• Kacper po raz drugi w gronie laureatów wojewódzkiego konkursu plastycznego!

      W dniu dzisiejszym nasz uczeń Kacper Szopa wraz z p. Anetą Żon-Tomalą udali się do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach aby z rąk Wicewojewody Śląskiego  - pana Jana Chrząszcza oraz Wicekuratora Śląskiego - pana Jacka Szczotki odebrać nagrodę za zajęcie II miejsca w II edycji konkursu plastycznego „Bezpieczny Internet oknem na świat”. Kacper już drugi raz wystartował w konkursie i ponownie jego praca została doceniona przez jury konkursowe w składzie: Magdalena Szewczuk-Szturc, Elżbieta Sołtysek (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach), Monika Starowicz (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach) mjr Marek Przygoda (Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu), kom. Tomasz Bratek (Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach).

      Śląski Urząd Wojewódzki we współpracy z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi już na początku października 2021 r. zaprosił  uczniów klas VI-VIII  szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego do udziału w konkursie plastycznym na najlepszy plakat pod hasłem „Bezpieczny Internet oknem na świat”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na tematykę bezpieczeństwa w sieci, umiejętnego korzystania z internetowych treści, zważania na ich charakter, a także podkreślenie, że Internet jest źródłem wielu ciekawych informacji, daje możliwość zawierania nowych znajomości, poznawania przyjaciół oraz pozyskiwania różnego rodzaju danych, tak do nauki, jak i poznawania świata.  Jury oceniając i wybierając do nagrody prace kierowało się następującymi kryteriami: czy praca porusza tematykę bezpiecznego Internetu, rozumianą jako umiejętne korzystanie z jego zasobów, przeciwdziałanie cyberprzemocy, wyszukiwanie wartościowych treści.

     • Paulina trzecia w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego!

      Bardzo dobre wiadomości dotarły do DZIESIĄTKI po pierwszej edycji Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego. Nasza uczennica Paulina Wróbel z klasy 7d z powodzeniem wystartowała w konkursie zajmując w nim trzecie miejsce. Oczywiście Paulinie jak i przygotowującej Ją nauczycielce - p. Katarzynie Balińskiej serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. BRAWO!

     • Ciasteczkowy gang wygrywa VI edycję Festiwalu Kreatywności!

      16 i 17 maja Wodzisław Śląski zamienił się w kreatywne miasto młodych ludzi. 39 startujących w VI już edycji Festiwalu Kreatywności drużyn zachwycało swoimi talentami i pomysłowością. Wśród rywalizujących drużyn nie mogło zabraknąć i naszych reprezentacji a nasz "CIASTECZKOWY GANG" w składzie Karol Konsek, Aleksandra Kicka , Wanessa Krajewska, Jagoda Iglikowska, Kamila Onyszkiewicz i Hania Sukiennik pracujący pod kierunkiem p. Jadwigi Sikory okazał się najlepszy w kategorii uczniów klas VII-VIII.

      Grupa ta zaczęła swoje zmagania od klasy czwartej kiedy pod opieką pani Hanny Gadaj pojechali na Wrocławski Festiwal Kreatywności. W klasie piątej drużyna pod okiem pani Marzeny Marszolik i Jadwigi Sikory zwyciężyła po raz pierwszy, ale pandemia pokrzyżowała im plany i grupa nie pojechała na kolejne zmagania do Wrocławia. Członkowie Ciasteczkowego Gangu od lat brali udział w zajęciach dodatkowych, podczas których rozwiązywali zadania STEAM, zadania techniczne, ale najwięcej frajdy mieli podczas przygotowań do wyzwań artystycznych, gdzie musieli własnoręcznie stworzyć scenografię, rekwizyty a przede wszystkim wymyślić przedstawienie teatralne. Uczniowie "gangu" przez ten cały czas rozwijali kreatywne myślenie, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Gratulujemy całej grupie i życzymy dalszego kreatywnego rozwoju.

     • Lekcja...odwrócona!?

      Czy można zmniejszyć stres przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego? Jak utrwalić wiedzę i nie zasnąć na lekcji? Odpowiedź jest bardzo prosta – niech lekcje poprowadzą uczniowie. Nasi ósmoklasiści przygotowali cykl zajęć z języka polskiego, których celem było powtórzenie materiału z lektur, z którymi spotkać się mogą na egzaminie. Pracując w grupach przygotowali prezentacje wcześniej wylosowanej książki - lektury szkolnej. Ich zadaniem było zaprezentowanie swojej pracy przed całą klasą.

     • Piknik rodzinny w szczytnym celu!

      29 maja od godziny 15:00 w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" rusza piknik rodzinny będący częścią akcji mającej na celu pomoc małemu mieszkańcowi Wodzisławia Śląskiego - Mikołajkowi, u którego zdjagnozowano Rdzeniowy Zanik Mięśni. Aby mógł wyzdrowieć potrzebne jest zgromadzenie 9,4 mln złotych na zakup najdroższego leku świata. W imieniu małego MIKOŁAJKA i jego RODZICÓW ZAPRASZAMY serdecznie do udziału w pikniku i przyłączenia się do akcji. 


     • Wizyta w teatrze w Bielsku i warsztaty kukiełkowe w WCK!

      Końcówka roku szkolnego to, oprócz działań czysto edukacyjnych, również czas, w którym zbliżamy się do końca realizacji projektu „Edukacja przez sztukę”. Kończymy zaplanowane na ten rok szkolny cykle spotkań z teatrem w ramach innowacji, a zwieńczeniem tegorocznych działań był wyjazd do Teatru w Bielsku - Białej na przedstawienie Smoki oraz fantastyczne warsztaty kukiełkowe przeprowadzone przez instruktora teatralnego, p Dorotę Krawczyk w Wodzisławskim Centrum Kultury.

     • UWAGA konkurs dla amatorów fotografii!!!

      Wszystkich amatorów fotografii – uczniów „Dziesiątki” zapraszamy serdecznie do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym pod nazwą ,,Z przyjacielem nie przez telefon” Celem konkursu jest ukazanie innych niż telefon, komputer czy laptop form komunikacji, ma też wskazywać telefon jako narzędzie do artystycznej aktywności i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Ogłoszony konkurs jest również elementem akcji „Bądź człowiek nie cZŁOwiek”, którą prowadzimy w szkole od września. Z najciekawszych prac stworzona zostanie wystawa a, ich autorzy zostaną nagrodzeni! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU oraz oczywiście DO UDZIAŁU!

      Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego ,,Z przyjacielem nie przez telefon”

       

      1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim

       

      2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie sposobów komunikacji oraz spędzania czasu wolnego innego niż przez telefon.

       

      3. Cele konkursu:

      - Propagowanie pozytywnych relacji koleżeńskich,

      - Ukazanie innych alternatyw spędzania czas wolnego oraz komunikacji niż telefon komórkowy, tablet czy laptop,

      - Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

      - Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

       

      4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

      - Każdy uczestnik zgłasza do 3 prac,

      - Oryginalne fotografie zapisane w formacie JPG.

       

      5. Zdjęcia należy wysłać na adres e-mail: konkursfotograficznysp10@op.pl w dniach 09.05.-3.06.2022r.. podpisane imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, numerem kontaktowym. Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii oraz zgodę rodzica należy złożyć w tym samym dniu w gabinecie pedagoga szkolnego.

       

      6. Kryteria oceny prac konkursowych:

      - Komisja będzie najwyżej oceniała prace:  prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,  charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,  oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

       

      7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka (sp10wodzislaw.pl) oraz wyeksponowane na Wirtualnej Gazetce Szkolnej (6.06.-20.06.2022r.)

       

      8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone (nagrody przewidziane zostały za I,II,III miejsce oraz wyróżnienia).

       

      9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

       

      10. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.

       

      13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez os(oby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

       

      Oświadczenie o prawach autorskich oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest do pobrania u organizatorów konkursu  (pedagog szkolny - p. Monika Mendrela)