• Władze szkoły

     • Grzegorz Korzeń
     • Grzegorz KorzeńDyrektor Szkoły gkorzen@edu.wods.pl
     • Ewa Smołka
     • Ewa SmołkaWicedyrektor Szkoły ewa.smolka@edu.wods.pl
   • Rada Pedagogiczna

     • Tomasz Babuchowski
     • Tomasz Babuchowski Nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki nożnej.tomasz.babuchowski@edu.wods.pl
     • Katarzyna Balińska
     • Katarzyna Balińska Nauczycielka języka niemieckiego, bibliotekarz, opiekun Samorządu Uczniowskiego IV-VIIIkatarzyna.balinska@edu.wods.pl
     • Sebastian Blazy
     • Sebastian Blazy Rehabilitant
     • Zofia Blutko
     • Zofia Blutkonauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy I A, zofia.blutko@edu.wods.pl
     • Marta Borońska
     • Marta BorońskaNauczycielka języka angielskiego, wychowawczyni klasy VI B, wychowawczyni w świetlicy szkolnejmarta.boronska@edu.wods.pl
     • Justyna Brzezińska
     • Justyna Brzezińska Nauczycielka muzyki, wychowawczyni w świetlicy szkolnej justyna.brzezinska@edu.wods.pl
     • Paulina Wieczorek
     • Paulina Wieczorek Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy III Apwieczorek@edu.wods.pl
     • Katarzyna Gabriel
     • Katarzyna Gabriel Nauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne, katarzyna.gabriel@edu.wods.pl
     • Mirosław Groń
     • Mirosław GrońNauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji regionalnej, wychowawca w świetlicy szkolnejmiroslaw.gron@edu.wods.pl
     • Ewelina Grzybek
     • Ewelina Grzybek Nauczycielka języka angielskiego, wychowawczyni klasy VII B, ewelina.grzybek@edu.wods.pl
     • Weronika Kocoń
     • Weronika KocońNauczycielka wychowania fizycznego, EDB, WDŻR, wychowawczyni IVA, weronika.kocon@edu.wods.pl
     • Zuzanna Konsek
     • Zuzanna KonsekNauczycielka biologii, wychowawczyni klasy VIII A, opiekun koła ekologicznego zuzanna.konsek@edu.wods.pl
     • Katarzyna Kopczyńska
     • Katarzyna Kopczyńska nauczycielka informatyki katarzyna.kopczynska@edu.wods.pl
     • Elżbieta Kożuch
     • Elżbieta KożuchKatechetkaelzbieta.kozuch@edu.wods.pl
     • Arkadiusz Krzywodajć
     • Arkadiusz Krzywodajćkatecheta religii Zielonoświątkowców
     • Sebastian Kulig
     • Sebastian KuligNauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki nożnejsebastian.kulig@edu.wods.pl
     • Wioletta Kuśmierczyk
     • Wioletta Kuśmierczyk Nauczycielka języka polskiego, psycholog szkolny, Rzecznik praw ucznia.wioletta.kusmierczyk@edu.wods.pl
     • Beata Maciejewska
     • Beata Maciejewska Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy II Abeata.maciejewska@edu.wods.pl
     • Daria Marek
     • Daria MarekNauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne, nauczycielka matematyki.daria.marek@edu.wods.pl
     • Diana Maskiera
     • Diana MaskieraNauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy II B diana.maskiera@edu.wods.pl
     • Marzena Marszolik
     • Marzena Marszolik Nauczycielka języka angielskiego, instruktor kreatywności.marzena.marszolik@edu.wods.pl
     • Beata Mazurek
     • Beata MazurekNauczycielka języka polskiego, wychowawczyni klasy VI A, koordynatorka kompetencji kluczowychbeata.mazurek@edu.wods.pl
     • Monika Mendrela
     • Monika MendrelaPedagog szkolnymonika.mendrela@edu.wods.pl
     • Bożena Misiewicz
     • Bożena MisiewiczNauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy III Bbozena.misiewicz@edu.wods.pl
     • Izabela Pawłowska
     • Izabela PawłowskaNauczycielka fizyki, chemii, matematyki, wychowawczyni V Bizabela.pawlowska@edu.wods.pl
     • Izabela Pradelok
     • Izabela PradelokNauczycielka geografii, historii, przyrody, wychowawczyni klasy IV Bizabela.pradelok@edu.wods.pl
     • Dorota Rasińska
     • Dorota Rasińska Nauczycielka matematyki, dorota.rasinska@edu.wods.pl
     • Jadwiga Sikora
     • Jadwiga SikoraNauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy 1B, instruktor kreatywności.jadwiga.sikora@edu.wods.pl
     • Ewa Skrobol
     • Ewa SkrobolPedagog szkolny.ewa.skrobol@edu.wods.pl
     • Elżbieta Szymiczek
     • Elżbieta SzymiczekKatechetka, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu elzbieta.szymiczek@edu.wods.pl
     • Katarzyna Wala
     • Katarzyna WalaNauczycielka języka polskiego, wychowawczyni VII A, katarzyna.wala@edu.wods.pl
     • Anna Wojaczek
     • Anna Wojaczeknauczycielka informatyki, programowania
     • Aneta Żok-Tomala
     • Aneta Żok-TomalaNauczycielka plastyki, techniki, wychowawczyni klasy VA, opiekun koła plastycznego.aneta.zoktomala@edu.wods.pl
     • Gizela Żmijewska-Stec
     • Gizela Żmijewska-Stec prowadząca zajęcia rewalidacji, koordynatorka pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pedagog specjalny.gizela.zmijewskastec@edu.wods.pl
   • Współorganizujący kształcenie, Rehabilitanci, Specjaliści rewalidacji

     • Sebastian Blazy
     • Sebastian Blazy Rehabilitant
     • Katarzyna Gabriel
     • Katarzyna Gabriel Współorganizująca kształcenie specjalne,
     • Wioletta Kuśmierczyk
     • Wioletta KuśmierczykPsycholog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia
     • Daria Marek
     • Daria MarekNauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne.
     • Monika Mendrela
     • Monika MendrelaPedagog szkolny.
     • Gizela Żmijewska-Stec
     • Gizela Żmijewska-StecSpecjalista rewalidacji, pedagog specjalny, logopeda