania posiłków będzie przyjmować od uczniów wpłaty oraz rozliczać odpisy.    

   Aby dokonać odpisu, w przypadku nieobecności ucznia w szkole, fakt ten należy zgłaszać sms-em pod numer telefonu: +48 786 199 200 w treści sms-a wpisjąc: okres nieobeności,  imię i nazwisko ucznia oraz numer szkoły. Nieobecności zgłaszać należy najlepiej w dniu poprzedzającym, bądź w dniu nieobecności do godziny 7.00 Nieobecności zgłaszane na inny numer telefonu oraz w późniejszych godzinach nie będą rozliczane.