• WRACAMY!

   • Małymi krokami wracamy do normalności! Po konsultacji z psychologiem szkolnym oraz za zgodą Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej dni 4 i 5 maja są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych. Od 6 maja br. do szkoły i tym samym do nauki w systemie stacjonarnym WRACAJĄ WSZYSCY UCZNIOWIE Z KLAS I-III Dziesiątki. W kolejnych tygodniach stopniowo wracać będą nasi starsi uczniowie. Od 31 maja bieżącego roku, według informacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki, szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

    Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

    • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

    Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

    • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
    • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.
   • Wpłaty na Radę Rodziców SP10

   • Numer konta bankowego Rady Rodziców SP10
    Mikołowski Bank Spółdzielczy 36 8436 0003 0101 0447 4247 0002