• Platforma wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

     • Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza dla nauczycieli, uczniów i rodziców, która powstała w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest dostępna pod adresem https://pwpp.uksw.edu.pl/

      Głównym celem programu jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19, poprzez przeprowadzenie badań naukowych, mających na celu pogłębioną diagnozę i wzmocnienie dobrostanu psychicznego uczestników procesu kształcenia na poziomie szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego.

      Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza stanowi źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych. Poprzez platformę można zapisywać się na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia (systematycznie będą dodawane nowe).

      Materiały zamieszczone na platformie kierowane są do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).

     • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej.

     • W kwietniu 2021 roku powstał Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziomu referencyjnego. Ośrodek świadczy BEZPŁATNE porady dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ.   

      Kto znajdzie tu pomoc?

      W  ośrodku znajdą bezpłatną pomoc dzieci poniżej 7 r.ż. oraz dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.  O pomoc mogą ubiegać się dzieci i młodzież borykający się  z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, które nie wymagają opieki psychiatry dzieci i młodzieży.

      Co oferuje ośrodek?

      Ośrodek oferuje szereg działań indywidualnie dopasowanych do potrzeb pacjenta. Udzielane są porady:

      • psychologiczno-diagnostyczne, których celem jest diagnostyka (problemu, osobowości, procesów poznawczych, dyspozycji psychicznych), obejmująca badanie, z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem diagnozy (w tym w uzasadnionych przypadkach diagnozy psychologicznej) i planu terapeutycznego.

      • psychologiczne stanowiące element wdrożonego planu leczenia, obejmujące pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne

      Ponadto oferowane są:

      • sesje psychoterapii indywidualnej – sesja z jednym pacjentem, stanowiąca element planu leczenia, prowadzona według określonej metody przez psychoterapeutę (lub osobę w trakcie szkolenia)

      • sesje psychoterapii rodzinnej – sesja z rodziną pacjenta (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, prowadzona wg określonej metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie szkolenia).

      • sesje psychoterapii grupowej – sesja z grupą 6-12 pacjentów (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, prowadzona wg określonej metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie szkolenia).

      • sesje wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołeczne dla dwóch lub więcej osób, kierowane do pacjentów, ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta, przeprowadzane przez terapeutę.

      Wizyty domowe – nowość!

      Nowością modelu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej są wizyty domowe, które w ramach naszego ośrodka obejmą:

      • porady diagnostyczne,

      • porady terapeutyczne,

      • porady psychologiczne.

      Kontakt z Ośrodkiem:

      tel.: 512-977-093 – Wodzisław Śl., ul. Świętego Wawrzyńca 3a

     • Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „DZIUPLA"

     • WODZISŁAWSKA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „DZIUPLA” TO MIEJSCE GDZIE DZIECKO, RODZIC, OPIEKUN - CAŁA RODZINA MOŻE UZYSKAĆ POMOC I WSPARCIE

      DZIUPLA ORGANIZUJE:

      • pomoc w opiece i wychowaniu dziecka
      • pracę z rodziną

      POMOC W OPIECE I WYCHOWANIU PROWADZONA JEST W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH OTWARTYCH NA TERENIE MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI Z POMOCY MOGĄ SKORZYSTAĆ DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 6 – 18 LAT

      NA ZAJĘCIACH PODEJOWANE SĄ:

      • działania opiekuńczo wychowawcze, w tym pomoc w nauce, organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań i talentów
      • działania specjalistyczne
      • działania profilaktyczne

      W PRACY Z WYCHOWANKIEM REALIZOWANE SĄ PROGRAMY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE, PROFILAKTYCZNO – EDUKACYJNE UKIERUNKOWANE NA:

      • rozwój osobowości
      • rozwój moralno - etyczny
      • rozwój kontaktów interpersonalnych w rodzinie i w środowisku
      • rozwój prozdrowotny
      • rozwój zdolności intelektualnych i artystycznych
      • rozwój kulturalny

      PRACA Z RODZINĄ OBEJMUJE M.IN.:

      • organizowanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
      • prowadzenie asysty rodzinnej
      • organizowanie pomocy prawnej
      • organizowanie grup wsparcia i warsztatów podnoszących umiejętności rodzicielskie

      ASYSTA RODZINNA TO NOWA METODA PRACY Z RODZINĄ, POLEGAJĄCA NA WSPIERANIU RODZINY, W KTÓREJ WYSTĘPUJĄ TRUDNOŚCI W SPRAWOWANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH. ASYSTENT PRACUJE Z RODZINĄ W MIEJSCU JEJ ZAMIESZKANIA LUB WSKAZANYM PRZEZ RODZINĘ. NA PODSTAWIE PLANU PRACY OPRACOWANEGO WSPÓLNIE Z RODZINĄ I SKONSULTOWANEGO Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM ASYSTENT M.IN.:

      • udziela rodzinie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych
      • wspiera aktywność społeczną rodziny
      • pomaga w załatwianiu spraw urzędowych

      POMOC PSYCHOLOGICZNA, GDZIE DO GŁÓWNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PSYCHOLOGA WPWD „DZIUPLA” NALEŻĄ:

      • wspieranie i terapia dzieci borykających się z konsekwencjami traumatycznych doświadczeń (takich jak: przemoc w rodzinie, poważna choroba lub śmierć bliskich, przemoc seksualna, rozstanie rodziców)
      • wspieranie i terapia dorosłych ofiar przemocy w rodzinie
      • terapia rodzinna
      • psychoedukacja rodziców i dzieci w zakresie potrzeb emocjonalnych, komunikacji interpersonalnej, problemów wychowawczych, przemocy, zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania występujących w okresie dzieciństwa i adolescencji

      ZADANIA PEDAGOGA RODZINY.

       

      WYCHOWYWANIE

      KSZTAŁCENIE

      OPIEKA

      • pomoc rodzinie
       w radzeniu sobie
       z emocjami

      • ukierunkowanie
       na aktywne spędzanie czasu wolnego oraz rozwój duchowy

      • indywidualna praca
       z dzieckiem

      • praca z rodzicem nad poprawą umiejętności rodzicielskich

      • stały kontakt ze szkołą

      • pomoc w odrabianiu zadań domowych

      • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze

      • zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne

       

      • diagnoza środowiska rodziny

      • praca również
       w miejscu pobytu dziecka

      • współpraca
       z asystentami rodziny, psychologami, logopedami itp.

      • praca nie tylko z dzieckiem, ale również
       z jego rodzicami/opiekunami

       

      KONTAKT:

       ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski, telefony: 32 4564364, 723 550 755 e-mail:  dziupla@wodzislaw-slaski.pl

     • Dzieci w wirtualnej sieci. 

     • Zapraszamy do lektury poradnika przygotowanego przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii we współpracy z Fundacją Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. W poradniku znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania:  Jak rozpoznać, czy moje dziecko jest uzależnione od smartfona? Jak sprawdzić, czy moje dziecko gra za dużo? Jak chronić dziecko przed internetową pornografią? Jak pomóc dziecku radzić sobie z zagrożeniami wirtualnego świata? Jak przeprowadzić cyfrowy detoks?

       

      broszura_dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021.pdf  

     • CO WIEDZIEĆ POWINNIŚMY MY - DOROŚLI, A CZEGO DZIECI NAM NIE MÓWIĄ...

     •  

      • Nie krzycz na mnie. Boję się wtedy Ciebie i myślę, że skoro na mnie krzyczysz to ze mną musi być coś nie tak.
      • Słuchaj mnie. Kiedy opowiadam Ci o tym, co dla mnie ważne, patrz mi w oczy. Czuję wtedy, że ja i moje sprawy są dla Ciebie ważne.
      • Pozwól mi dorastać w moim własnym tempie. Nie zmuszaj mnie do robienia rzeczy, na które jeszcze mam czas. Pamiętaj, że jestem dzieckiem i najlepiej odkrywam świat poprzez zabawę.
      • Uwielbiam, kiedy spędzasz ze mną czas. Jesteś w dobrym humorze, bawisz się ze mną, śmiejemy się i tworzymy piękne wspomnienia, do których jako dorosły będę z przyjemnością wracał.
      • Nie porównuj mnie do rodzeństwa czy rówieśników. Czuję się wtedy gorszy, a tak bardzo potrzebuję Twojej akceptacji.
      • Przytul mnie kiedy jest mi smutno. Pozwól mi płakać. Nie mów mi, że chłopcy nie płaczą, że jestem beksą i że powinienem być w dobrym nastroju. Moje uczucia są prawdziwe. Tak samo jak Twoje.
      • Naucz mnie dbania o swoje potrzeby. Wyśpij się, odpocznij, realizuj swoje zainteresowania, spotykaj się z przyjaciółmi. Pokaż mi, że bycie rodzicem i spędzanie czasu z dzieckiem może być źródłem radości. Naprawdę nie chcę widzieć jak cierpisz i poświęcasz się dla mnie, a później jesteś zdenerwowany i sfrustrowany. Martwię się wtedy, że to przeze mnie.
      • Bądź przy mnie kiedy się boję. Nie wyśmiewaj się z moich dziecięcych lęków. Powiedz mi, że też kiedyś bałeś się ciemności i pozwól mi trzymać latarkę przy poduszce.
      • Kochaj mnie dlatego, że jestem. Nie dlatego, że szybko biegam, recytuję wiersze i jestem „grzeczny”. Kochaj mnie także wtedy kiedy popełniam błędy i potrzebuję Twojego wsparcia. Potrzebuję być pewny, że kochasz mnie także wtedy kiedy coś mi nie wyjdzie.
      • Okazuj miłość swojemu partnerowi/ partnerce. To od Was uczę się rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz zrozumienia czym jest prawdziwa miłość.
      • Pamiętaj, że najprawdopodobniej przejmę Twoje przekonania o mnie samym, o innych ludziach, o życiu. Znajdź czas, aby zastanowić się, czy Twoje przekonania są prawdziwe i czy będą mi służyć. Jeżeli myślisz, że ludzie są źli i wykorzystują innych, w życiu będzie mi trudniej i będę nieufny.
      • Wiem, że kochasz mnie i starasz się dla mnie ze wszystkich sił. Pokaż mi, że gorsze dni i drobne potknięcia są częścią życia. Wyciągnij wnioski, zadbaj o swoje samopoczucie i wybacz sobie. Dzięki temu nauczę się reagować podobnie. 
      • Uśmiechaj się do mnie. Twój szczery uśmiech działa na mnie kojąco. Czuję się wtedy bezpieczny i kochany.