• Edukacyjny spacer regionalny kl. VII

      Uczniowie klasy siódmej wzięli udział w zajęciach "Wodzisław w XIX i XX wieku". Zajęcia odbyły się na terenie Wodzisławia i prowadził je znawca dziejów naszego rodzinnego miasta, pracownik muzeum p. Piotr Hojka i nauczyciel historii - p. Mirosław Groń. W czasie zajęć uczniowie musieli policzyć ile ulic wychodzi z wodzisławskiego rynku, odszukali średniowieczną studnię na terenie byłego klasztoru minorytów, poznali historię średniowiecznych krzyży pokutnych. Uczniowie poznali historię dawnych wodzisławskich budynków np. willa Józefa Tumułki, dawny wodzisławski kościół pofranciszkański. Poznali także sławnych wodzisławskich mieszkańców np. Wilhelma Prokopa, Józefa Michalskiego. Pan Piotr Hojka opowiedział uczniom wiele ciekawostek związanych z ich "małą ojczyzną" np. o Górze Szubieniczej przy ulicy Kopernika, gdzie wykonywano wyroki śmierci wydane przez wodzisławski sąd.

      Spacer edukacyjny to forma aktywnego uczenia się, która polega na wykorzystaniu otoczenia społecznego i przyrodniczego jako źródła wiedzy i inspiracji. Spacer edukacyjny może mieć różne cele i tematy, takie jak historia, kultura, ekologia, zdrowie czy sztuka. Spacer edukacyjny ma wiele zalet dla uczestników, takich jak :

      • Rozwój kompetencji kluczowych - umiejętność współpracy, komunikacji, krytycznego myślenia, kreatywności czy rozwiązywania problemów.
      • Poszerzenie horyzontów i zainteresowań, poprzez odkrywanie nowych miejsc, ludzi, zjawisk i zasobów.
      • Zwiększenie motywacji i zaangażowania w proces edukacyjny, poprzez urozmaicenie form i metod nauczania oraz dostosowanie ich do potrzeb i preferencji uczestników.
      • Podniesienie świadomości i odpowiedzialności za otoczenie, poprzez obserwację, badanie i działanie na rzecz jego ochrony i poprawy.
      • Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej, poprzez aktywność ruchową, kontakt z naturą i redukcję stresu.

      Spacer edukacyjny jest więc cenną propozycją naszych uczniów bo oprócz walorów edukacyjnych jest też okazją do integracji i budowania więzi między uczestnikami.

     • Przybiegli z sukcesami!

      W dniu wczorajszym (19 października) grupa naszych uczniów pod opieką p. Tomasza i p. Sebastiana wzięła udział w mitingu lekkoatletycznym "Biegnijmy razem". Zawody zorganizowane dla uczniów wodzisławskich szkół na stadionie Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim miały za zadanie popularyzację biegów jako formy aktywności fizycznej. Miło nam poinformować, że nasi reprezentanci osiągnęli w tej rywalizacji bardzo dobre wyniki.

     • Dołączamy do realizacji ogólnopolskiego projektu “ABC Empatii”!!

      Miło nam poinformować, że nasza szkoła została wybrana do udziału w ogólnopolskim projekcie “ABC Empatii”, realizowanym przy wsparciu Czepczyński Family Foundation. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym odbyła się w naszej szkole krótka uroczystość z udziałem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego - p. Mieczysława Kiecy i p. Tomasza Jakubca - doradcy Zarządu Fundacji Czepczyński Family Foundation. W trakcie spotkania z uczniami i nauczycielami klas I-III nasi goście przekazali szkole materiały do realizacji projektu. Udział w projekcie to dla nas wielkie nie tylko wyróżnienie ale i szansa na podniesienie jakości naszej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Dziękujemy Czepczyński Family Foundation za wsparcie i zaufanie a Prezydentowi Miasta za rekomendowanie "DZIESIĄTKI".

      W trakcie spotkania z uczniami klas I-III i nauczycielami nasi goście przekazali nam 30 sztuk książek „“ABC Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” uzupełnione o karty pracy, gry planszowe, puzzle, plakaty i naklejki, które mają na celu utrwalenie i pogłębienie nabytej w trakcie realizacji projektu wiedzy i umiejętności.Projekt “ABC Empatii” będzie realizowany w szkole przez cały rok szkolny 2023/2024. Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni będą korzystać z materiałów edukacyjnych podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej, zajęć dodatkowych i świetlicowych, a także w trakcie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie, w trakcie tych zajęć, będą mieli okazję zapoznać się z historiami dzieci z niepełnosprawnościami, poznać ich problemy i potrzeby, a także nauczyć się jak im pomagać i wspierać. Projekt ma także na celu promowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec osób różniących się od siebie pod względem fizycznym, intelektualnym czy kulturowym. Jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania u dzieci umiejętności takich jak: rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, współpraca i komunikacja z innymi, szacunek i tolerancja dla różnorodności, czy empatia i altruizm.

     • "Wietrzymy magazyny" domowe w akcji Sprzątanie Świata!

      Tegoroczną akcję Sprzątanie Świata zorganizowaliśmy nieco inaczej. Uczniowie postanowili "przewietrzyć magazyny" domowe organizując PCHLI TARG, czyli miejsca podobne do bazaru, gdzie można było sprzedać lub kupić rzeczy, które zalegają w naszych domach. Niepotrzebne rzeczy z domu, z których już się nie korzysta, lub które się "znudziły", nie trafiają do kosza czy na wysypisko, a do innych, którym mogą się przydać i sprawić radość. Jest to interesująca metoda pracy wychowawczej, dzięki której przedmioty zbędne w naszych domach zyskują drugie życie w innym miejscu.

     • Alpaki w DZIESIĄTCE!

      W tym tygodniu w naszej szkole obchodzimy Tydzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji dziś do naszej szkoły przybyli niecodzienni goście - ALPAKI. Dzieci miały okazję poznać te przemiłe zwierzęta. Alpaki okazały się bardzo przyjazne. Chętnie spacerowały z dziećmi i dawały się karmić pokrojoną marchewką czy jabłkami. Sprawiły wszystkim ogromną radość! To niecodzienny widok, by na szkolnym placu spacerowały takie zwierzaki. W terapii alpakami największe znaczenie odgrywa dotyk, który uspokaja i powoduje rozluźnienie

     • Uczniowie 3A w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy"

      Uczniowie klasy 3A w tym roku szkolnym ponownie przystąpili do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Przypomnijmy, że celem projektu jest: wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowaniai budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,przyjaciele), wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalneji etnicznej, formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

     • Kolejna edycja festiwalu wokalnego!

      Po raz piąty Wodzisławskie Centrum Kultury organizuje Wodzisławski Festiwal Wokalny „Zostań idolem".  Impreza odbędzie się 10 listopada o godz. 17:00 a jej celem będzie wyłonienie szczególnie uzdolnionych wokalistek i wokalistów, odkrywanie talentów i osobowości scenicznych oraz rozwijanie wokalnych umiejętności. Zachęcamy do nieodkładania wysyłania zgłoszeń na ostatni moment, gdyż decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba uczestników jest ograniczona – mówią organizatorzy!

      Młodych artystów oceniać będzie jury w następujących kategoriach: klasy I-IV, klasy V-VIII, szkoły ponadpodstawowe. Punktowane będą nie tylko umiejętności wokalne, ale także dykcja, intonacja, muzykalność, interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny. Solistki i soliści będą mieli okazję zaprezentować utwór w dowolnym języku z podkładem muzycznym lub z akompaniamentem instrumentalnym. Aby wziąć udział w imprezie, należy do 2 listopada wysłać kartę zgłoszeniową na adres: a.kozielska@wck.wodzislaw.pl.

      Wszelkich informacji na temat przedsięwzięcia udziela Dział Projektów i Animacji Kulturalnej WCK (tel. 32 455 48 55 wew. 28). Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie, który wraz z kartą zgłoszeniową można pobrać na stronie www.wck.wodzislaw-slaski.pl.

      Organizatorem piątej edycji Wodzisławskiego Festiwalu Wokalnego „Zostań idolem" jest Wodzisławskie Centrum Kultury oraz Danuta Olejniczak-Paterek, pomysłodawczyni imprezy.

     • Mamy nowy Samorząd Uczniowski klas IV-VIII!

      No i po wyborach! W ubiegły poniedziałek odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka, Proces wyborczy w DZIESIĄTCE rozpoczął się od otwartych zgłoszeń kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy kandydaci mieli okazję przedstawić swoje programy i cele, które zamierzali realizować w ramach Samorządu Uczniowskiego. Kulminacją całego procesu. było głosowanie, w którym uczestniczyli uczniowie klas 4-8 Wybory te to nie tylko okazja do wyłonienia liderów uczniowskiej społeczności, ale także wyjątkowa lekcja edukacji obywatelskiej i rozwijania umiejętności samorządności.

     • Niecodzienna lekcja muzyki w DZIESIĄTCE!

      25 września gościliśmy w naszej szkole muzyków - GOLDEN TRIO, czyli p. Ksenię, p. Asię, p. Basię oraz gościnnie p. Justynę. Uczniowie klas 1-3 podczas audycji umuzykalniającej realizowanej w ramach programu "Edukacja przez sztukę" mieli okazję wysłuchać znane nam rytmy i melodie z bajek Wolta Disneya. Była muzyka z filmu Król Lew, Śpiąca Królewna czy Piraci z Karaibów. Ponadto uczniowie zapoznali się z budową i brzmieniem instrumentów: pianina, klarnetu, skrzypiec i wiolonczeli Koncert sprawił dzieciom dużo radości. DZIĘKUJEMY! Relację z niecodziennej lekcji muzyki przygotowała szkolna telewizja Info NEWS TV10. 

     • Młodzi o swoich potrzebach z Prezydentem Miasta!

      Już 4 października o godzinie 17:00 w sali audiowizualnej Pałacu Dietrichsteinów odbędzie się druga edycja spotkań Prezydenta Miasta - p. Mieczysława Kiecy z młodzieżą Wodzisławia Śląskiego w ramach cyklu „Wokół społeczności…”.. W imieniu organizatora zapraszamy młodych ludzi do dyskusji o problemach i potrzebach młodzieży oraz miasta.

     • Wodzisław na SPORTOWO!!

      W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Dla Wszystkich Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ''CENTRUM'' zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych i rekreacyjnych, których głównym celem jest zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w dniach 23-30 września br. Szczegóły TUTAJ

     • Rajd BOZONA - to już VI edycja!

      W nowym roku szkolnym nasza szkolna drużyna podróżnicza - Team Bozona znowu na szlaku! Tym razem uczniowie DZIESIĄTKI zdobywali górę Żar - szczyt w Beskidzie Małym rozciągający się nad jeziorem Międzybrodzkim o wysokości 761 m n.p.m. Nasi młodzi wędrowcy mieli okazję meszerować stromymi, lesistymi zboczami i podziwiać krajobraz żywieckich gór. Jak zawsze u celu wędrówki było ognisko, pieczenie kiełbasek i zajęcia integracyjne, podczas których uczniowie trenowali umiejętności społeczne. Niesprzyjająca aura nie zepsuła nikomu dobrej zabawy, bo Team Bozona to drużyna nie tylko zaprawiona w wędrówkach, ale pełna optymizymu więc nawet kiepska pogoda nie jest im straszna! BRAWO TEAM! Brawo BOZON.

     • "Od ziarenka do bochenka" czyli... pierwszaki w Chacie Chlebowej

      Dnia 21 września 2023 roku nasi uczniowie z klas 1A i 1B mieli niezwykłą okazję uczestniczyć w fascynujących zajęciach projektowych w Chacie Chlebowej. To wyjątkowe wydarzenie było nie tylko edukacyjne, ale również pełne emocji i radości. Zajęcia rozpoczęły się wczesnym rankiem, kiedy to nasi młodzi uczestnicy zostali przywitani przez serdecznych gospodarzy Chaty Chlebowej. Chata Chlebowa to malowniczo położone gospodarstwo rolne w Górkach Małych, które specjalizuje się w tradycyjnym wytwarzaniu produktów spożywczych. W ramach zajęć warsztatowych uczniowie mieli okazję poznać tajniki produkcji sera, masła i chleba, co było dla nich niezwykle pouczające.  

      Pierwszym etapem zajęć była produkcja sera. Pod czujnym okiem doświadczonych rzemieślników uczniowie poznawali proces koagulacji mleka i formowania sera. Dzieci miały możliwość samodzielnie ugniatać i formować masę serową, co dostarczało im nie tylko wiedzy, ale i frajdy. Następnie przyszedł czas na produkcję masła. Uczestnicy byli zachwyceni możliwością samodzielnego ubijania śmietany i tworzenia własnego, świeżego masła. Było to zarówno ciekawe, jak i wyczerpujące doświadczenie, które uczyło dzieci współpracy i cierpliwości. Ostatnim etapem zajęć było własnoręczne przygotowanie ciasta chlebowego i wypiek w tradycyjnym piecu chlebowym oraz degustacja produktów, które sami przygotowali. Świeży chleb, delikatne masło i wyborny ser były nagrodą za ich wysiłek. To nie tylko smakowało wyjątkowo dobrze, ale też uczyło dzieci doceniania pracy i wysiłku, jakie wkładają ludzie w produkcję żywności. Na koniec emocjonującego dnia pierwszaki miały możliwość zwiedzenia gospodarstwa rolnego. Dzieci mogły z bliska zobaczyć maszyny rolnicze, nakarmić kozy, zobaczyć wyposażenie typowej chaty rolniczej. Cały dzień spędzony w Chacie Chlebowej w Górkach Małych był nie tylko edukacyjny, ale i pełen zabawy. Uczniowie uczyli się nowych umiejętności, zdobywali wiedzę o tradycyjnym rzemiośle i miały okazję cieszyć się pracą zespołową. Ponadto, mogły doświadczyć uroków życia na wsi i zalet życia w bliskości z naturą. Dzień spędzony w Chacie Chlebowej w Górkach Małych był niezapomnianym przeżyciem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. To doświadczenie na pewno pozostanie w ich pamięci na długo, inspirując ich do poszukiwania wiedzy o tradycyjnych rzemiosłach i rolnictwie oraz do doceniania pracy ludzi związanych z produkcją żywności. Relację z zajęć przygotowała nasza niezawodna telewizja Info NEWS TV10 dzięki wyposażeniu otrzymanemu w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości 

     • Z myślą o Rodzicach!

      Szanowni RODZICE! Z przyjemnością pragniemy Was serdecznie zaprosić na spotkanie poświęcone ważnemu i aktualnemu tematowi aktywności dzieci w sieci internetowej. W dzisiejszych czasach internet jest nieodłączną częścią życia naszych dzieci, dlatego chcemy razem z Wami rozmawiać o tym, jak zapewnić im bezpieczeństwo i odpowiednie wsparcie w korzystaniu z nowych technologii. Naszym gościem specjalnym będzie Policyjny profilaktyk, który podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci w sieci internetowej.

     • Edukacja przez sztukę? Bezcenna!

      W ramach naszego "pomysłu na szkołę" czyli Edukacji przez sztukę uczniowie klasy 1A, na zajęciach artystycznych, mieli możliwość kontaktu z żywą sztuką i bliższego poznania instrumentu muzycznego - wiolonczeli. Wykorzystując pasję naszej nauczycielki uczniowie mogli wysłuchać granego na żywo utworu muzycznego pt. "Burza" wykonanego na wiolonczeli przez p. Justynę (naszą nauczycielkę muzyki), a następnie swoje emocje po minikoncercie wyrażali malując i rysując  ilustracje do wysłuchanego  utworu. Na koniec zajęć każdy mógł usiąść do instrumentu i spróbować swoich sił. ​​​​​

     • Festiwal sportowy na BALATONIE!!

      17 września na terenie Ośrodka Balaton w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się Festiwal Sportowy Uczniów Szkół Podstawowych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00. Wszystkich zainteresowanych uczniów wraz z rodzicami serdecznie zapraszamy w imieniui organozatorów.

      Aktywność fizyczną należy pielęgnować od najmłodszych lat. Ma ona ogromne znaczenie dla zdrowego rozwoju i dobrej kondycji przez resztę naszego życie.

     • RUSZAJĄ zajęcia z wykorzystaniem drukarki 3D!!

      UWAGA! Uwaga. Już od wtorku 19 września rusza kolejna edycja zajęć z wykorzystaniem drukarki 3D zakupionej w ramach programu Laboratoria przyszłości. Wszystkich chętnych uczniów serdecznie zapraszamy do zapisów na zajęcia. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA więc należy się spieszyć. Zapisy przyjmuje p. Wojaczek - nauczycielka informatyki.  

     • Pierwszoklasiści uroczyście zaczęli swój pierwszy rok szkolny!

      4 września swoją pierwszą ważną uroczystość w „Dziesiątce” zaliczyli najmłodsi uczniowie szkoły. Punktualnie o godzinie 10:00, w udekorowanej sali gimnastycznej, na honorowych miejscach zasiedli kandydaci na pierwszoklasistów a tuż za ich plecami miejsca zajęli ich rodzice i najbliżsi. Krótka część artystycznej przygotowana i zaprezentowana przez starsze koleżanki i kolegów poprzedziła najważniejszą część ceremonii czyli pasowanie na ucznia. Najpierw, w obecności sztandaru szkoły i zaproszonych gości oraz rodziców, pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, przyrzekając być pilnymi uczniami i przestrzegać szkolnych zasad a później wiceprezydent miasta - Wojciech Krzyżek w towarzystwie Dyrektora szkoły i wychowawców pasowali na uczennicę i ucznia DZIESIĄTKI naszych najmłodszych.

     • Efekty prac metodą projektu ZAPREZENTOWANE!

      Uczniowie klas VI zaprezentowali efekty swoich działań, które był prowadzone w II półroczu roku szkolnego metodą projektu. Prezentacja odbyła się w na korytarzach i holu głównym szkoły, tak by wszyscy uczniowie szkoły mieli okazję zapoznać się z pracami szóstoklasistów.  Ten typ prowadzenia zajęć, miał na celu rozwijanie kreatywności, umiejętności pracy zespołowej oraz zdolności problemowych uczniów. Uczestnicy mieli możliwość wyboru tematu projektu, który interesował ich najbardziej, i samodzielnie planowali, organizowali i realizowali swoje działania. Zajęcia obejmowały wiele dziedzin, w tym język polski, język angielski, nauki przyrodnicze, matematykę, sztukę i literaturę, informatykę, czy nawet muzykę.

      Uczniowie klasy 6a tworzyli prace pt. „Janusz Korczak w słowie”. Najpierw, w czasie lekcji języka polskiego, i historii poznawali życie i twórczość patrona naszej szkoły by później, spośród jego prac i tekstów, wybrać ciekawe i szczególnie ważne zdaniem uczniów sentencje dotyczące dzieci. Wybrane w ten sposób cytaty patrona szkoły szóstoklasiści przedstawili za pomocą różnych technik plastycznych i technicznych takich jak: string art, instalacja przestrzenna, technika malarska na płótnach, papieroplastyka inspirowana grą Minecraft,  oraz z wykorzystaniem technologii informatycznej - długopisów 3D czy platformy Minecraft edu.  Jedna z pracujących grup przygotowała animację komputerową prezentującą wnętrze naszej szkoły w stylu Minecraft oraz najważniejsze cytaty Janusza Korczaka z podkładem dźwiękowym - piosenką w wykonaniu zespołu Gawęda o Januszu Korczaku.  Uczniowie klasy VI B wybrali temat, „Co kraj to obyczaj”,  który realizowany był również na wielu przedmiotach - języku angielskim, geografii,  biologii czy matematyce. Uczniowie wspólnie przygotowywali podróż po wybranych krajach świata odkrywając ich zwyczaje, tradycje oraz kulturę. Poznawali: Francję, Hiszpanię, Portugalię, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone a także tak odległe i egzotyczne miejsca jak Meksyk, Kolumbię, Japonię, Chiny czy Senegal. Nie zabrakło oczywiście również Polski. Na geografii przygotowywali prezentacje multimedialne zawierające trasy podróży, najciekawsze miejsca danego kraju, na angielskim i informatyce ulotki o wyżej wymienionych krajach, na lekcjach plastyki powstały plakaty pokazujące różnorodność prezentowanych miejsc, a na technice przygotowywali rozmaite regionalne dania. Koszty podróży po świecie, pobyty w hotelach obliczali na lekcjach matematyki. Była to niezwykła przygoda, która miała także nauczyć nas tolerancji i otwartości wobec innych kultur. Pracując międzyprzedmiotowo nauczyliśmy się współpracy oraz odpowiedzialności.

     • Maja ZNOWU NA PODIUM!

      Bardzo dobre informacje dotarły do nas od Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego "Baszta" w Wodzisławiu Śląskim. Z nadesłanej do szkoły wiadomości dowiedzieliśmy się, że nasza uczennica Maja Głomska w zawodach sportowych o randze wojewódzkiej - Mistrzostwach Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych, osiągnęła wielki sukces. Nasza młoda szachistka, w zawodach rozgrywanych w Imielinie w dniach 9-11 czerwca 2023 roku, w najbardziej wymagającej kategorii szachowej, wywalczyła srebrny medal!! BRAWO MAJA!