•  

   Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez

   Miasto Wodzisław Śląski  na rok szkolny 2023/2024

   Szanowni Państwo! Informujemy, że nabór do wodzisławskich szkół podstawowych będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej: www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl w terminie od 8 marca 2023 r. godz. 8:00 do 22 marca 2023 r. godz. 15:00. Na wskazanej stronie znajdziecie Państwo informacje na temat zasad naboru, terminarz  oraz zakładkę "POMOC".

   W roku szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej szkoły przyjmowane będą dzieci:

   • 7-letnie (urodzone w roku 2016) - objęte obowiązkiem szkolnym,

   • 6-letnie (urodzone w roku 2017) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

   Przy rekrutacji do szkół podstawowych obowiązuje rejonizacja - w pierwszej kolejności do szkół przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Rodzice mogą również starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

   Zapisywanie dzieci do szkoły w obwodzie której dziecko mieszka:

   Rodzic wypełnia elektroniczny formularz - ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie naborowej, drukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania składa w sekretariacie szkoły obwodowej.

   Zapisywanie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

   Kandydaci spoza obwodu danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech dowolnie wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Rodzic wypełnia WNIOSEK w formie elektronicznej, drukuje go i dostarcza wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru - szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy.

   • Drodzy Rodzice przedszkolaków!

   • Co roku okres wiosenny  to dla rodziców najstarszych grup przedszkolnych czas podejmowania decyzji o wyborze miejsca, w którym dziecko  realizować będzie następny etap swojej edukacji czyli WYBÓR SZKOŁY PODSTAWOWEJ.  Wybór ten nie powinien być dziełem przypadku, w końcu chodzi o istotną podstawę edukacji, która otworzy Państwa dziecku drogę do dalszego kształcenia.
    Zapraszamy do zapoznania się z NOWĄ, opartą na EDUKACJI PRZEZ SZTUKĘ, ofertą edukacyjną Dziesiątki. Założenia nowego "otwarcia" szkoły w roku szkolnym 2021/2022 prezentujemy w medialnej "pigułce" jednak zdając sobie sprawę, że możecie mieć Państwo pytania ZAPRASZAMY indywidualnie, lub w małych grupach, DO KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO. Wystarczy telefonicznie (tel. (32) 456 5450) umówić termin spotkania z dyrektorem szkoły, a my przygotujemy spotkanie z Państwem i chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Dane kontaktowe można znaleźć również na naszej stronie internetowej w zakłądce "KONTAKT"   
    POZNAJCIE NAS! DZIESIĄTKA? strzał w DYCHĘ!