• "Bądź Człowiek nie cZŁOwiek" w "Dziesiątce"

      Z początkiem roku szkolnego nasza szkoła stała się partnerem kampanii wodzisławskiego magistratu ,,Bądź człowiek, nie cZŁOwiek’’. Przypomnijmy - akcja ma na celu zwalczanie mowy nienawiści oraz zwrócenie uwagi na jej powszechność i powagę. Minął już ponad miesiąc od naszego „wejścia” w akcję więc nadszedł czas na pierwsze podsumowanie i sprawozdanie z tego co już w ramach akcji udało się nam zrobić.

      Włączając się do akcji, w pierwszej kolejności przeprowadziliśmy ankiety wśród uczniów klas 7 i 8 w celu poznania skali zjawiska hejtu i cyberprzemocy. Dane nie napawały optymizmem. Jak się okazało, w przeprowadzonym badaniu ponad połowa ankietowanych przyznała, że co najmniej raz stała się ofiarą przemocy w sieci. Wśród najczęściej wybieranych form tego zjawiska znalazły się: wulgaryzmy, poniżanie, ośmieszanie, rozsyłanie kompromitujących materiałów, zastraszanie czy szantaż. Jak wskazują respondenci, sprawcami tych czynów są zwykle osoby nieznajome, przypadkowo poznane w sieci, jednakże wiele osób wskazało jako sprawców swoich rówieśników czy kolegów i koleżanki z klasy czy szkoły. W związku z powyższym oraz faktem, że niepokojące sygnały docierały też do nas ze strony rodziców naszych uczniów wychowawcy klas, pedagog    i psycholog szkoły jako zadanie na najbliższe tygodnie przyjęli uruchomienie działań profilaktycznych i informacyjnych dotyczących zjawiska mowy nienawiści i hejtu oraz. Celem podjętych działań było ukazywanie negatywnych skutków zjawiska, pokazywanie jak bardzo „złe” słowa mogą być krzywdzące i druzgocące dla osób nimi dotkniętych. Podjęliśmy te działania, mając nadzieję, że hasło akcji zakorzeni się w świadomości dorastającej młodzieży na całe życie, a nie tylko na czas prowadzonej kampanii i spowoduje i zmusi do refleksji.

      Do podjętych działań włączyliśmy rodziców uczniów z klas szczególnie dotkniętych zjawiskami hejtu i cyberprzemocy organizując cykl spotkań w celu uświadomienia wagi problemu. Przeprowadzone zostały spotkania specjalistów: psychologa i pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów wybranych klas. Podczas spotkania omówione zostały problem przemocy rówieśniczej, ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechnionego w ostatnim czasie zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Podane zostały przykłady zachowań przemocowych, poinformowano również o podjętych działaniach profilaktycznych. Zaproponowano rodzicom formy zapobiegania zachowaniom przemocowym, które mogą wykorzystać w stosunku do swoich dzieci. Podkreślona została także waga właściwej relacji: rodzic-dziecko jako elementu kluczowego w wychowaniu młodego pokolenia.

      Wychowawcy klas 4-8 przeprowadzili godziny wychowawcze, w trakcie których omawiali przyczyn powstawania mowy nienawiści oraz pokazywali sposoby na jej powstrzymanie.

      Wychowawcy przeprowadzali klasowe dyskusje na temat wypowiadanych słów, wzajemnych zachowań oraz tego, jak w łatwy sposób skrzywdzić drugiego człowieka. Podsumowaniem dyskusji było wspólne przygotowanie plakatów promujących akcję ,,Bądź człowiek, nie cZŁOwiek”, które oprócz tego że zaprezentowane są na szkolnych korytarzach, to wezmą także udział w konkursie ogłoszonym z okazji akcji przez Urząd Miasta Wodzisławia Śl.

      ,,Dzień postaci z bajek”

      W klasach młodszych okazją do wejścia w akcję był ,,Dzień postaci z bajek”. Uczniowie przebierali się za znane z bajek postacie, które wyrażały dobro. Zadaniem utożsamiających się z wybranymi bohaterami uczniów było przybliżenie rówieśnikom „swojej” bajkowej postaci – opisanie jej wyglądu, historii, ale przede wszystkim podkreślenie jej zalet, pozytywnych cech charakteru i osobowości, wyjaśnienie, dlaczego dany bohater może służyć za przykład do naśladowania.

      ,,Życzliwa kartka”

      Sposobem na poprawę wzajemnych relacji uczniowskich była kolejna, podjęta przez uczniów i nauczycieli „Dziesiątki” akcja „Życzliwa kartka”, w ramach której uczniowie pisali na kartkach życzliwe pozdrowienia dla swoich kolegów i koleżanek. Takie życzliwe kartki trafiały, za pośrednictwem szkolnych „listonoszy”, w ręce adresatów, sprawiając im dużo radości. W rolę szkolnych „listonoszy” wcielili się przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy odpowiadali za organizację tego przedsięwzięcia.

      Spotkania w poszczególnych klasach w ramach kampanii informacyjnej ,,Człowiek nie cZŁOwiek”, prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego we współpracy z Dzielnicowymi KPP Wodzisław Śląski

      Aby wzmocnić oddziaływanie akcji do współpracy zaprosiliśmy „naszych” dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Spotkania odbyły się do tej pory w wybranych klasach 7 i 8. Podczas nich omówiona została tematyka hejtu, jak i cyberprzemocy. Uczestnikom starano się uświadomić problem niebezpiecznych skutków upokorzenia drugiej osoby. Poruszono sprawę odpowiedzialności karnej związanej ze świadomym i nieświadomym stosowaniem cyberprzemocy, nawiązano do autentycznych zdarzeń w celu uświadomienia młodzieży istniejącego problemu, jak również zilustrowano za pomocą filmików oraz prezentacji prawdziwy obraz omawianego zjawiska.

      Oczywiście to jeszcze nie koniec. Na kolejne tygodnie i miesiące przygotowujemy kolejne akcje i działania - między innymi w ramach naszej kampanii „Życzliwa DZIESIĄTKA” - w których z całą pewnością znajdzie się profilaktyka cyberprzemocy, agresji słownej i hejtu oraz kształtowanie pozytywnych relacji rówieśniczych oraz nawyków życzliwości, grzeczności koleżeństwa wśród naszych uczniów. 

     • DZIESIĄTKA do... HYMNU!

      Jak co roku, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, uczniowie DZIESIĄTKI wzięli udział we wspólnym odśpiewaniu naszego Hymnu narodowego. Ze względów bezpieczeństwa tym razem we wspólnym śpiewie nie wzięli udziału wszyscy nasi uczniowie ale i tak reprezentacja było liczna. Punktualnie o godzinie 11:11 w dniu poprzedzającym Narodowe Święto Niepodległości podobnie jak inni uczniowie z 21 tysięcy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w całym kraju odśpiewaliśmy "Mazurka Dąbrowskiego".

     • Premiera w teatrze lalek!

      Nasi najmłodsi artyści pracujący pod okiem p. Blanki Chocyk zaprezentowali swoją pierwszą sztukę w tetrze lalek. W swoim premierowym występie zinterpretowali dzieło muzyczne Edvarda Griega "W grocie Króla Gór" skomponowane do sztuki Henrika Ibsena "Peer Gynt".  Spektakl opowiada historię, uwięzionej  przez złego Króla Gór, Księżniczki pilnowanej przez złe i złośliwe trolle. Na ratunek Księżniczce rusza dzielny jak zawsze Książe, który uwalnia nieszczęsną, zamienia trolle w skały i wszystko kończy się tradycyjnym w bajkach happy end'em. Zespół aktorski tworzą uczennice klas II - Magda Onyszkiewicz, Iza Bańczyk, Jagoda Jęczmionka, Arleta Kierc, Liliana Krzyżanowska, Wiktoria Wolny, Wiktoria Winisławska. Lalki wykorzystane w spektaklu zostały  przygotowane przez samych aktorów  z niewielką tylko pomocą opiekuna - p. Blanki Chocyk.    

      Muzyczny podkład sztuki to jak pisaliśmy wcześniej dzieło muzyczne Edvarda Griega "W grocie Króla Gór" w którym początek utworu, imitujący ostrożne kroki człowieka, grany jest na fagocie. Gdy rozpoczyna się pogoń, dołączają się kolejne instrumenty, grając coraz szybciej i głośniej. Utwór kończy się gwałtownym uderzeniem.

     • "Niebieskie migdały" na gościnnych występach!

      5 listopada przypadało jedno z najsympatyczniejszych świąt - Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji nasz szkolny teatr Niebieskie migdały zaproszony został na gościnne występy do Szkoły Podstawowej nr 2 w Wodzisławiu Śl. Dzięki zaproszeniu uczniowie młodszych klas tamtejszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w przedstawieniu o Kopciuszku. Dzieci z zachwytem wpatrywały się w poczynania naszych aktorów i z uwagą chłonęły każde słowo. Brawa, jakie na koniec spektaklu otrzymali aktorzy teatru "Niebieskie migdały", świadczyły, że widzowie docenili kunszt artystów. Gratulujemy artystom oraz pracującej z grupą p. Blance Chocyk.