• Godziny dostępności nauczycieli

   • Obowiązek realizowania godzin dostępności ma każdy nauczyciel samorządowej szkoły bez względu na stopień awansu zawodowego i staż pracy.

    Zgodnie z obowiązującym od 1 września 2023 r. przepisem art. 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczyciel jest zobowiązany do dostępności w szkole w wymiarze:

    • jednej godziny tygodniowo – jeżeli jest zatrudniony w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,
    • jednej godziny w ciągu dwóch tygodni – jeżeli jest zatrudniony w wymiarze poniżej ½ etatu.

    W ramach swoich godzin dostępności nasi nauczyciele pozostają w szkole do dyspozycji uczniów, rodziców/opiekunów prawnych. W trakcie "godziny dostepnośći", odpowiednio do potrzeb, prowadzą konsultacje, zajęcia dla uczniów lub ich opiekunów. Godzina dostępności trwa 60 minut. (Przepis art. 42 ust. 2f Karty Nauczyciela posługuje się sformułowaniem „godzina” bez dalszego dookreślenia).

    HARMONOGRAM GODZIN "DOSTĘPNOŚCI"  od 11.09.2023

     

 • Harmonogram "godzin dostępności"

  Wybierz nauczyciela, sprawdź dni i godziny zajęć i... SKORZYSTAJ!
   • Edukacja wczesnoszkolna
   • p. Zofia Blutko - środa 11:50 - 12:50
    p. Diana Maskiera - środa 8.40-9.40
    p. Paulina Wieczorek - wtorek 11:30 - 12:30
    p. Beata Maciejewska - środa 8.40-9.40
    p. Bożena Misiewicz - poniedziałek 10.45-11:45
    p. Jadwiga Sikora - wtorek 11:50 - 12:50
   • J. Polski
   • p. Beata Mazurek - piątek 7:50 - 8:50
    p. Katarzyna Wala - wtorek 10:45 - 11:45
    p. Wioletta Kuśmierczyk - piątek 14:30 - 15:30
   • Język angielski
   • p. Marta Borońska - poniedziałek 10:50 - 11:50
    p. Ewelina Grzybek - poniedziałek 14.30 - 15.30
    p. Marzena Marszolik - środa 9.35 - 10.35
   • Język niemiecki
   • p. Katarzyna Balińska - piątek 13.35-14.35
   • Historia / WOS
   • p. Mirosław Groń - środa 13:35 - 14:35
    p. Izabela Pradelok - poniedziałek 14:30 - 15: 30
   • Muzyka
   • p.Justyna Brzezińska - Czwartek 12:35-13:35
   • Plastyka/Technika
   • p. Aneta Żok-Tomala środa 13:35-14:35
   • Biologia / Przyroda
   • p. Zuzanna Konsek - wtorek
   • Matematyka
   • p. Dorota Rasińska - czwartek 13:35-14:35
    p. Izabela Pawłowska - środa 7:55-8:55
    p. Daria Marek - wtorek 13.35-14.35
   • Fizyka / Chemia
   • p. Izabela Pawłowska - środa 7:55-8:55
   • Geografia
   • p. Izabela Pradelok - poniedziałek 14:30 - 15: 30
   • Informatyka
   • p. Anna Wojaczek
    p. Katarzyna Kopczyńska -
    p. Ewa Smołka - czwartek/ 1raz na 2 tyg. 8.00-9.00
   • Wychowanie fizyczne
   • p. Weronika Kocoń - wtorek 11.50 - 12.35
    p. Tomasz Babuchowski -
    p. Sebastian Kulig - wtorek/1 raz na 2 tyg 10:45-11:30
   • Wychowanie do życia w rodzinie
   • p. Weronika Kocoń - wtorek 11.50 - 12.35
   • Edukacja dla bezpieczeństwa
   • p. Weronika Kocoń - wtorek 11.50 - 12.35
   • Biblioteka
   • p. Katarzyna Balińska - piątek 13.35-14.35
   • Religia
   • p. Elżbieta Szymiczek - czwartek 8.55-9.55
    p. Elżbieta Przybylska - środa 13:35-14:35
   • Specjaliści pomocy psychologiczno-pedagogicznej
   • p. Katarzyna Gabriel -
    p. Daria Marek - wtorek 13.35-14.35
    p. Monika Mendrela - środa 17:00 - 18:00