• POZNAJ NAS!

 • NASZE PRZESTRZENIE EDUKACYJNE.

   brak danych
 • CO NAS WYRÓŻNIA?

   • LOKALIZACJA, ORGANIZACJA.
   • Jako szkoła położona w centrum dużych osiedli mieszkaniowych odległość, jaką dzieci muszą do niej pokonać, nie jest kłopotliwa, a przede wszystkim bezpieczna, gdyż praktycznie nie wymaga przecinania ruchliwych dróg. To istotna kwestia szczególnie w czasach, gdy rodzice długo pracują, a podróż na drugi koniec miasta może być niebezpieczna i uciążliwa. Zaletą szkoły znajdującej się blisko domu jest też fakt, że Państwa dziecko poza szkołą może mieć swobodny kontakt ze swoimi kolegami z klasy i szkoły oraz bez kłopotu może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych czy imprezach organizowanych po lekcjach w szkole. Nasze położenie jest dogodne rownież dla uczniów, którzy z różnych powodów muszą dojeżdżać do szkoły komunikacją miejską. Bezpośrednio przy szkole zlokalizowane są przystanki autobusowe, z których odjeżdżają autobusy praktycznie wszystkich linii miejskich. Atutem naszej szkoły jest z całą pewnością jednozmianowy system pracy. Tak organizujemy lekcje, aby uczniowie, zwłaszcza klas najmłodszych, kończyli zajęcia w dogodnych porach. Aby zapewnić komfort i poczucie bezpieczeństwa naszym najmłodszym uczniom zajęcia lekcyjne klas I-III prowadzimy w stałych salach na wydzielonym piętrze szkoły, co sprawia, że najmłodsi czują się bezpiecznie. Dla uczniów, którzy ze względu na obowiązki zawodowe rodziców muszą być w szkole od rana lub nie mogą być odebrani ze szkoły zaraz po lekcjach, udostępniamy świetlicę szkolną i czytelnię w bibliotece z dostosowanymi do potrzeb rodziców godzinami otwarcia i zamknięcia. W szkole funkcjonuje również stołówka szkolna prowadzona przez FHU „ORION” zabezpieczająca potrzeby dożywiania dzieci. Atutem „Dziesiątki” jest również bezpośrednie sąsiedztwo Rodzinnego Parku Rozrywki, dzięki czemu nasi uczniowie, pod opieką nauczycieli, mogą i chętnie korzystają z jego urządzeń. Od wielu już lat współpracujemy ze Szkołą Języków Obcych Perfectum, Szkołą tańca Majery oraz szkółką piłkarska ESTATES - zajęcia tych podmiotów są prowadzone dla dzieci młodszych w pomieszczeniach szkoły i bardzo często są tak organizowane, że dzieci chętne mogą w nich uczestniczyć bezpośrednio po swoich lekcjach.

   • BAZA DYDAKTYCZNA.
   • Dziesiątka posiada dobrze wyposażoną i stale modernizowaną bazę dydaktyczną. Oprócz klasycznych sal lekcyjnych możemy pochwalić się nowoczesnymi pracowniami. Nasza „EKO-STACJA” to przykład jednej z najlepiej wyposażonych i najładniejszych pracowni biologicznych w mieście. Pracownia chemiczna, jako jedna z dwóch w mieście, wyposażona jest w nowoczesny system wirtualny EMPIRIUSZ, który daje możliwość przeprowadzania wirtualnych doświadczeń z wykorzystaniem gogli VR z chemii, a w przyszłości również z fizyki. Oprócz stacjonarnej, 15-stanowiskowej pracowni informatycznej jako jedyna szkoła podstawowa w mieście, wyposażeni jesteśmy w mobilną pracownię internetową złożoną z 16 nowoczesnych laptopów podłączonych do internetu. Pracownia ta, z racji swojej mobilności jest wykorzystywana do zajęć nie tylko informatyki i może być swobodnie przemieszczana pomiędzy salami lekcyjnymi. Świadomi potrzeb wykorzystywania do nauki, nowoczesnych narzędzi cyfrowych stale doposażamy sale lekcyjne w tablice, monitory interaktywne i najnowocześniejsze monitory typu „FLIP”, oststnio rozszezryliśmy wyposażenie szkoły w drukarkę 3D, grawerkę laserową i ploter drukujący do formatu A1.  Jako pierwsza szkoła w mieście wyposażyliśmy nasze korytarze w system „Wirtualnej Gazetki Szkolnej” składający się z monitorów ekranowych zamontowanych na piętrach szkoły, pełniących funkcję interaktywnych tablic na których prezentowane są ogłoszenia oraz komunikaty z życia szkoły. Modernizacji stale podlega nasza baza sportowa. Poza wyremontowanym i rozbudowanym wielofunkcyjnym boiskiem zewnętrznym z bezpieczną nawierzchnią dysponujemy kompletnie odnowioną salą gimnastyczną, oraz małą salą gimnastyczną przeznaczoną do zająć gimnastyki dla najmłodszych. W tym roku zmodernizowaliśmy stołówkę szkolną, która dzięki wyposażeniu w olbrzymich rozmiarów ekran i rzutnik 4K, zyskała nową funkcjonalniść "sali kinowej". Do dyspozycji uczniów oddaliśmy odnowioną bibliotekę szkolną z czytelnią z bogatym i stale uzupełnianym księgozbiorem. Przy szkole znajduje się dobrze wyposażony i bezpieczny plac zabaw dla dzieci, chętnie odwiedzany przez uczniów klas I-III. Korzystając z programu „Laboratoria przyszłości” przygotoaliśmy pracownię artystyczno-techniczną „Art-punkt” wyposażoną w sprzęt do prac technicznych,  gastronomicznych  oraz fotograficznych oraz "Empirium" - laboratorium chemiczne z urządzeniem Empiriusz umożliwiającym prowadzenie wirtualnych doświadczeń chemicznych z wykorzystaniem googli VR 

   • KADRA PEDAGOGICZNA
   • W szkole pracuje zaangażowana, dobrze wykształcona i doświadczona kadra nauczycieli i pedagogów. Potwierdzeniem wysokich kwalifikacji nauczycieli oraz wysokiego poziomu pracy z uczniami są osiągane rokrocznie dobre i bardzo dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty. Od kilku już lat nasi uczniowie osiągają najlepsze w mieście i powiecie oraz jedne z najwyższych w województwie średnie wyniki egzaminu z języka angielskiego. Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w kilku oststnich latach również były wysokie i plasowały nas na czołowych  miejscach wśród wszystkich szkół podstawowych w mieście. Aby poszerzać kompetencje językowe planujemy uruchomić w klasach IV-VI zajęcia z języka niemieckiego dla chętnych uczniów, które kontynuowane będą, już jako zajęcia obowiązkowe, w klasach VII-VIII. Dzięki programom autorskim i innowacjom przygotowanym i realizowanym przez naszych nauczycieli uczniowie SP10 mogą korzystać z dodatkowych, wpisanych w plan lekcji - zajęć z programowania, kreatywności oraz artystycznych i naukowych (w wirtualnym laboratorium "Empirium"). Od ubiegłego roku szkolnego, realizujemy innowację pedagogiczną „Edukacja przez sztukę” opartą na programie zajęć artystycznych wpisanych do planu lekcji, i prowadzonych przez nauczycieli specjalistów na dodatkowych zajęciach plastyki i muzyki w klasach I-III. Celem takiego działania jest wdrażanie dzieci do świadomego i aktywnego wyrażania się w formach artystycznych (śpiew, rysunek, malarstwo, teatr). Do uczniów klas II skierowana jest również oferta obowiązkowych zajęć nauki gry w szachy w wymiarze 1 godziny tygodniowo prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera klubu szachowego „Baszta”. Dzięki inicjatywie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przystąpimy też do programu nauki pływania uczniów klas II. Nauczyciele „Dziesiątki”, dzięki swoim wysokim kompetencjom, z sukcesami pracują z uczniami zdolnymi, co z kolei przekłada się na rokrocznie zdobywane tytuły finalistów i laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych i artystycznych. W kilku oststnich latach, dzięki pracy naszych nauczycieli i zaangażowaniu uczniów, możemy pochwalić się uczniami, którzy uzyskali tytuły laureatów lub finalistów  wojewódzkich konkursów przedmiotowych z geografii, biologii, matematyki czy hoistorii,  oraz uczniami, którzy zdobyli nagrody i wyróżnienia na poziomie województwa w konkursach artystycznych. Elementem, który nas wyróżnia jest również działalność proekologiczna szkoły. Nagradzane, ogólnopolskie akcje uczniów realizowane pod kierunkiem naszych nauczycieli takie jak „Nie truj sąsiada”, „Eko-Styl”, „Święto drzewa”oraz przyznany w ubiegłym roku tytuł EKO-Szkoły są najlepszym przykładem jak ważne jest dla nas budowanie świadomości proekologicznej naszych uczniów. Wychodząc naprzeciw uczniom, nasi nauczyciele organizują też pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z przedmiotów obowiązkowych, a w klasach 8 przeznaczamy dodatkową godzinę z puli godzin dyrektorskich na zajęcia dodatkowe z matematyki i języka angielskiego przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

   • NIE TYLKO LEKCJE!
   • Szkoła oprócz działań dydaktycznych realizuje też obowiązek opiekuńczy. W tym celu na terenie szkoły organizowanych jest szereg działań dodatkowych, pozalekcyjnych. Funkcjonująca codziennie świetlica szkolna ze stołówką to tylko jeden z elementów. Naszą ambicją jest wspieranie aktywności artystycznej naszych uczniów. Dzięki pracy, zaangażowaniu i posiadanym kwalifikacjom nauczycielek muzyki, plastyki i edukacji wczesnoszkolnej nasi uczniowie mogą realizować z sukcesami swoje pasje w kole teatralnym, wokalnym, i tanecznym. Efektem tej pracy są między innymi przygotowywane i prezentowane nie tylko w szkole ale również na szkolnym kanale YouTube spektakle teatralne i kukiełkowe zespołu Niebieskie Migdały, tradycyjny już Koncert Kolędowy zespołu „Trele Morele”, czy występy grupy tanecznej. Dobrze wykładany język angielski jest naszym atutem i przydaje się również w aktywności pozalekcyjnej naszych uczniów. Od kilku lat uczestniczymy w programie „Face to Face” dzięki czemu nasi uczniowie mają możliwość wykorzystania znajomości języka angielskiego w kontaktach online z uczniami szkoły z Kenii. Uzdolnieni plastycznie uczniowie mogą swoje pasje z sukcesami realizować  w kole artystycznym co przekłada się na liczne wyróżnienia i nagrody jakie „zbierają” w konkursach i przeglądach artystycznych na poziomie miasta, powiatu i województwa. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest ciekawa również dla „sportowców”. Oprócz obowiązkowych zajęć wf i zajęć treningowych w klasach sportowych od wielu już lat w „Dziesiątce” prowadzone są zajęcia Szkolnego Koła Sportowego z siatkówki, a od tego roku zajęcia ogólnorozwojowe w ramach ogólnopolskiego programu WF z AWF. Aktywność uczniów pobudzamy również w trakcie organizowanych często klasowych i szkolnych wycieczek tematycznych i rekreacyjnych oraz w trakcie organizowanych w miejscowościach nadmorskich „Zielonych szkół” W codziennej pracy z dziećmi staramy się uczulać naszych uczniów na zachowania pomocowe stąd w tym roku szkolnym usankcjonowaliśmy wcześniej podejmowane działania i stworzyliśmy Szkolne Koło Wolontariatu, wprowadziliśmy program „Życzliwa Dziesiątka” czy uczestniczyliśmy jako szkoła partnerska w miejskim programie „Bądź człowiek nie cZŁOwiek”. Świadomi problemów jakie przyniósł okres pandemii bardzo mocno rozszerzyliśmy wsparcie uczniów i rodziców w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Działania Pedagoga szkolnego i Psychologa wzmacniają, dzięki systematycznej i ścisłej współpracy, wysoko wykwalifikowani pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz pracownicy Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży prowadząc grupowe zajęcia nakierowane głównie na budowanie i wzmacnianie pozytywnych relacji uczniowskich oraz indywidualne zajęcia w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowych u pojedynczych uczniów.

   • MISJA SZKOŁY

   • W naszej pracy z uczniami dążymy do tęga aby kojarzono nas jako szkołę, która:

    • przekazuje uniwersalny system wartości oparty o patriotyzm, narodowe i kulturowe tradycje oraz poszanowanie godności drugiego człowieka,

    • budzi wrażliwość na prawdę, dobro, piękno i sztukę,

    • uczy pracy nad sobą i rozwija wiarę we własne możliwości,

    • uwrażliwia na drugiego człowieka i otaczające nas środowisko,

    • rozwija zainteresowania, talenty i twórczą aktywność,

    • przekazuje wysoki poziom wiedzy i kompetencji potrzebnych do kontynuowania nauki na wyższym etapie kształcenia,

    • uczy przestrzegania norm i zasad społecznych,

    • wspomaga rodziców w wychowaniu

    • dba o rozwój duchowy, emocjonalny, społeczny i fizyczny uczniów.

  • SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Dążeniem Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym, kierowania się uniwersalnymi zasadami takimi jak patriotyzm, narodowe i kulturowe tradycje oraz poszanowanie godności drugiego człowieka. Chcemy aby nasi absolwenci umieli wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Dążymy do tego, aby absolwent kończący szkołę posiadał następujące cechy:

   • okazywał szacunek innym,

   • szanował wartości patriotyczne i je upamiętniał,

   • znał kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,

   • przestrzegał zasad kultury osobistej,

   • szanował pracę innych,

   • aby przestrzegał zasad prawnych, współżycia społecznego oraz by był przygotowany do pracy w grupie i umiał wypełniać powierzone mu role dla dobra grupy.

   • kierował się uczciwością,

   • był wolnym od nałogów,

   • posiadał wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,

   • podejmował odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

   • szanował potrzeby innych i był chętny do niesienia pomocy,

   • okazywał szacunek dla kultury (muzyka, sztuka, malarstwo, itp.),

   • korzystał z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystywał narzędzia i technologie informatyczne,

   • był samodzielny i odpowiedzialny.

   • 45 lat historii

   • Szkoła Podstawowa nr 10 wybudowana została dla mieszkańców nowo powstałego osiedla XXX lecia w Wodzisławiu Śl. Rozpoczęła swą działalność 1 września 1974 roku. Budynek posiadał 18 izb lekcyjnych, 5 pracowni specjalistycznych do nauczania: chemii, fizyki, biologii, zajęć praktyczno-technicznych oraz salę gimnastyczną z zapleczem. W szkole funkcjonowała też kuchnia z jadalnią, świetlica, a także gabinet lekarski. W pierwszym roku działalności szkoły naukę w niej rozpoczęło 360 uczniów w 18 oddziałach. 

    Pierwszy dyrektor szkoły Ryszard Król był człowiekiem renesansu. Uczył chemii, ale interesował się turystyką, fotografią i malarstwem. Był człowiekiem z pasją i potrafił zarazić swoimi zainteresowaniami uczniów. Od samego początku do prac na rzecz szkoły włączali się aktywnie rodzice. Wiele inicjatywy wykazał Komitet Rodzicielski w składzie: p.Fojcik, p.Wrona, p.Blezień, p.Filipek. Szczególnie p.Blezień, który równocześnie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Osiedlowego - organizował imprezy turystyczne, prowadził koło fotograficzne, jego działalność widoczna była na każdym kroku. Dzięki pomocy rodziców szkoła mogła stale unowocześniać swoje wyposażenie. W pierwszych latach szkoła dzieliła pomieszczenia z Liceum Medycznym. Wraz z rozbudową osiedla liczba uczniów w szybkim tempie zaczęła wzrastać. Budynek szkolny przystosowany dla 700 uczniów musiał w szczytowym momencie pomieścić ponad 1500 dzieci uczących się w... 50 oddziałach!!. W latach 1979 - 1986 mury szkolne wypełnione były do granic możliwości (osiem klas pierwszych od A do H)  Nauka trwała od 7.30 do 18.10. .

 • Ważne daty na osi czasu "Dziesiątki" yes

   • 30 sierpnia 1974 r.
    • Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej

     Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej

     Pierwsze, uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej. Posiedzeniu przewodniczył Ryszard Król - dyrektor szkoły oraz Krystyna Świerzy - wicedyrektor.  

   • 02 września 1974 r.
    • Oficjalne otwarcie szkoły

     Oficjalne otwarcie szkoły

     Zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice wysłuchali przemównienia dyrektora R. Króla a następnie zwiedzali budenek nowo otwartej szkoły. 

   • 1977 rok
    • Przeniesienie Liceum Medycznego do innego budynku.

     Przeniesienie Liceum Medycznego do innego budynku.

     W związku z rozbudową osiedla XXX-lecia stale zwiększała się liczba uczniów w szkole. Wyprowadzenie Liceum Medycznego tylko na chwilę poprawiło warunki nauki i pracy.

   • 01 września 1981
    • Marian Szczepańczyk nowym dyrektorem "Dziesiątki"

     Marian Szczepańczyk nowym dyrektorem "Dziesiątki"

     W związku z przyjętą rezygnacją dyrektora Króla stanowisko to obejmuje Marian Szczepańczyk - nauczyciel techniki w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim.  

   • 1987 rok
    • Kolejna zmiana dyrektora

     Kolejna zmiana dyrektora

     W czerwcu 1987 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowiskach kierowniczych. Nowym dyrektorem zostaje Anna Białek, a jej zastępcami Anna Czyżycka i Andrzej Kania.

   • sierpień 1989 - czerwiec 1990
    • Anna Białek inspektorem oświaty.

     Anna Białek inspektorem oświaty.

     W związku z przejściem p. Anny Białek na stanowisko inspektora oświaty nastąpiła kolejna już zmiana na stanowisku dyrektora. Pełniącym obowiązki dyrektora zostaje Andrzej Kania. Mimo nalegań części Rady Pedagogicznej nie zgadza się jednak objąć funkcji dyrektora i 15.06.1990, w trakcie swojego posiedzenia, Rada Pedagogiczna  wybiera na to stanowisko panią Mirosławę Kozińską - nauczycielkę języka polskiego. Zastępcą dyrektora zostaje Andrzej Kania.  

   • 1991 rok
    • Rzecznik Praw Ucznia w SP 10

     Rzecznik Praw Ucznia w SP 10

     Z inicjatywy uczniów, przy poparciu ze strony dyrekcji szkoły, uczniowie SP 10 dokonują wyboru Rzecznika Praw Ucznia. Pierwszym - historycznym rzecznikiem zostaje wybrana pani Halina Mizia. Funkcję tę sprawuje nieprzerwanie do 1994 roku. W kolejnych latach funkcje te pełnili: Grzegorz Korzeń, Aleksandra Żak, Danuta Patalita, Jadwiga Borońska, Marta Borońska, Zuzanna Konsek....  

   • 1994 rok
    • I Rajd Górski Dziesiątki.

     I Rajd Górski Dziesiątki.

     W 1994 roku odbył się pierwszy, historyczny Rajd Dziesiątki, który swoją metę miał na Równicy. Organizatorom rajdu - Andrzejowi Kani, Halinie Mizi, Grzegorzowi Korzeniowi i Jadwidze Borońskiej - udało się przekonać olbrzymią rzeszę uczniów i ich rodziców do pokonywania górskich szlaków, w trakcie których oprócz podziwiania widoków był czas na zabawę i posiłek. Od tego roku rajdy stały się tradycją szkoły. W kolejnych latach mety rajdów znajdowały się na Błatniej (95 rok), Szyndzielni (96 rok), w Jankowicach (97 rok - rajd po Ziemi Wodzisławskiej), Stecówce (98 rok). Od 1999 roku zrezygnowano z rajdów górskich, a przygotowywano rajdy po Ziemi Wodzisławskiej. Ich organizatorami byli: Wiesław Wróżek, Iwona Bąk i Mirosław Groń. Trasy wiodły między innymi do: Grabówki (99 rok), Jankowic (99, 2002, 2003, 2004 rok), Rud Wielkich (2001i 2004  rok)          

   • 19 marca 1998 roku
    • Janusz Korczak patronem "Dziesiątki"

     Janusz Korczak patronem "Dziesiątki"

     Dzień nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej Nr 10 był z całą pewnością jednym z najważniejszych w dotychczasowej historii szkoły. Patrona szkoły wybrano w drodze rozpisanego wśród uczniów referendum spośród następujących kandydatur: Henryk Sienkiewicz, Adam Mickiewicz, Jerzy Kukuczka, Wojciech Korfanty, Janusz Korczak. Postać Janusza Korczaka większością głosów została wskazana jako patron szkoły. Uroczystości nadania imienia przebiegły według programu:

     8:30 - zbiórka zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców na boisku szkolnym.

     8:45 - wymarsz uczestników z towarzystwie orkiestry KWK 1-Maja do kościoła pod wezwaniem św. Herberta 

     9:00 - uroczysta msza z poświęceniem sztandaru

     10:30  - uroczysta akademia z udziałem gości w sali gimnastycznej z przekazaniem aktu nadania imienia i sztandaru oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej.      

   • 01.09.1999 r.
    • 01.09.1999 r. Pierwsza reforma oświaty staje się faktem - wkraczają gimnazja

     01.09.1999 r. Pierwsza reforma oświaty staje się faktem - wkraczają gimnazja

     Decyzją władz państwowych zmienia się organizacja systemu oświaty w Polsce. Powstają nowe "organizmy"  - gimnazja. "Dziesiątka" z ośmioletniej szkoły podstawowej przekształca się w sześcioletnią szkołę podstawową. Odtąd dzieci opuszczają mury szkoły ukończywszy klasę szóstą, a nie jak do tej pory ósmą.