• Kacper po raz drugi w gronie laureatów wojewódzkiego konkursu plastycznego!

      W dniu dzisiejszym nasz uczeń Kacper Szopa wraz z p. Anetą Żon-Tomalą udali się do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach aby z rąk Wicewojewody Śląskiego  - pana Jana Chrząszcza oraz Wicekuratora Śląskiego - pana Jacka Szczotki odebrać nagrodę za zajęcie II miejsca w II edycji konkursu plastycznego „Bezpieczny Internet oknem na świat”. Kacper już drugi raz wystartował w konkursie i ponownie jego praca została doceniona przez jury konkursowe w składzie: Magdalena Szewczuk-Szturc, Elżbieta Sołtysek (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach), Monika Starowicz (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach) mjr Marek Przygoda (Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu), kom. Tomasz Bratek (Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach).

      Śląski Urząd Wojewódzki we współpracy z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi już na początku października 2021 r. zaprosił  uczniów klas VI-VIII  szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego do udziału w konkursie plastycznym na najlepszy plakat pod hasłem „Bezpieczny Internet oknem na świat”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na tematykę bezpieczeństwa w sieci, umiejętnego korzystania z internetowych treści, zważania na ich charakter, a także podkreślenie, że Internet jest źródłem wielu ciekawych informacji, daje możliwość zawierania nowych znajomości, poznawania przyjaciół oraz pozyskiwania różnego rodzaju danych, tak do nauki, jak i poznawania świata.  Jury oceniając i wybierając do nagrody prace kierowało się następującymi kryteriami: czy praca porusza tematykę bezpiecznego Internetu, rozumianą jako umiejętne korzystanie z jego zasobów, przeciwdziałanie cyberprzemocy, wyszukiwanie wartościowych treści.

     • Paulina trzecia w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego!

      Bardzo dobre wiadomości dotarły do DZIESIĄTKI po pierwszej edycji Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego. Nasza uczennica Paulina Wróbel z klasy 7d z powodzeniem wystartowała w konkursie zajmując w nim trzecie miejsce. Oczywiście Paulinie jak i przygotowującej Ją nauczycielce - p. Katarzynie Balińskiej serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. BRAWO!

     • Ciasteczkowy gang wygrywa VI edycję Festiwalu Kreatywności!

      16 i 17 maja Wodzisław Śląski zamienił się w kreatywne miasto młodych ludzi. 39 startujących w VI już edycji Festiwalu Kreatywności drużyn zachwycało swoimi talentami i pomysłowością. Wśród rywalizujących drużyn nie mogło zabraknąć i naszych reprezentacji a nasz "CIASTECZKOWY GANG" w składzie Karol Konsek, Aleksandra Kicka , Wanessa Krajewska, Jagoda Iglikowska, Kamila Onyszkiewicz i Hania Sukiennik pracujący pod kierunkiem p. Jadwigi Sikory okazał się najlepszy w kategorii uczniów klas VII-VIII.

      Grupa ta zaczęła swoje zmagania od klasy czwartej kiedy pod opieką pani Hanny Gadaj pojechali na Wrocławski Festiwal Kreatywności. W klasie piątej drużyna pod okiem pani Marzeny Marszolik i Jadwigi Sikory zwyciężyła po raz pierwszy, ale pandemia pokrzyżowała im plany i grupa nie pojechała na kolejne zmagania do Wrocławia. Członkowie Ciasteczkowego Gangu od lat brali udział w zajęciach dodatkowych, podczas których rozwiązywali zadania STEAM, zadania techniczne, ale najwięcej frajdy mieli podczas przygotowań do wyzwań artystycznych, gdzie musieli własnoręcznie stworzyć scenografię, rekwizyty a przede wszystkim wymyślić przedstawienie teatralne. Uczniowie "gangu" przez ten cały czas rozwijali kreatywne myślenie, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Gratulujemy całej grupie i życzymy dalszego kreatywnego rozwoju.

     • Lekcja...odwrócona!?

      Czy można zmniejszyć stres przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego? Jak utrwalić wiedzę i nie zasnąć na lekcji? Odpowiedź jest bardzo prosta – niech lekcje poprowadzą uczniowie. Nasi ósmoklasiści przygotowali cykl zajęć z języka polskiego, których celem było powtórzenie materiału z lektur, z którymi spotkać się mogą na egzaminie. Pracując w grupach przygotowali prezentacje wcześniej wylosowanej książki - lektury szkolnej. Ich zadaniem było zaprezentowanie swojej pracy przed całą klasą.

     • Piknik rodzinny w szczytnym celu!

      29 maja od godziny 15:00 w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" rusza piknik rodzinny będący częścią akcji mającej na celu pomoc małemu mieszkańcowi Wodzisławia Śląskiego - Mikołajkowi, u którego zdjagnozowano Rdzeniowy Zanik Mięśni. Aby mógł wyzdrowieć potrzebne jest zgromadzenie 9,4 mln złotych na zakup najdroższego leku świata. W imieniu małego MIKOŁAJKA i jego RODZICÓW ZAPRASZAMY serdecznie do udziału w pikniku i przyłączenia się do akcji. 


     • Wizyta w teatrze w Bielsku i warsztaty kukiełkowe w WCK!

      Końcówka roku szkolnego to, oprócz działań czysto edukacyjnych, również czas, w którym zbliżamy się do końca realizacji projektu „Edukacja przez sztukę”. Kończymy zaplanowane na ten rok szkolny cykle spotkań z teatrem w ramach innowacji, a zwieńczeniem tegorocznych działań był wyjazd do Teatru w Bielsku - Białej na przedstawienie Smoki oraz fantastyczne warsztaty kukiełkowe przeprowadzone przez instruktora teatralnego, p Dorotę Krawczyk w Wodzisławskim Centrum Kultury.

     • UWAGA konkurs dla amatorów fotografii!!!

      Wszystkich amatorów fotografii – uczniów „Dziesiątki” zapraszamy serdecznie do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym pod nazwą ,,Z przyjacielem nie przez telefon” Celem konkursu jest ukazanie innych niż telefon, komputer czy laptop form komunikacji, ma też wskazywać telefon jako narzędzie do artystycznej aktywności i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Ogłoszony konkurs jest również elementem akcji „Bądź człowiek nie cZŁOwiek”, którą prowadzimy w szkole od września. Z najciekawszych prac stworzona zostanie wystawa a, ich autorzy zostaną nagrodzeni! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU oraz oczywiście DO UDZIAŁU!

      Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego ,,Z przyjacielem nie przez telefon”

       

      1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim

       

      2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie sposobów komunikacji oraz spędzania czasu wolnego innego niż przez telefon.

       

      3. Cele konkursu:

      - Propagowanie pozytywnych relacji koleżeńskich,

      - Ukazanie innych alternatyw spędzania czas wolnego oraz komunikacji niż telefon komórkowy, tablet czy laptop,

      - Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

      - Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

       

      4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

      - Każdy uczestnik zgłasza do 3 prac,

      - Oryginalne fotografie zapisane w formacie JPG.

       

      5. Zdjęcia należy wysłać na adres e-mail: konkursfotograficznysp10@op.pl w dniach 09.05.-3.06.2022r.. podpisane imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, numerem kontaktowym. Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii oraz zgodę rodzica należy złożyć w tym samym dniu w gabinecie pedagoga szkolnego.

       

      6. Kryteria oceny prac konkursowych:

      - Komisja będzie najwyżej oceniała prace:  prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,  charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,  oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

       

      7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka (sp10wodzislaw.pl) oraz wyeksponowane na Wirtualnej Gazetce Szkolnej (6.06.-20.06.2022r.)

       

      8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone (nagrody przewidziane zostały za I,II,III miejsce oraz wyróżnienia).

       

      9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

       

      10. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.

       

      13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez os(oby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

       

      Oświadczenie o prawach autorskich oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest do pobrania u organizatorów konkursu  (pedagog szkolny - p. Monika Mendrela)

       

       

     • UWAGA ósmoklasiści!

      w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2022/2023,z myślą o tegorocznych ósmoklasistach w zakładce "RODZICE i UCZNIOWIE / ÓSMOKLASIŚCI" zamieściliśmy krótką prezentację, która pomoże „przejść” kandydatom przez całyproces rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.Oprócz informacji na temat ważnych terminów i zasad związanychz wyborem przyszłej szkoły, prezentacja zawiera również informacjęna temat szkół ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego i ilości zaplanowanych oddziałów (klas I).

     • Po angielsku też z sukcesem!

      Uczniowie "Dziesiątki" kolejny raz udowadniają, że język angielski jest naszą silną stroną. W przeprowadzonym, po raz pierwszy po przerwie spowodowanej pandemią, powiatowym konkursie YOU CAN SPEAK ENGLISH przeznaczonym dla uczniów klas VII i VIII, w którym uczniowie zmagają się z zadaniami sprawdzającymi znajomość i umiejętność posługiwania się językiem mówionym bardzo dobrze wypadły uczennice naszej szkoły. Olga i Lena Urban zajęły 1 miejsce w kategorii klas siódmych, a Martyna Karbowniczyn i Zuzanna Łącka wywalczyły 2 miejsce w kategorii klas 8.  Ogromne gratulacje! Congratulations!  Well done!  You are the best! 

     • Sukces w Miejskim Konkursie Ekologicznym!

      W XXIV już edycji Miejskiego Konkursu Ekologicznego z sukcesem wystartowali uczniowie "Dzieisątki". Konkurs co roku jest organizowany z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie rozwiązywali zadania teoretyczne oraz praktyczne dotyczące m.in. ekologii, ochrony środowiska, stanu środowiska przyrodniczego i osobliwości Wodzisławia Śląskiego, form ochrony przyrody w Polsce. Z radiścią informjemy, że Filip Grabas (VIIIA) zajął w tym konkursie II miejsce, a Hanna Sukiennik (VIIIA) zajęła miejsce III. BRAWO! GRATULUJEMY uczniom oraz przygotowującej Ich - p. Zuzannie Konsek SUKCESU!

     • Warsztatowo w Dniu Ziemi!

      Poznawanie świata przez udział i doświadczanie jest najlepszą drogą do poszerzania i rozumienia otaczających nas zjawisk. Konfucjusz twierdził: Powiedz mi, a zapomnę,  pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” i właśnie ta maksyma stała się inspiracją aby w tym roku szkolnym Dzień Ziemi uczniowie klas 4-8 obchodzili warsztatowo wykonując doświadczenia, które pozwolą zrozumieć i zapamiętać zagrożenia globalne dla Ziemi i ich wpływ na ludzi oraz inne organizmy żywe. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów było hasło: Inwestujmy w naszą planetę!​​​​​​​

      Biorąc udział w doświadczeniu „ Wysypisko na bibule” uczniowie zdobyli wiedzę na temat wpływu dzikich wysypisk śmieci na otaczające środowisko.  Dzięki doświadczeniu „Powstawanie smogu” zrozumieli mechanizm powstawania niebezpiecznego dla zdrowia organizmów żywych zjawiska niskiej emisji. Wykonując zanieczyszczony sztuczny zbiornik wodny, badali, jak wycieki ropy naftowej szkodzą pływającym tam rybom i żyjącym ptakom. Obserwując zmiany zabarwienia płatków róży pod wpływem tlenków siarki , przekonali się o niekorzystnym wpływie zanieczyszczeń powietrza na rośliny.  Uczniowie poznali jeden z gazów cieplarnianych- tlenek węgla (IV), który jest jedną z głównych przyczyn obserwowanego na Ziemi globalnego ocieplenia. Mogli się o tym przekonać, obserwując samopompujące się baloniki, które powiększały się dzięki powstawaniu tego gazu, w reakcji sody z octem. Dzięki wywarowi z liści czerwonej kapusty, mogli poznać, jak w prosty sposób sprawdzić, czy kwaśne deszcze są problemem najbliższej okolicy. 

      Przeprowadzane doświadczenia, były świetną okazją do zaspokajania ciekawości poznawczej naszej młodzieży. Przyczyniły się do uwrażliwienia ich na potrzeby ochrony środowiska naturalnego, rozwijania myślenia przyczynowo- skutkowego, kreatywnego myślenia, rozwijania wyobraźni . Tego typu zabawy badawcze pozwoliły dostrzegać zjawiska zachodzące w przyrodzie, uczyły szacunku do różnych form życia oraz kształtowały postawy potrzebne we współczesnym świecie. Uczniowie czerpali radość z odkrywania czegoś nowego, dzięki czemu czemu refleksje i wnioski na długo zostaną w ich pamięci.

      Również na lekcjach plastyki uczniowie, tym razem klas 7, warsztatowo zajmowali się sztuką Ziemi, czyli nurtem w sztuce, którego obszarem działania jest przestrzeń Ziemi  Środowisko naturalne jest traktowane jako obszar działań twórczych..

     • U nas można inaczej...

      Nietypowo i kreatywnie odbyły się lekcje języka polskiego w "Dziesiątce". Pierwsza przechadzka” Leopolda Staffa na szkolnym korytarzu. A kto powiedział, że koniecznie trzeba na polskim siedzieć w ławkach? Kiedy dzieci proszą, aby lekcja była pod ławkami jest frajda, jest cisza znacznie większa niż w ławkach i jest nauka. Można i tak! :-)

     • Sukces w konkursie powiatowym!

      Zuzanna Łącka uczennica klasy 8A zdobyła pierwsze miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych "Are you ready for the final clash?" organizowanym przez LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. Wielkie brawa i gratulacje dla Zuzanny!  

      W konkursie oprócz Zuzanny startowali też: Jakub Stabla i Martyna Karbowniczyn z klasy 8c, osiągająci bardzo dobre wyniki wśród uczestniczących w konkursie uczniów powiatowych szkół podstawowych. Podziękowania należą się wszystkim naszym reprezentantom oraz przygotowującym Ich nauczycielkom - p.Ewelinie Grzybek i p. Marcie Borońskiej. GRATULACJE! 

     • AMELIA też w gronie LAUREATÓW!

      Uwaga! Uwaga! Mamy kolejną uczennicę, która dzieki tytanicznej pracy i samozaparciu oraz dzięki pomocy naszej nauczycielki - Zuzanny Konsek uzyskała prestiżowy tytuł LAUREATKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO. Naszą laureatką, tym razem z biologii, jest uczennica klasy VIII C - Amelia Józefiak. Amelia przebrneła z sukcesem eliminacje szkolne, eliminacje II stopnia, by w III etapie konkursu uzyskać 56 punktow na 60 możliwych do zdobycia zdobywając tym samym tytuł LAUREATKI.

     • Kamila NIEZAWODNA!

      Po raz kolejny nasza uczennica Kamila Onyszkiewicz nie zawiodła w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Po ubiegłorocznym sukcesie i uzyskaniu tytułu LAUREATA w konkursie geograficznym w tym roku Kamila sięgnęła po tytuł LAUREATKI z MATEMATYKI oraz FINALISTKI ponownie z GEOGRAFII. Sukces w konkursie matematycznym, oprócz oczywiście waloru prestiżowego, przynosi Kamili również wymierne korzyści w postaci zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z matematyki, a to z kolei oznacza, że nasza zdolna i pracowita uczennica już dzisiaj wie, że w egzaminie ósmoklasisty z matematyki osiągnie maksymalną liczbę punktów.

      Uzyskane tytułu laureatki i finalistki pozwalają również Kamili już dziś, ze spokojem oczekiwać na wyniki rekrutacji do szkół średnich – taki talent każda szkoła średnia z pewnością przyjmie bez problemu. Gratulujemy Kamili sukcesów, przygotowującym ją nauczycielkom – p. Hannie Gadaj (matematyka) i Izabeli Pradelok (geografia) DZIĘKUJEMY za poświęcenie i pomoc w przygotowaniu do konkursów, a wszystkim uczniom „Dziesiątki” mówimy: WARTO! PRÓBUJCIE!.

     • Edukacja przez sztukę...

      W ramach prowadzonej w "Dziesiątce" innowacji "Wychowanie przez sztukę" uczniowie najmłodszych klas mogli zagościć w Teatrze Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie. Uczniowie tym razem mieli okazję zobaczyć spektakl o przygodach tytułowego bohatera Nońka, który poszukiwał dobrego humoru, a swoje nietypowe imię zawdzięczał temu, że nieustannie powtarzał zwrot "no nie". Po spektaklu jak zawsze była okazja do zwiedzenia i poznania historii teatru. Był to już trzeci, w tym roku szkolnym, wyjazd uczniów w ramach prowadzonej innowacji, a ciągle wzrastająca frekwencja świadczy o rosnącym zainteresowaniu naszych uczniów oraz ich rodziców uczestnictwem w kulturze.

     • Wiosna w "Korczakowskiej Dziesiątce"!

      Co prawda 21 marca czyli pierwsży Dzień Wiosny juz za nami ale warto jeszcze wrócić do zajęć i "iwentów", w których uczestniczyli uczniowie dziesiątki. Zacząć wypada od obchodów dni "Kolorowej Skarpetki" czyli obchodów "Światowego Dnia Zespołu Downa" wypadającego rokrocznie właśnie 21 marca. Uczniowie "Dzieśiątki" pamiętali i symbolicznie, ubierając kolorowe skarpetki, okazali wsparcie wszystkim osobom dotkniętym Zespołem Downa.     

      Przy okazji Dnia Wiosny nasi uczniowie zdecydowali się również zadbać o rośliny, których "obecność" nie tylko istotnie wpływa na nasze zdrowie ale jest też miłym akcentem dekoracyjnym. Miejscem intensywnych działań "ogrodniczych" stała się sala nr 1.   

     • Wyjazd z przesłaniem...

      16 marca 2022r. uczniowie klas ósmych naszej szkoły wyjechali do Oświęcimia, by zwiedzić niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz - Birkenau w którym zamordowano ok. miliona Żydów i 90 tysięcy Polaków. W trakcie zwiedzania obozu uczniowie mieli okazję zobaczyć film o historii obozu, okrucieństwach niemieckich strażników, zagładzie Żydów i ciężkich warunkach życia i pracy więźniów. Wyjzad ten nabiera szczególnego wymiaru zwłaszcza dzisiaj, w momencie gdy tuż za naszymi granicami rozgrywa się dramat wojny.

     • Solidarni z Ukrainą!

      Solidaryzujemy się z obywatelami Ukrainy rozpowszechniając tę szczególną "modlitwę". Modlitwę o wolność dla Ukrainy, o koniec rosyjskiej agresji, modlitwę o siłę przeciwko złu. Tą modlitwą przyłączamy się do apelu Wołodymyra Zełenskiego skierowanego do Rosjan: „Jeśli będziecie milczeć teraz, to później będzie przemawiać tylko wasza nędza. A odpowiadać jej będą represje. Nie milczcie!”. „Modlitwę…” śpiewają razem Ukrainka Sofiia Popova i Rosjanka Alona Sobczak, obie o ukraińsko-rosyjskich korzeniach. „Modlitwa za Ukrainę” jest dostępna na kanale YT Teatru Groteska oraz na profilu Teatru na Facebooku.

      Alona Szostak

      Urodziłam się w Związku Radzieckim. Mama Rosjanka, tata Ukrainiec. Mieszkaliśmy w Leningradzie, w Wołgogradzie, w Duszanbe (Tadżykistan), w Kazachstanie i wszędzie mieliśmy przyjaciół o różnym pochodzeniu. W domu mówiliśmy po rosyjsku, ale tata uczył mnie ukraińskiego, czytając wiersze i prozę Tarasa Szewczenki. Uczyli mnie zawsze, żeby szanować każdy naród i jego kulturę. Skończyłam szkołę teatralną w Moskwie. Pracowałam w teatrze w Moskwie i Wilnie. W marcu 1992 przyjechałam do Polski i tu znalazłam swój dom. Od 1992 do 2019 roku pracowałam w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, od 2019 roku gram w Teatrze Polskim w Poznaniu.

      Sofiia Popova

      Jestem Ukrainką. Urodziłam się w Nikopolu, małym mieście na południowym wschodzie Ukrainy, nad Dnieprem. Mama i tata są Ukraińcami, chociaż dziadkowie taty mieli korzenie rosyjskie. Cała moja rodzina to ukraińscy patrioci. Cztery lata temu mój tata Evgen zginął na wojnie na Donbasie, walcząc za wolność Ukrainy i nas wszystkich. Od pięciu lat mieszkam, studiuję i pracuję w Polsce. Jestem absolwentką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Pracę artystyczną zaczęłam w teatrze V6 w Łodzi w 2018 r. jako tancerka i wokalistka. Od 2021 r. jestem tancerką w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

     • Kolejne sukcesy biathlonistów!

      W dniach 18-20.02.2022 r. Uczniowie klas sportowych zawodnicy UKS "Strzał" Wodzisław Śl. startowali z sukcesami w biathlonowych zawodach finałowych Mistrzostw Polski Młodzików „Celuj w Igrzyska” (Puchar Polski II kategorii) w Kościelisku zdobywając aż pięć medali!. Gratulujemy nie tylko medalistom ale wszystkim naszym zawodnikom startującym w zawodach oraz trenerce p. Edycie Zając. BRAWO WY!