• Zalecenia dla osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

   • Główny Inspektor Sanitarny zleca:

    Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:

    1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

    • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)

    2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

    Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

    Jeżeli w ciągu 14 dni wyżej wymienione objawy zostaną zaobserwowane to:

    • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
    • lub chory powinien bezzwłocznie zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

    3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

    • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

    W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

   • UWAGA!

   • W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym informuję, że w miesiącu marcu nie będą organizowane wywiadówki z rodzicami uczniów klas I-VIII. Zachęcam, aby do kontaktu z nauczycielami uczącymi i wychowawcami wykorzystywać dziennik elektroniczny Librus. W momencie ustabilizowania się sytuacji i zmniejszenia zagrożenia terminy wywiadówek zostaną ustalone ponownie i przekazane Państwu za pośrednictwem wychowawców oraz poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS.

    Informuję również, że do odwołania zawiesiłem wyjazdy i wyjścia klasowe. Poleciłem również nauczycielom aby udział pojedynczych uczniów w zawodach i konkursach, które nie zostały odwołane przez organizatorów, każdorazowo konsultować z rodzicami.     

     

    Dyrektor Szkoły Grzegorz Korzeń