• Piknik rodzinny w szczytnym celu!

      29 maja od godziny 15:00 w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" rusza piknik rodzinny będący częścią akcji mającej na celu pomoc małemu mieszkańcowi Wodzisławia Śląskiego - Mikołajkowi, u którego zdjagnozowano Rdzeniowy Zanik Mięśni. Aby mógł wyzdrowieć potrzebne jest zgromadzenie 9,4 mln złotych na zakup najdroższego leku świata. W imieniu małego MIKOŁAJKA i jego RODZICÓW ZAPRASZAMY serdecznie do udziału w pikniku i przyłączenia się do akcji. 


     • Wizyta w teatrze w Bielsku i warsztaty kukiełkowe w WCK!

      Końcówka roku szkolnego to, oprócz działań czysto edukacyjnych, również czas, w którym zbliżamy się do końca realizacji projektu „Edukacja przez sztukę”. Kończymy zaplanowane na ten rok szkolny cykle spotkań z teatrem w ramach innowacji, a zwieńczeniem tegorocznych działań był wyjazd do Teatru w Bielsku - Białej na przedstawienie Smoki oraz fantastyczne warsztaty kukiełkowe przeprowadzone przez instruktora teatralnego, p Dorotę Krawczyk w Wodzisławskim Centrum Kultury.

     • UWAGA konkurs dla amatorów fotografii!!!

      Wszystkich amatorów fotografii – uczniów „Dziesiątki” zapraszamy serdecznie do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym pod nazwą ,,Z przyjacielem nie przez telefon” Celem konkursu jest ukazanie innych niż telefon, komputer czy laptop form komunikacji, ma też wskazywać telefon jako narzędzie do artystycznej aktywności i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Ogłoszony konkurs jest również elementem akcji „Bądź człowiek nie cZŁOwiek”, którą prowadzimy w szkole od września. Z najciekawszych prac stworzona zostanie wystawa a, ich autorzy zostaną nagrodzeni! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU oraz oczywiście DO UDZIAŁU!

      Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego ,,Z przyjacielem nie przez telefon”

       

      1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim

       

      2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie sposobów komunikacji oraz spędzania czasu wolnego innego niż przez telefon.

       

      3. Cele konkursu:

      - Propagowanie pozytywnych relacji koleżeńskich,

      - Ukazanie innych alternatyw spędzania czas wolnego oraz komunikacji niż telefon komórkowy, tablet czy laptop,

      - Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

      - Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

       

      4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

      - Każdy uczestnik zgłasza do 3 prac,

      - Oryginalne fotografie zapisane w formacie JPG.

       

      5. Zdjęcia należy wysłać na adres e-mail: konkursfotograficznysp10@op.pl w dniach 09.05.-3.06.2022r.. podpisane imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, numerem kontaktowym. Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii oraz zgodę rodzica należy złożyć w tym samym dniu w gabinecie pedagoga szkolnego.

       

      6. Kryteria oceny prac konkursowych:

      - Komisja będzie najwyżej oceniała prace:  prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,  charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,  oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

       

      7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka (sp10wodzislaw.pl) oraz wyeksponowane na Wirtualnej Gazetce Szkolnej (6.06.-20.06.2022r.)

       

      8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone (nagrody przewidziane zostały za I,II,III miejsce oraz wyróżnienia).

       

      9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

       

      10. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.

       

      13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez os(oby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

       

      Oświadczenie o prawach autorskich oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest do pobrania u organizatorów konkursu  (pedagog szkolny - p. Monika Mendrela)

       

       

     • UWAGA ósmoklasiści!

      w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2022/2023,z myślą o tegorocznych ósmoklasistach w zakładce "RODZICE i UCZNIOWIE / ÓSMOKLASIŚCI" zamieściliśmy krótką prezentację, która pomoże „przejść” kandydatom przez całyproces rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.Oprócz informacji na temat ważnych terminów i zasad związanychz wyborem przyszłej szkoły, prezentacja zawiera również informacjęna temat szkół ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego i ilości zaplanowanych oddziałów (klas I).

     • Po angielsku też z sukcesem!

      Uczniowie "Dziesiątki" kolejny raz udowadniają, że język angielski jest naszą silną stroną. W przeprowadzonym, po raz pierwszy po przerwie spowodowanej pandemią, powiatowym konkursie YOU CAN SPEAK ENGLISH przeznaczonym dla uczniów klas VII i VIII, w którym uczniowie zmagają się z zadaniami sprawdzającymi znajomość i umiejętność posługiwania się językiem mówionym bardzo dobrze wypadły uczennice naszej szkoły. Olga i Lena Urban zajęły 1 miejsce w kategorii klas siódmych, a Martyna Karbowniczyn i Zuzanna Łącka wywalczyły 2 miejsce w kategorii klas 8.  Ogromne gratulacje! Congratulations!  Well done!  You are the best! 

     • Sukces w Miejskim Konkursie Ekologicznym!

      W XXIV już edycji Miejskiego Konkursu Ekologicznego z sukcesem wystartowali uczniowie "Dzieisątki". Konkurs co roku jest organizowany z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie rozwiązywali zadania teoretyczne oraz praktyczne dotyczące m.in. ekologii, ochrony środowiska, stanu środowiska przyrodniczego i osobliwości Wodzisławia Śląskiego, form ochrony przyrody w Polsce. Z radiścią informjemy, że Filip Grabas (VIIIA) zajął w tym konkursie II miejsce, a Hanna Sukiennik (VIIIA) zajęła miejsce III. BRAWO! GRATULUJEMY uczniom oraz przygotowującej Ich - p. Zuzannie Konsek SUKCESU!

     • Warsztatowo w Dniu Ziemi!

      Poznawanie świata przez udział i doświadczanie jest najlepszą drogą do poszerzania i rozumienia otaczających nas zjawisk. Konfucjusz twierdził: Powiedz mi, a zapomnę,  pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” i właśnie ta maksyma stała się inspiracją aby w tym roku szkolnym Dzień Ziemi uczniowie klas 4-8 obchodzili warsztatowo wykonując doświadczenia, które pozwolą zrozumieć i zapamiętać zagrożenia globalne dla Ziemi i ich wpływ na ludzi oraz inne organizmy żywe. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów było hasło: Inwestujmy w naszą planetę!​​​​​​​

      Biorąc udział w doświadczeniu „ Wysypisko na bibule” uczniowie zdobyli wiedzę na temat wpływu dzikich wysypisk śmieci na otaczające środowisko.  Dzięki doświadczeniu „Powstawanie smogu” zrozumieli mechanizm powstawania niebezpiecznego dla zdrowia organizmów żywych zjawiska niskiej emisji. Wykonując zanieczyszczony sztuczny zbiornik wodny, badali, jak wycieki ropy naftowej szkodzą pływającym tam rybom i żyjącym ptakom. Obserwując zmiany zabarwienia płatków róży pod wpływem tlenków siarki , przekonali się o niekorzystnym wpływie zanieczyszczeń powietrza na rośliny.  Uczniowie poznali jeden z gazów cieplarnianych- tlenek węgla (IV), który jest jedną z głównych przyczyn obserwowanego na Ziemi globalnego ocieplenia. Mogli się o tym przekonać, obserwując samopompujące się baloniki, które powiększały się dzięki powstawaniu tego gazu, w reakcji sody z octem. Dzięki wywarowi z liści czerwonej kapusty, mogli poznać, jak w prosty sposób sprawdzić, czy kwaśne deszcze są problemem najbliższej okolicy. 

      Przeprowadzane doświadczenia, były świetną okazją do zaspokajania ciekawości poznawczej naszej młodzieży. Przyczyniły się do uwrażliwienia ich na potrzeby ochrony środowiska naturalnego, rozwijania myślenia przyczynowo- skutkowego, kreatywnego myślenia, rozwijania wyobraźni . Tego typu zabawy badawcze pozwoliły dostrzegać zjawiska zachodzące w przyrodzie, uczyły szacunku do różnych form życia oraz kształtowały postawy potrzebne we współczesnym świecie. Uczniowie czerpali radość z odkrywania czegoś nowego, dzięki czemu czemu refleksje i wnioski na długo zostaną w ich pamięci.

      Również na lekcjach plastyki uczniowie, tym razem klas 7, warsztatowo zajmowali się sztuką Ziemi, czyli nurtem w sztuce, którego obszarem działania jest przestrzeń Ziemi  Środowisko naturalne jest traktowane jako obszar działań twórczych..

     • U nas można inaczej...

      Nietypowo i kreatywnie odbyły się lekcje języka polskiego w "Dziesiątce". Pierwsza przechadzka” Leopolda Staffa na szkolnym korytarzu. A kto powiedział, że koniecznie trzeba na polskim siedzieć w ławkach? Kiedy dzieci proszą, aby lekcja była pod ławkami jest frajda, jest cisza znacznie większa niż w ławkach i jest nauka. Można i tak! :-)

     • Sukces w konkursie powiatowym!

      Zuzanna Łącka uczennica klasy 8A zdobyła pierwsze miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych "Are you ready for the final clash?" organizowanym przez LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. Wielkie brawa i gratulacje dla Zuzanny!  

      W konkursie oprócz Zuzanny startowali też: Jakub Stabla i Martyna Karbowniczyn z klasy 8c, osiągająci bardzo dobre wyniki wśród uczestniczących w konkursie uczniów powiatowych szkół podstawowych. Podziękowania należą się wszystkim naszym reprezentantom oraz przygotowującym Ich nauczycielkom - p.Ewelinie Grzybek i p. Marcie Borońskiej. GRATULACJE! 

     • AMELIA też w gronie LAUREATÓW!

      Uwaga! Uwaga! Mamy kolejną uczennicę, która dzieki tytanicznej pracy i samozaparciu oraz dzięki pomocy naszej nauczycielki - Zuzanny Konsek uzyskała prestiżowy tytuł LAUREATKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO. Naszą laureatką, tym razem z biologii, jest uczennica klasy VIII C - Amelia Józefiak. Amelia przebrneła z sukcesem eliminacje szkolne, eliminacje II stopnia, by w III etapie konkursu uzyskać 56 punktow na 60 możliwych do zdobycia zdobywając tym samym tytuł LAUREATKI.

     • Kamila NIEZAWODNA!

      Po raz kolejny nasza uczennica Kamila Onyszkiewicz nie zawiodła w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Po ubiegłorocznym sukcesie i uzyskaniu tytułu LAUREATA w konkursie geograficznym w tym roku Kamila sięgnęła po tytuł LAUREATKI z MATEMATYKI oraz FINALISTKI ponownie z GEOGRAFII. Sukces w konkursie matematycznym, oprócz oczywiście waloru prestiżowego, przynosi Kamili również wymierne korzyści w postaci zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z matematyki, a to z kolei oznacza, że nasza zdolna i pracowita uczennica już dzisiaj wie, że w egzaminie ósmoklasisty z matematyki osiągnie maksymalną liczbę punktów.

      Uzyskane tytułu laureatki i finalistki pozwalają również Kamili już dziś, ze spokojem oczekiwać na wyniki rekrutacji do szkół średnich – taki talent każda szkoła średnia z pewnością przyjmie bez problemu. Gratulujemy Kamili sukcesów, przygotowującym ją nauczycielkom – p. Hannie Gadaj (matematyka) i Izabeli Pradelok (geografia) DZIĘKUJEMY za poświęcenie i pomoc w przygotowaniu do konkursów, a wszystkim uczniom „Dziesiątki” mówimy: WARTO! PRÓBUJCIE!.

     • Edukacja przez sztukę...

      W ramach prowadzonej w "Dziesiątce" innowacji "Wychowanie przez sztukę" uczniowie najmłodszych klas mogli zagościć w Teatrze Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie. Uczniowie tym razem mieli okazję zobaczyć spektakl o przygodach tytułowego bohatera Nońka, który poszukiwał dobrego humoru, a swoje nietypowe imię zawdzięczał temu, że nieustannie powtarzał zwrot "no nie". Po spektaklu jak zawsze była okazja do zwiedzenia i poznania historii teatru. Był to już trzeci, w tym roku szkolnym, wyjazd uczniów w ramach prowadzonej innowacji, a ciągle wzrastająca frekwencja świadczy o rosnącym zainteresowaniu naszych uczniów oraz ich rodziców uczestnictwem w kulturze.

     • Wiosna w "Korczakowskiej Dziesiątce"!

      Co prawda 21 marca czyli pierwsży Dzień Wiosny juz za nami ale warto jeszcze wrócić do zajęć i "iwentów", w których uczestniczyli uczniowie dziesiątki. Zacząć wypada od obchodów dni "Kolorowej Skarpetki" czyli obchodów "Światowego Dnia Zespołu Downa" wypadającego rokrocznie właśnie 21 marca. Uczniowie "Dzieśiątki" pamiętali i symbolicznie, ubierając kolorowe skarpetki, okazali wsparcie wszystkim osobom dotkniętym Zespołem Downa.     

      Przy okazji Dnia Wiosny nasi uczniowie zdecydowali się również zadbać o rośliny, których "obecność" nie tylko istotnie wpływa na nasze zdrowie ale jest też miłym akcentem dekoracyjnym. Miejscem intensywnych działań "ogrodniczych" stała się sala nr 1.   

     • Wyjazd z przesłaniem...

      16 marca 2022r. uczniowie klas ósmych naszej szkoły wyjechali do Oświęcimia, by zwiedzić niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz - Birkenau w którym zamordowano ok. miliona Żydów i 90 tysięcy Polaków. W trakcie zwiedzania obozu uczniowie mieli okazję zobaczyć film o historii obozu, okrucieństwach niemieckich strażników, zagładzie Żydów i ciężkich warunkach życia i pracy więźniów. Wyjzad ten nabiera szczególnego wymiaru zwłaszcza dzisiaj, w momencie gdy tuż za naszymi granicami rozgrywa się dramat wojny.

     • Solidarni z Ukrainą!

      Solidaryzujemy się z obywatelami Ukrainy rozpowszechniając tę szczególną "modlitwę". Modlitwę o wolność dla Ukrainy, o koniec rosyjskiej agresji, modlitwę o siłę przeciwko złu. Tą modlitwą przyłączamy się do apelu Wołodymyra Zełenskiego skierowanego do Rosjan: „Jeśli będziecie milczeć teraz, to później będzie przemawiać tylko wasza nędza. A odpowiadać jej będą represje. Nie milczcie!”. „Modlitwę…” śpiewają razem Ukrainka Sofiia Popova i Rosjanka Alona Sobczak, obie o ukraińsko-rosyjskich korzeniach. „Modlitwa za Ukrainę” jest dostępna na kanale YT Teatru Groteska oraz na profilu Teatru na Facebooku.

      Alona Szostak

      Urodziłam się w Związku Radzieckim. Mama Rosjanka, tata Ukrainiec. Mieszkaliśmy w Leningradzie, w Wołgogradzie, w Duszanbe (Tadżykistan), w Kazachstanie i wszędzie mieliśmy przyjaciół o różnym pochodzeniu. W domu mówiliśmy po rosyjsku, ale tata uczył mnie ukraińskiego, czytając wiersze i prozę Tarasa Szewczenki. Uczyli mnie zawsze, żeby szanować każdy naród i jego kulturę. Skończyłam szkołę teatralną w Moskwie. Pracowałam w teatrze w Moskwie i Wilnie. W marcu 1992 przyjechałam do Polski i tu znalazłam swój dom. Od 1992 do 2019 roku pracowałam w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, od 2019 roku gram w Teatrze Polskim w Poznaniu.

      Sofiia Popova

      Jestem Ukrainką. Urodziłam się w Nikopolu, małym mieście na południowym wschodzie Ukrainy, nad Dnieprem. Mama i tata są Ukraińcami, chociaż dziadkowie taty mieli korzenie rosyjskie. Cała moja rodzina to ukraińscy patrioci. Cztery lata temu mój tata Evgen zginął na wojnie na Donbasie, walcząc za wolność Ukrainy i nas wszystkich. Od pięciu lat mieszkam, studiuję i pracuję w Polsce. Jestem absolwentką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Pracę artystyczną zaczęłam w teatrze V6 w Łodzi w 2018 r. jako tancerka i wokalistka. Od 2021 r. jestem tancerką w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

     • Kolejne sukcesy biathlonistów!

      W dniach 18-20.02.2022 r. Uczniowie klas sportowych zawodnicy UKS "Strzał" Wodzisław Śl. startowali z sukcesami w biathlonowych zawodach finałowych Mistrzostw Polski Młodzików „Celuj w Igrzyska” (Puchar Polski II kategorii) w Kościelisku zdobywając aż pięć medali!. Gratulujemy nie tylko medalistom ale wszystkim naszym zawodnikom startującym w zawodach oraz trenerce p. Edycie Zając. BRAWO WY!

     • Biathloniści na medal w Pucharze Polski!

      04-06.02.2022 w Kościelisku odbyły się zawody Puchar Polski II w biathlonie, w których wystartowali uczniowie naszych klas sportowych 7d , oraz 8c. Pierwszego dnia rozegrany został bieg indywidualny na 6 km z trzema "wizytami" na strzelnicy, gdzie za każdy niecelny strzał dodawano 30 sekund kary do uzyskanego rezultatu. W kategorii młodziczek brązowy medal wywalczyła Kinga Tkocz, która bardzo dobrze strzelała, oraz zaprezentowała wysoką formę biegową. W kategorii młodzików młodszych świetnie spisali się chłopcy. Srebrny medal zdobył Aurelio Latuszewski, brąz przypadł Szymonowi Mika.

      Tuż za podium, bo na 4 miejscu uplasował się Piotr Zając a kolejne miejsca naszych zawodników to: 5 Dawid Wiewióra, 6 Radosław Zieliński, 9 pozycja należała do Aleksandera Kłosoka. W kategorii młodziczek młodszych najlepiej wypadła Małgorzata Ryszka zdobywając wysokie 5 miejsce, na 10 pozycji rywalizację zakończyła Kamila Grabiec. W młodziczkach 3 miejsce zdobyła Kinga Tkocz 8. Martyna Karbowniczyn, 16. Paulina Kądziela,17 Jagoda Glimasińska, 18 Nadia Tatarczuk.W drugim dniu rywalizacji przyszedł czas na biegi sprinterskie i tu też bardzo dobrze zaprezentowali się nasi sportowcy. Na dystansie 4,5 km z dwoma strzelaniami w kategorii młodzików młodszych zawodnicy UKS Strzał - uczniowie klas sportowych zdobyli całe podium! 1 miejsce zajął Piotr Zając, 2 miejsce dla Dawida Wiewióry, a na najniższym stopniu podium (3 miejsce) stanął Aurelio Latuszewski. Bardzo dobry występ zanotowali też 4 na mecie Mika Szymon, oraz 6 - Radosław Zieliński i 13 - Aleksander Kłosok. W młodziczkach młodszych fenomenalny bieg i bardzo wysokie - 4 miejsce zdobyła Ryszka Małgorzata,10 miejsce wywalczyła Kamila Grabiec W młodziczkach bardzo dobrze strzelała i biegła Kinga Tkocz zdobywając wysokie 5 miejsce, 8 Martyna Karbowniczyn,12 Jagoda Glimasińska,16 Paulina Kądziela,18 Nadia Tatarczuk. ZAWODNIKOM oraz trenerce - p. Edycie Zając GRATULUJEMY!

     • Praca Kacpra nagrodzona!

      Na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z Wodzisławia Śląskiego ukazały się wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Zatrzymać smog” dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego. Miło nam poinformować, że pierwsze miejsce w tym konkursie uzyskał uczeń "DZIESIĄTKI" - Kacper Szopa. KACPROWI i opiekującej się naszym artystą p. Anecie Żok-Tomali GRATULUJEMY SUKCESU!

     • BEZPIECZNE FERIE!

      Do rozpoczęcia oczekiwanych ferii zimowych pozostało już tylko kilka dni. Przed udaniem się na zasłużony odpoczynek nasi najmłodsi uczniowie spotkali się z wodzisławskimi policjantami i strażakami aby nie tylko poznać sprzęt jakim posługują się w swojej pracy, ale przede wszystkim usłyszeć JAK SPĘDZIĆ FERIE BEZPIECZNIE!  

     • Kolejne podsumowanie akcji "Bądź człowiek nie cZŁOwiek"

      Okres Świąteczny i poświąteczny to czas, w którym ideę akcji ,,Bądź człowiek, nie cZŁOwiek” można było zrealizować w sposób szczególny. Jak powiedział Blaise Pascal: ,,Dobre słowa i gesty nie kosztują dużo, choć czynią wiele dobrego”, dlatego dawanie świątecznych upominków, wspólne wykonywanie dekoracji świątecznych, tworzenie łańcucha życzliwości, wspólne rozmowy przy stole, składanie sobie życzliwych życzeń to znakomite przykłady czynienia dobra, a tym samym przeciwstawiania się negatywnym postawom przejawiającym się w stosowaniu mowy nienawiści. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​