•  

   Szanowni Państwo!

   11 marca 2024 r. o godz. 8:00 startuje nabór do wodzisławskich szkół podstawowych. Potrwa on do 25 marca, do godz. 15:00.

   Nabór będzie realizowany przy pomocy systemu na stronie internetowej:  www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl

   Nabory będą dotyczyć przyjęć do szkół podstawowych, klas sportowych, oddziałów dwujęzycznych.

   • Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym mieszka, wystarczy, że wypełniony formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej w ogłoszonym terminie. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.
   • Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do pierwszej klasy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (zobacz uchwałę).

   Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane będą dzieci: 7-letnie (urodzone w roku 2017) - objęte obowiązkiem szkolnym, 6-letnie (urodzone w roku 2018) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

   Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

   Wiadomość o tym, czy dziecko znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną, ma być znana 12 kwietnia (po godz. 8:00). W przypadku oddziałów dwujęzycznych będzie to 26 czerwca (po godz. 13:00).

   Informacje dotyczące naboru udostępnione zostały w zarządzeniu prezydenta miasta z 25 stycznia br. (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej).

   W PRZYPADKU PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z SEKRETARIATEM SZKOŁY: (32) 456 54 50

   • Drodzy Rodzice przedszkolaków!

   • Co roku okres wiosenny  to dla rodziców najstarszych grup przedszkolnych czas podejmowania decyzji o wyborze miejsca, w którym dziecko  realizować będzie następny etap swojej edukacji czyli WYBÓR SZKOŁY PODSTAWOWEJ.  Wybór ten nie powinien być dziełem przypadku, w końcu chodzi o istotną podstawę edukacji, która otworzy Państwa dziecku drogę do dalszego kształcenia.
    Zapraszamy do zapoznania się z NOWĄ, opartą na EDUKACJI PRZEZ SZTUKĘ, ofertą edukacyjną Dziesiątki. Założenia nowego "otwarcia" szkoły w roku szkolnym 2021/2022 prezentujemy w medialnej "pigułce" jednak zdając sobie sprawę, że możecie mieć Państwo pytania ZAPRASZAMY indywidualnie, lub w małych grupach, DO KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO. Wystarczy telefonicznie (tel. (32) 456 5450) umówić termin spotkania z dyrektorem szkoły, a my przygotujemy spotkanie z Państwem i chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Dane kontaktowe można znaleźć również na naszej stronie internetowej w zakłądce "KONTAKT"   
    POZNAJCIE NAS! DZIESIĄTKA? strzał w DYCHĘ!