• Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

      

     Dzięki współpracy miasta z jedną z uczelni wyższych, w Wodzisławiu Śląskim zbudowana została nowa sieć pomiarowa zanieczyszczeń powietrza. Sieć objęła 9 punktów pomiarowych - czujników, które na stałe zamontowano na wybranych budynkach miejskich w poszczególnych dzielnicach. Czujnik taki znajduje się również na budynku SP10. Aby sprawdzić aktualny stan powietrza na podstawie odczytów z punktów pomiarowych należy kliknąć w link: JAKOŚĆ POWIETRZA WODZISŁAW ŚLĄSKI

     W ramach Planu działań krótkoterminowych wiedzieć trzeba, że funkcjonują trzy poziomy ostrzegania w ramach różnych poziomów alarmów:

     POZIOM I Żółty

     Powiadomienie

     o wystąpieniu przekroczenia

     Informacyjne

     Edukacyjne

     Ostrzegawcze

     POZIOM II Pomarańczowy Ostrzeżenie

     Informacyjne

     Edukacyjne

     Ostrzegawcze

     POZIOM III Czerwony Alarm smogowy

     Informacyjne

     Edukacyjne

     Ostrzegawcze

     Aby zapoznać się z aktualnymi powiadomieniami o ryzyku wystąpienia przekroczenia norm wystarczy kliknąć w link POWIETRZE SWD