• Od roku szkolnego 2021/2022 posiłki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 im Janusza Korczaka przygotowuje i dostarcza firma FHU "ORION" Wita Leon z Wodzisławia Śląskiego. Firma swoją działalność prowadzi od 2012 roku, posiada szereg pozytywnych rekomendacji między innymi z Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dziecka i Młodzieży, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wodzisławiu Śląskim czy Szkoły Podstawowej nr 28 w Wodzisławiu Śląskim.   

   Posiłki wydawane są w stołówce szkolnej w godzinach:

   11:30-11:50 i 12:35 - 12:50 

   Koszt obiadu dla ucznia wynosi 11,00 zł x liczba dni nauki w danym miesiącu. Odpisy (w przypadku nieobecności dziecka w szkole) należy zgłaszać pod numerem telefonu +48 693 129 753. Płatności za obiady należy dokonywać do 10 dnia danego miesiąca.  Płatności należy dokonać przelewem, na wskazane niżej konto, podając w tytule przelewu szkołę oraz imię i nazwisko ucznia, a także miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.    

   Numer konta bankowego, do wpłat: PKO BP 31 1020 2472 0000 6602 0399 4878  

   Aby dokonać odpisu, w przypadku nieobecności ucznia w szkole, fakt ten należy zgłaszać dzwoniąc lub wysyłając sms pod numer telefonu: +48 693 129 753. W wiadomości SMS należy podać imię i nazwisko ucznia oraz okres nieobecności, za który ma zostać naliczony odpis. Nieobecności zgłaszać należy najlepiej w dniu poprzedzającym, bądź w dniu nieobecności do godziny 8:30.  Nieobecności zgłaszane w późniejszych godzinach nie będą rozliczane.

   Deklaracja do pobrania:

   Deklaracja korzystania ze stołówki szkolnej.

    

    

 • UWAGA NA ALERGENY!