• Kolejne wyróżnienie w konkursie Śląskiego Kuratora Oświaty!

      W ramach kampanii pod wspólną nazwą „To ziemia, na której rodzą się diamenty" (św. Jan Paweł II) Śląski Kurator Oświaty - p. Urszula Balcer zaprosiła uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego do cyklu konkursów upamiętniających setną rocznicę wybuchu powstań śląskich.  W jednym z takich konkursów udział, z SUKCESEM, wzięły uczennice „Dziesiątki” - Antonina Podsiadło i Marta Szeremeta.

      Dziewczęta  przygotowały prace w konkursie plastycznym na autorską kartkę z przewodnika po miejscach związanych z powstaniami śląskimi i ich bohaterami i obie zostały nagrodzone WYRÓŻNIENIEM. Prace powstały pod okiem pani Anety-Żok Tomali, a konsultację historyczną zapewniła p. Izabela Pradelok.  Gratulujemy zarówno uczennicom jak i przygotowującym je nauczycielkom. BRAWO!!!

     • Startuje Egzamin Ósmoklasisty!

      W dniach 25,26 i 27 maja br. najstarsi uczniowie "DZIESIĄTKI" staną przed pierwszym, niezwykle ważnym wydarzeniem – egzaminem ósmoklasisty. Jesteśmy przekonani Drodzy ósmoklasiści, że wcześniejsze lata nie zawsze pewnie łatwej nauki pozwolą Wam uzyskać takie wyniki egzaminu, które nie tylko spełnią Wasze oczekiwania, ale również otworzą drzwi do realizacji życiowych planów. Życzymy Wam abyście podczas kolejnych dni egzaminu zachowywali opanowanie i skupienie. Wykorzystujcie zdobytą wiedzą do podejmowania trafnych wyborów i udzielania TYLKO POPRAWNYCH ODPOWIEDZI. Niech towarzyszy Wam WIARA WE WŁASNE SIŁY I WIEDZĘ. Każdemu z Was składamy życzenia osiągnięcia jak najlepszych wyników. Niech będzie łatwo, spokojnie i oczywiście na maksymalną ilość punktów!!!

     • Kacper odbiera gratulacje z rąk II Wicewojewody Śląskiego i Śląskiej Kurator Oświaty.

      W dniu 21 maja br. uczeń naszej szkoły - Kacper Szopa uczestniczył w miłej, i ważnej ze względu na uczestników, uroczystości wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w wojewódzkim konkursie plastycznym dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych pod hasłem „Bezpieczeństwo w sieci”. Tak jak informowaliśmy wcześniej Kacper zajął w tym konkursie bardzo  wysokie - II miejsce i stąd jego obecność w zabytkowym i pięknym budynku Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Jak ważna była to uroczystość świadczy fakt, że Kacper odebrał gratulacje i nagrody z rąk: Roberta Magdziarza - II Wicewojewody Śląskiego pełniącego również funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Mirosława Wiklika - Dyrektora Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, inspektora Romana Rabsztyna - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Urszuli Bauer - Śląskiej Kurator Oświaty, pułkownika Marka Kocha - Zastępcy Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, nadkomisarza Marcina Budzicha - Naczelnika Gabinetu  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz majora Marka Przygody -  Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjno-Śledczego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

      Po uroczystości Kacper w towarzystwie innych nagrodzonych miał okazję zwiedzić zabytkowy budynek, w którym oprócz Wojewody Śląskiego urzęduje Marszałek Województwa Śląskiego oraz obraduje Sejm Śląski.   Kacprowi raz jeszcze gratulujemy. DZIESIĄTKA daje możliwości rozwijania artystycznych pasji z sukcesem nie tylko dzięki zapałowi i talentom uczniów, ale i zaangażowaniu oraz pracy naszej nauczycielki plastyki -               p. Anety Żok-Tomali, której również gratulujemy kolejnego już sukcesu.

      Przypomnijmy, że konkurs plastyczny na najlepszy plakat pod hasłem „Bezpieczny w sieci”, zorganizowany po raz pierwszy przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach we współpracy z Wojewódzkim Zespołem ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, skierowany był do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa. Jego celem było zwrócenie uwagi na tematykę bezpieczeństwa w sieci, umiejętnego korzystania z zasobów Internetu, wyszukiwania wartościowych treści, a także na kwestie związane z przejawami cyberprzemocy i przestępstwami dokonywanych w sieci z udziałem młodego człowieka.   

    • Kacper odbiera gratulacje z rąk II Wicewojewody Śląskiego i Śląskiej Kurator Oświaty.
    • Kacper wyróżniony w konkursie wojewódzkim!
     • Kacper wyróżniony w konkursie wojewódzkim!

      Pod koniec roku 2020 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zorganizował, dla uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII i ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego, konkurs plastyczny na najlepszy plakat pod hasłem „Bezpieczny w sieci”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na tematykę bezpieczeństwa w sieci, umiejętnego korzystania z zasobów Internetu, wyszukiwania wartościowych treści, a także na kwestie związane z przejawami cyberprzemocy i przestępstwami dokonywanych w sieci z udziałem młodego człowieka. W konkursie, z sukcesem wystąpił uczeń naszej szkoły - Kacper Szopa, który w kategorii uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego zdobył II miejsce. Kacper został zaproszony do Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach gdzie 21 maja zostaną wręczone nagrody wszystkim laureatom konkursu.

     • "DZIESIĄTKA" Z TYTUŁEM EKO-SZKOŁY!

      Bardzo miło nam poinformować, że po raz kolejny działalność pro-ekologiczna uczniów "Dziesiątki", prowadzona pod kierunkiem naszych nauczycieli, została doceniona i nagrodzona. Ogłoszone właśnie wyniki konkursu ekologiczego zroganizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie pozastawiają żadnych wątpliwości - nasi uczniowie są nie tylko BARDZO WRAŻLIWI NA PROBLEMY EKOLOGII  ale też KREATYWNI i UZDOLNIENI ARTYSTYCZNIE. ​​Dzięki zaangażowaniu i pracy uczniów klas IV-VIII: Radosława Zielinskiego, Ani Biekieszy, Oliwiera Kwapisza, Antoniny Podsiadło, Marty Szeremety, Ismeny Wutke oraz Kamila Pasternaka, Aleksandry Ryszki, Martyny Karbowniczyn, Michała Kowalewskiego, Grzegorza Grabskiego, Julii Kubek i wreszcie Kamili Onyszkiewicz uzyskaliśmy zaszczytny tytuł EKO SZKOŁY! 

      Z okazji Światowego Dnia Ziemi 2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zorganizowało konkursy dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu wodzisławskiego. Celem konkursu było promowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląskim”, budowanie świadomości mieszkańców na temat udziału środków Unii Europejskiej w inwestycjach i działaniach prowadzonych na terenie powiatu wodzisławskiego,  rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu wodzisławskiego objętych projektem pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski”, kształtowanie u młodzieży poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą i promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody. Konkursy zostały podzielony na trzy kategorie: dla uczniów klas I-III, klas IV-V oraz VII-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych i przeprowadzone zostały w tematach:

      • "Stworek Wodociągorek” - konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III. Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką, pracy plastycznej  przedstawiającej maskotkę promującą PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.
      • "Graj w niebieskie" lub "Maskotka wodociągowa" - konkurs dla uczniów klas IV-V. Zadaniem uczestników było stworzenie gry planszowej lub przestrzennej na temat wodociągowo-kanalizacyjny lub zaprojektować, wykonać i nazwać maskotkę wodociągową promującą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.
      • "Dekada po wybudowaniu kanalizacji - co się zmieniło?" - konkurs dla uczniów klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych. Tu uczniowie musieli stworzyć wideo o tematyce wodociągowo-kanalizacyjnej promujące i podkreślające rolę budowy sieci kanalizacyjnej dla ekosystemu.

      Opublikowane na stronie internetowej PWiK wyniki konkursu są dla nas bardzo dobre i radosne!! W kategorii konkursu dla uczniów klas IV-VI "Maskotka wodociągowa" nasz uczeń - Radosław Zielinski zdobył II miejsce, a w tej samej grupie wiekowej, w kategorii "Graj w niebieskie"  wyróżnienia zdobyli kolejni "nasi": Ania Biekiesza, Oliwier Kwapisz, Antonina Podsiadło, Marta Szeremeta, Ismena Wutke. 

      W konkursie multimedialnym dla uczniów klas VII-VIII, oraz uczniów szkół podstawowych zajęliśmy... WSZYSTKIE TRZY MIEJSCA PODIUM!!!    

      I miejsce: Kamil Pasternak,  II miejsce: Aleksandra Ryszka, Martyna Karbowniczyn i III miejsce: Michał Kowalewski, Grzegorz Grabski  ex aequo z Julia Kubek, Kamila Onyszkiewicz. 

      Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych prac oraz filmów. 

      Uczniom, którzy wykazali tak wielkie zaangażowanie i pomysłowość serdecznie GRATULUJEMY. Gratulacje należą się również naszym nauczycielkom, pod okiem których pracowali nasi uczniowie  - p. ZUZANNIE KONSEK oraz p. ANECIE ŻOK-TOMALI. 

     • HARMONOGRAM PRACY W SYSTEMIE HYBRYDOWYM.

      W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki o stopniowym powrocie uczniów do nauki realizowanej w szkole, w systemie hybrydowym informujemy, że harmonogram powrotu, uwzględniający wytyczne MEiN oraz GIS i MZ począwszy od 17.05.2021 r. wygląda następująco:

      Legenda:

      Lekcje stacjonarne - zajęcia realizowane w szkole, zgodnie z planem lekcji

     • Uwaga ósmoklasiści!

      Firma Vulcan zaprasza wszystkich ósmoklasistów na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentowany zostanie  proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji kandydaci dowiedzą się jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty należy dostarczyć do szkół. W trakcie spotkania uczniowie będą mogli również przejść przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku. Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00,  będzie trwać maksymalnie 90 minut.

      Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

     • WRACAMY!

      Małymi krokami wracamy do normalności! Po konsultacji z psychologiem szkolnym oraz za zgodą Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej dni 4 i 5 maja są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych. Od 6 maja br. do szkoły a tym samym do nauki w systemie stacjonarnym WRACAJĄ WSZYSCY UCZNIOWIE Z KLAS I-III Dziesiątki. W kolejnych tygodniach stopniowo wracać będą nasi starsi uczniowie. Od 31 maja bieżącego roku, według informacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki, szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.