• Odbiór zaświadczeń OKE!

      Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

      Przypominamy, że w piątek 31 lipca, od godziny 10:00 do 13:00 będzie można odebrać zaświadczenia OKE o uzyskanych wynikach w egzaminie ósmoklasisty. Zaświadczenia wydawane będą w holu, przy wejściu głównym do szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego.   

      Należy pamiętać, że po odbiór zaświadczenia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i nieobjęta kwarantanną. Przypominamy też, że odebrać zaświadczenie może uczeń, rodzic/prawny opiekun ucznia lub osoba upoważniona (upoważnienie pisemne, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia). Uczniowie, którzy z jakichś względów nie będą mogli odebrać zaświadczenia w piątek 31.07 będą to mogli zrobić od 3.08 do 5.08 w godzinach pracy sekretariatu.  

      Ucznowie lub osoby odbierające zaświadczenie wchodzić będą do szkoły pojedynczo, w maseczce, zalecamy też stosowanie rękawiczek jednorazowych i własnego długopisu (należy podpisać odbiór zaświadczenia). Oczekujących na odbiór prosimy o zachowanie zalecanej odległości 1,5m  w oczekiwaniu na wejście do szkoły.

    • Odbiór zaświadczeń OKE!
    • Jak "pracować" będziemy od września?
     • Jak "pracować" będziemy od września?

      Wiceminister zdrowia - p. Waldemar Kraska poinformował, że w resorcie zdrowia, specjalnie do tego powołany zespół, przygotowywuje strategię działań na okres jesienny w związku z przewidywaną drugą falą epidemii COVID 19. Z informacji wynika, że decyzje w sprawie powrotu do stacjonarnej nauki zostaną podjęte najwcześniej w połowie sierpnia. W tym samym komunikacie przekazana została również informacja o możliwości przywrócenia obowiązku noszenia maseczek na ulicy.

     • Wyniki egzaminu ósmoklasisty!

      Zgodnie z otrzymaną dzisiaj, drogą e-mailową, wiadomością z OKE Jaworzno informujemy, że zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane za potwierdzeniem odbioru w szkole od dnia 31 lipca 2020 r. - od godziny 10:00. Zaświadczenia mogą odbierać uczniowie bądź rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

      W przypadku braku możliwości osobistego odbioru zaświadczenia przez ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna zaświadczenie to może być wydane innej osobie, posiadającej podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia upoważnienie zawierające dane osoby upoważnionej oraz upoważniającej (Imię nazwisko rodzica/prawnego ucznia, imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej oraz imię i nazwisko ucznia, którego zaświadczenie ma być wydane).  

      Informujemy też, że indywidualne wyniki dla każdego ucznia dostępne będą od 31 lipca (po godzinie 10:00) po zalogowaniu się na stronie internetowej:   

      Indywidualne hasła oraz loginy uczniów do strony z wynikami zostały przekazane przez wychowawców klas uczniom za pośrednictwem poczty elektronicznej dziennika LIBRUS.

    • Wyniki egzaminu ósmoklasisty!
    • Pomagamy!
     • Pomagamy!

      Bardzo dobre informacje dotarły do nas aż z… KENII. Organizacja Maryland Academy & Community Centre z tego kraju wyróżniła naszą szkołę Certyfikatem współpracy z International Humanitarian Organization Face to Face. Wyróżnienie to było efektem naszego zaangażowania się w program edukacyjno humanitarny „Face to Face”. Uczniowie „Dziesiątki”, pod kierunkiem p. Eweliny Grzybek, już drugi rok z rzędu, w ramach projektu „Lekcje on-line ze Światem” mieli okazję spotykać się, za pośrednictwem łączy internetowych z uczniami w Kenii, oraz wspierali powroty do szkoły uzdolnionych, osieroconych uczniów z tego kraju. Jesteśmy dumni z postawy i zaangażowania naszych uczniów oraz nauczycieli w tą szczytną akcję.

     • Jesteśmy kreatywni!

      Okres wakacyjny praktycznie w pełni ale…. zawsze jest dobry czas na przekazanie dobrych informacji. Sukces naszej drużyny w miejskim Festiwalu Kreatywności oraz awans do Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności  Destination Imagination został potwierdzony kolejnym certyfikatem. Dzięki pracy uczniów i nauczycieli oraz trenerów kreatywności nasza szkoła została wyróżniona tytułem  Szkoły Kreatywności i Innowacji 2020. Całej drużynie - uczniom, opiekunom oraz trenerom - DZIĘKUJEMY i raz jeszcze gratulujemy sukcesu!