• Medalowy weekend biathlonistów SP10!!

      Bardzo pracowity, ale i pełen sukcesów weekend mieli zawodnicy UKS Strzał Wodzisław Śląski  na co dzień uczniowie klas sportowych „Dziesiątki” Od czwartku do niedzieli w Dusznikach-Zdroju rozgrywano zawody Mistrzostw Polski w biathlonie letnim, w którym medalowo swój udział zaznaczyli nasi uczniowie.

      W drugim dniu mistrzostw do rywalizacji przystąpili zawodnicy biegów indywidualnych i tego też dnia otrzymaliśmy od trenerki - p. Edyty Zając bardzo miłą informację: „…mamy srebro”. Jak się okazało z relacji trenerki w biegu indywidualnym, bardzo dobry bieg i równie dobre strzelanie pozwoliło zawodniczce UKS Strzał  - Otylii Kocur (klasa 8C) zająć drugie miejsce i zostać wicemistrzynią Polski w kategorii „Młodziczka”. Bardzo dobry występ w tym dniu zanotowały też inne zawodniczki klas sportowych SP10 - W kategorii młodziczek młodszych tuż za podium (5 miejsce) wywalczyła Amelia Józefiak , bardzo wysokie - 7 miejsce zdobyła też Kinga Tkocz (obie klasa 7C), a kolejne miejsca zajęły: 14 miejsce Aleksandra Ryszka klasa 7c 16 miejsce Martyna Karbowniczyn klasa 7c 22 miejsce Nadia Tatarczuk klasa 7c 25 miejsce Jagoda Glimasińska klasa 6d,  32 miejsce Oliwia Kozłowska 8C, 34 miejsce Paulina Kądziela klasa 6d i 43 miejsce Aleksandra Bonar klasa 7c. W kategorii młodzik młodszy 23 miejsce zajął Dawid Wajsman z klasy 7C.

      Drugiego dnia Mistrzostw rozgrywano biegi sprinterskie. Tego dnia dotarły do nas jeszcze lepsze wiadomości - złoty medal w kategorii „Młodziczki młodsze” zdobyła nasza uczennica i zawodniczka UKS Strzał - Kinga Tkocz (7C). Kinga, po bardzo dobrym występie w dniu poprzednim, wystartowała do sprintu jeszcze bardziej skoncentrowana i mimo jednego niecelnego strzału nie dała szans rywalką zdobywając złoto. Trenerka naszych sportowców podkreślała też bardzo dobry start w tym dniu pozostałych zawodników naszej szkoły. Nie wiele zabrakło do medalu Otylii Kocur, która wywalczyła w młodziczkach bardzo wysokie 4 miejsce, natomiast 6 miejsce  w młodziczkach młodszych wywalczyła Amelia Józefiak kolejne miejsca biatlonistów „Dziesiątki”: 8 miejsce Aleksandra Ryszka  24  miejsce Nadia Tatarczuk 27 miejsce Jagoda Glimasińska 29 miejsce Martyna Karbowniczyn 32 miejsce Paulina Kądziela  34 miejsce Aleksandra Bonar 28 miejsce zdobył młodzik mł. Dawid Wajsman, oraz w młodziczkach Oliwia Kozłowska wywalczyła 29 lokatę.

      Ostatni dzień mistrzostw, w którym rywalizowały sztafety, zakończył się równie mocnym akcentem sportowców „Dziesiątki”. Drużyna UKS „Strzał’ Wodzisław Śląski w składzie: Amelia Józefiak, Aleksandra Ryszka, Kinga Tkocz sięgnęła po złoto dla klubu i SP10 zdobywając tytuł Mistrzyń Polski w kategorii „Młodziczki młodsze”.

      Medalistom oraz wszystkim pozostałym, tak udanie startującym, zawodniczkom i zawodnikom GRATULUJEMY SUKCESÓW. Olbrzymie GRATULACJE należą się również trenerce naszych sportowców  - p. Edycie ZAJĄC. BRAWO WY!!!

    • Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie 
i przeciwdziałanie COVID-19.
     • Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie 
i przeciwdziałanie COVID-19.

      ​​​​​​1 września 2020 r. wprowadziliśmy w życie procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły. W związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej oraz zmianami wprowadzonymi przez nowego Ministra Zdrowia uaktualniliśmy procedury i ponownie prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami oraz stosowanie się do przedstawionych zapisów.

     • 1 września... ale JAK?

      Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice. Nieuchronnie zbliżamy się do końca wakacji, a to oznacza, że coraz bliżej  do dnia wznowienia zająć w nowym roku szkolnym 2020/2021. Rozpoczynając wakacje życzyłem Wam, ale także i sobie  abyśmy mogli rozpocząć pracę w nowym roku szkolnym w normalnych warunkach. Niestety sytuacja nie poprawiła się na tyle aby zapomnieć o pandemii. W „10” zaczniemy co prawda naukę w warunkach stacjonarnych jednak w trosce o zdrowie uczniów i pracowników szkoły prowadzić ją będziemy przede wszystkim w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji.

      Obecnie, wspólnie z innmi dyrektorami wodzisławskich szkół, pracujemy nad szczegółowymi procedurami, których wprowadzenie, mam nadzieję, przyczyni się do skutecznej ochrony uczniów i pracowników szkoły przed możliwości zakażenia się oraz zmniejszy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Niezwłocznie po ich opracowaniu i pozytywnym zaopiniowaniu przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny zasady te zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, a także zostaną przekazane uczniom na pierwszych lekcjach w szkole. Nim to jednak nastąpi, pragnąc przynajmniej trochę rozwiać wątpliwości i obawy, chcę przekazać Wam wszystkim kilka podstawowych zasad, które towarzyszyć nam będą w pierwszych tygodniach nauki.

      • Pierwsza i nadrzędna zasada - do szkoły nie przychodzą osoby chore, z jakimikolwiek objawami infekcji. Zasada ta dotyczy zarówno uczniów jak i nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Zakaz wstępu do szkoły mają również osoby mające obowiązek przebywania na kwarantannie lub osoby izolowane z powodu zakażenia koronawirusem.
      • Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły oraz możliwie częsta dezynfekcja i mycie rąk pomiędzy lekcjami. Codziennej dezynfekcji podlegać też będą sale lekcyjne, używane meble szkolne - ławki, krzesła, biurka oraz pomoce dydaktyczne, a także podłogi, poręcze i klamki.    
      • Ograniczamy do minimum możliwość wejścia do szkoły i kontaktu z uczniami czy pracownikami szkoły rodziców, i osób „trzecich”. W związku z tym  rodzice/opiekunowie uczniów nie wchodzą z dziećmi do szkoły. Rodzicom zalecamy kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Możliwość bezpośredniej wizyty w szkole rodzica lub osoby trzeciej będzie tylko po wcześniejszym, telefonicznym umówieni terminu w sekretariacie szkoły i z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
      • Organizujemy lekcje i przerwy tak, aby w miarę możliwości, do minimum ograniczać  przemieszczenie się i mieszanie grup uczniów czy nauczycieli w przestrzeniach wspólnych (korytarze, schody, hole).  W związku z tym, możliwie najczęściej, poszczególne klasy przypisane będą do konkretnych sal lekcyjnych, uczniowie na przerwy wychodzić będą rotacyjnie a wejścia i wyjścia ze szkoły bedą odbywać się dwoma wyznaczonymi wejściami - klasy I-III korzystają z wejścia przez bibliotekę, klasy IV-VIII z wejścia głównego.
      • Wprowadzamy konieczność używania maseczek/przyłbic w momencie przebywania ucznia czy nauczyciela poza salą lekcyjną (przerwy, przemieszczanie się pomiędzy salami). W trakcie trwania lekcji nie ma obowiązku przebywania w maseczce jednak uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z tej formy ochrony również na lekcjach. Zakup maseczki/przyłbicy dla ucznia jest obowiązkiem rodzica.
      • Biblioteka szkolna funkcjonować będzie w reżimie sanitarnym - wypożyczanie i oddawanie książek odbywać się będzie po uprzednim kontakcie z bibliotekarką poprzez Librusa, w bibliotece przebywać będą mogły maksymalnie dwie osoby z zachowaniem dystansu, oddawane książki podlegać będą dezynfekcji i 2-dniowej kwarantannie.     
      • Świetlica szkolna dostępna będzie w reżimie sanitarnym i tylko dla uczniów, których oboje rodzice pracują i nie mają innej możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem;
      • Stołówka szkolna zostanie uruchomiana najwcześniej 14 września, podobnie sklepik szkolny w związku z tym należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość kanapek.
      • Wprowadzamy zakaz korzystania z szafek a tym samym zwalniamy uczniów z konieczności zmiany obuwia i chowania okrycia wierzchniego.   
      • Dla uczniów z podejrzeniem infekcji, zakażenia uruchamiamy izolatorium, w którym uczeń przebywać będzie pod opieką pielęgniarki lub pracownika szkoły do czasu przybycia rodzica/opiekuna.

      Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I-szych,  z wręczeniem „tyt pierwszaka” odbędzie się 1 września o godzinie 9:00 na boisku szkolnym (w razie niepogody - w sali gimnastycznej). Prosimy aby na wręczenie „tyt” przybył tylko jeden rodzic/opiekun dziecka. Pozostałe klasy rozpoczynają rok szkolny spotkaniem z wychowawcą również 1 września w godzinach: klasy 2, 3 i 4 o godzinie 10:00,  klasy 5 i 6 o godzinie 11:00, klasy 7 i 8 o godzinie 12:00    

    • Odbiór zaświadczeń OKE!
     • Odbiór zaświadczeń OKE!

      Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      Przypominamy, że w piątek 31 lipca, od godziny 10:00 do 13:00 będzie można odebrać zaświadczenia OKE o uzyskanych wynikach w egzaminie ósmoklasisty. Zaświadczenia wydawane będą w holu, przy wejściu głównym do szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego.

     • Jak "pracować" będziemy od września?

      Wiceminister zdrowia - p. Waldemar Kraska poinformował, że w resorcie zdrowia, specjalnie do tego powołany zespół, przygotowywuje strategię działań na okres jesienny w związku z przewidywaną drugą falą epidemii COVID 19. Z informacji wynika, że decyzje w sprawie powrotu do stacjonarnej nauki zostaną podjęte najwcześniej w połowie sierpnia. W tym samym komunikacie przekazana została również informacja o możliwości przywrócenia obowiązku noszenia maseczek na ulicy.   

    • Jak "pracować" będziemy od września?
    • Wyniki egzaminu ósmoklasisty!
     • Wyniki egzaminu ósmoklasisty!

      Zgodnie z otrzymaną dzisiaj, drogą e-mailową, wiadomością z OKE Jaworzno informujemy, że zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane za potwierdzeniem odbioru w szkole od dnia 31 lipca 2020 r. - od godziny 10:00. Zaświadczenia mogą odbierać uczniowie bądź rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

     • Pomagamy!

      Bardzo dobre informacje dotarły do nas aż z… KENII. Organizacja Maryland Academy & Community Centre z tego kraju wyróżniła naszą szkołę Certyfikatem współpracy z International Humanitarian Organization Face to Face. Wyróżnienie to było efektem naszego zaangażowania się w program edukacyjno humanitarny „Face to Face”. Uczniowie „Dziesiątki”, pod kierunkiem p. Eweliny Grzybek, już drugi rok z rzędu, w ramach projektu „Lekcje on-line ze Światem” mieli okazję spotykać się, za pośrednictwem łączy internetowych z uczniami w Kenii, oraz wspierali powroty do szkoły uzdolnionych, osieroconych uczniów z tego kraju. Jesteśmy dumni z postawy i zaangażowania naszych uczniów oraz nauczycieli w tą szczytną akcję.   

    • Pomagamy!
     • Jesteśmy kreatywni!

      Okres wakacyjny praktycznie w pełni ale…. zawsze jest dobry czas na przekazanie dobrych informacji. Sukces naszej drużyny w miejskim Festiwalu Kreatywności oraz awans do Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination został potwierdzony kolejnym certyfikatem. Dzięki pracy uczniów i nauczycieli oraz trenerów kreatywności nasza szkoła została wyróżniona tytułem Szkoły Kreatywności i Innowacji 2020. Całej drużynie - uczniom, opiekunom oraz trenerom - DZIĘKUJEMY i raz jeszcze gratulujemy sukcesu!

     • Nadchodzące wydarzenia!

      Drodzy uczniowie oraz rodzice. Przypominamy, że zgodnie z podaną we wrześniu organizacją roku szkolnego 2019/2020 dzień 12 czerwca 2020 r. jest dla wszystkich uczniów  dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W dniach 16 - 18.06.2020 r. przeprowadzany będzie egzamin ósmoklasisty w związku z czym te dni dla uczniów klas I-VII są również wolne od zajęć dydaktycznych.       

    • Nadchodzące wydarzenia!
     • Biblioteka informuje!

      Powoli, ale systematycznie zbliżamy się do najlepszego okresu w życiu każdego chyba ucznia - DO WAKACJI! Nim to jednak nastąpi musimy zakończyć wszystko to co rozpoczęliśmy we wrześniu 2019 roku. Jednym z takich OBOWIĄZKÓW jest zwrot wypożyczonych książek i podręczników do biblioteki szkolnej. Ponieważ mamy specyficzny czas Pani Alina Kowol - nasza bibliotekarka opracowała, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, wytyczne dotyczące funkcjonowania biblioteki w czasie pandemii.

     • Biathlon w czasie pandemii.

      W trakcie pandemii koronawirusa bardzo trudno trenować i utrzymywać rygor treningowy jednak biathloniści z naszych klas sportowych udowadniają, że nawet w tak trudnych okolicznościach można realizować plan treningowy w celu utrzymania kondycji fizycznej. Fotorelacja z „domowych” i terenowych treningów naszych sportowców potwierdza regułę - dla chcącego nie ma nic trudnego. Wytrwałym sportowcom gratulujemy samozaparcia i samodyscypliny! Szczególne zaś podziękowania należą się też tym rodzicom, którzy wspierają i angażują się w sportowe pasje swoich dzieci. Bez ich pomocy z całą pewnością byłoby trudniej. Wszystkim zatem: BRAWO WY!    

     • W czasie pandemii dzieci...się nie nudzą!

      Czas epidemii jest dla nas trudny, bo żyjemy w dużym obciążeniu. Z jednej strony obawiamy się, że zachorujemy lub ktoś z naszych bliskich zachoruje. Z drugiej strony boimy się, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Do tego dochodzi izolacja i różne ograniczenia, na dłuższą metę uciążliwe. Jak sobie z tym wszystkim radzić na co dzień?

     • Lapbook dobry na...matematykę!

      Ciekawe zajęcia w dobie nauki zdalnej zaproponowała swoim uczniom pani Małgorzata Wieczorek. W ramach lekcji matematyki uczniowie mieli za zadanie „skonstruować” Lapbooka. Pewnie nie wszyscy wiedzą cóż to takiego więc wyjaśniamy - Lapbook to forma kreatywnego zaprezentowania informacji na dany temat. Przeważnie teczka, większa kartka z możliwością składania, w której w formie rysunków, wykresów, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści.

      Lapbook ma też tę przewagę nad klasycznym słowem pisanym, że wzbudza ciekawość i motywuje dziecko do odkrywania ukrytych ciekawostek, a także do ich gromadzenia. Lapbbok pozwala bowiem również na zbieranie informacji i nieskończone rozszerzanie jego zawartości. Co może zawierać lapbook? Lapbook może zawierać właściwie wszystko: wykresy, terminy, opowiadania, zagadki, miarki, zdjęcia. Świetnie sprawdzają się w nim elementy ruchome, otwierane skrytki, obrotowe koła, składane elementy, miarki, itd. Oczywiście im więcej opcji zawiera dany lapbook tym ciekawiej, im więcej zmysłów angażuje i im więcej opcji obsługi daje, tym bardziej interesująco. Do czego służy labook? Lapbook może pomagać w nauce. Służy także do zabawy dla kreatywnych dzieci. Często stanowi także niezastąpioną pomoc dydaktyczną przy lekturze lektur czy nauce nowych terminów. Jak już wspomnieliśmy tym razem lapbooki miały dotyczyć matematyki. Uczniowie, swobodnie wybierając tematykę skonstruowali wiele ciekawych „urządzeń”, w których zawarli definicje, wzory, ciekawostki i zadania. W przygotowanych lapbookach spotkać możemy więc działania matematyczne, geometrię, ułamki a nawet wyrażenia algebraiczne. Prace naszych uczniów miały być elementem szkolnego święta matematyki ale w związku z pandemią zmianie uległa forma ich prezentacji - można je podziwiać w galerii internetowej na nasze szkolnej stronie internetowej.

    • Lapbook dobry na...matematykę!
     • Zaczynamy 25.05.2020 r. ?

      W związku z informacjami zamieszczonymi na stronach Mimnistrestwa Edukacji informujemy, że wymienione w komunikatach MEN formy zajęć bezpośrednich z uczniami na terenie szkoły będziemy uruchamiać najwcześniej od 25 maja 2020 r. Decyzja o opóźnieniu podyktowana jest przede wszystkim sytuacją epidemiczną panującą w naszym regionie i utrzymującą się ciągle wysoką liczbą nowych zakażeń COVID 19. Informujemy rónież, że żadna z proponowanych form zajęć bezpośrednich NIE ZASTĘPUJE OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ PROWADZONYCH ZDALNIE a jedynie jest ich uzupełnieniem czy rozszerzeniem oraz, że proponowane w dalszej częśći artykułu daty mogą się zmienić w przypadku dalszego pogorszenia sytuacji epidemicznej.     

      Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

      Od poniedziałku, 25 maja br. przywrócimy zatem możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. W niezmienionej formie - a więc zdalnie pozostaną zajęcia nauczania indywidualnego.

      Po rozpoznaniu przez wychowawców liczby uczniów chętnych do udziału w tych zajęciach  przygotowany zostanie w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami harmonogram tych zajęć tak by nie kolidował z zajęciami prowadzonymi zdalnie. W związku z z tym rodziców prosimy o kontakt w wychowawcami aby zgłośić chęć udziału w zajęciach   

       

      Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwoścą prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III 

      Od poniedziałku, 25 maja br. będzie też możiwość skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Ta forma przygotowana jest głównie z myślą o rodzicach pracujących lub chcących wrócić do pracy.  Oznacza to, że dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki ze względów zawodowych, będa mogli skorzystać ze świetlicy szkolnej. Te dzieci będą też mogły uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez naszych nauczycieli jednak z zastrzeżeniem, że mogą to być zajęcia prowadzone w grupach rocznikowych, a więc w grupach składających się z dzieci tego samego rocznika ale nie koniecznie z tej samej klasy. Oczywiście dla uczniów pozostających w domach w dalszym ciągu prowadzone będą zajęcia w formie zdalnej.

      Również i w tym przypadku prosimy rodziców o zgłaszanie wychowawcom zainteresowania tą formą zajęć. Po rozpoznaniu "zapotrzebowania" przygotujemy harmonogram pracy świetlicy i zaplanujemy zajęcia dydaktyczne.      

      Organizacja konsultacji z uczniami

      Od 25 maja br. chemy umożliwić też uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach do 4 osób.

      Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i będą w pierwszej kolejności prowadzone z przedmiotów zdawanych na egzaminach ósmoklasisty. W miarę potrzeb oraz możliwości organizacyjnych postaramy się również zorganizować konsultacje z innych przedmiotów. Ideą tych zajęć jest aby uczniowie milei możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

      Obecnie jesteśmy na etapie zbierania informacji o zainteresoaniu i chęci udziału uczniów w konsultacjach. Gdy poznamy skalę zaintersowania ustalimy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi wymiar godzinowy tych konsultacji, ich harmonogram oraz organizację.  

       

      Wszystkie zaproponowane zajęcia oczywiście organizowane będa w rygorze sanitarnym oraz organizacyjnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji. Rygory te to:

      • Obowiązkowe dezynfekowanie rąk bezpośrednio przed wejściem do szkoły i przy wychodzeniu ze szkoły.
      • Obowiązkowe noszeniu maseczki (lub przyłbicy) w trakcie pobytu w szkole.
      • Obowiązkowy pomiar temperatury ciała przychodzących (w związku z powyższym wymagana będzie zgoda na dokonywanie takiego pomiaru).
      • Zachowanie dystansu minimum 2 metrów pomiędzy uczniem i prowadzącym nauczycielem.
      • Wietrzenie sal oraz dezynfekowanie stanowisk pracy każdorazowo po zakończeniu zajęć. 
      • Biorąc pod uwagę rozmiary naszych sal lekcyjnych zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III będą mogły być prowadzone przy udziale maksimum 11 uczniów + nauczyciel i stale w jednej sali.
      • Usunięcie z sal lekcyjnych przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. W salach tych odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosić będzie min. 1,5 m(1 uczeń - 1 ławka szkolna).
      • Uczeń zobowiązany będzie posiadać własne przybory i podręczniki, ki  nie będzie mógł wymieniać się przyborami szkolnymi z innymi uczniami. 
      • Przerwy dla grupy będą  w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędzać będzie przerwy pod nadzorem nauczyciela.
      • Organizacja pracy i koordynacja zajęć oraz przerw będzie taka by utrudnić stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw i zajęć).
      • Nie będzie wyjść poza teren szkoły.
      • Uczeń nie może zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
      • Godziny pracy świetlicy wynikać będą z informacji zebranych od rodziców.
      • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
      • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do "strefy rodzica" z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      • Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczeniowie zdrowi - bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
      • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
      • W celu zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą rodzice/opiekunowie uczniów przebywających w szkole stale przebywają w zasięgu telefonu i odpowiadają na kontakt szkoły.
      • Jeżeli dziecko lub pracownik przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowany od grupy w odrębnym pomieszczeniu. W przypadku ucznia niezwłocznie powiadomieni zostają rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania go ze szkoły.
    • Zaczynamy 25.05.2020 r. ?
     • Znamy kolejne etapy funkcjonowania szkół.

      Na stronach Ministerstwa Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach ukazały się informacje po dzisiajeszej konferencji Premiera oraz Ministra Edukacji. Opublikowany został harmonogram kolejnych etapów poworotu do "normalności" w szkołach. Harmonogram ten ma harakter ogólnopolski pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w związku z sytuacją pandemiczną na Śląsku nie ma jeszcze ostatecznych decyzji w odniesieniu do naszego regionu.

     • Konkursy literackie rozstrzygnięte.

      23 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteka szkolna kierowana przez p. Alinę Kowol zaproponowała uczniom naszej szkoły krótkie spotkania z literaturą i udział w konkursach literackich zorganizowanych dla poszczególnych grup wiekowych. 8 maja minął termin nadsyłania odpowiedzi więc po ich przeanalizowaniu i ocenie ustalona została  lista laureatów. ​​​​​​​

      W grupie klas I-II wyrożnieni zostali:  Anna Wrzeszcz z klasy 1A oraz z tej samej klasy uczeń - Patryk Dziwoki. W klasach III-VI wyróżniono Franciszka Fibica z klasy IIIB oraz Piotra Wrzeszcza z klasy IVA. W grupie uczniów klas V-VI laureatami zostali: Ismena Wutke z VA, Milena Paliga z VC oraz Karol Konsek z VIA. Wśród nasjtarszych uczestników konkursu czyli uczniów klas VII-VIII na wyróżnienie zasłużyli: Sylwia Kubica z klasy VIIIB, Liwia Piliszek i Wiktoria Wywioł - obie z  klasy VIIA oraz Patrycja Szeremeta uczennica klasy VIIB.

      Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie natomiast wyróżnionym gratulujemy sukcesu i informujemy, że nagrody - oczywiście książkowe zostaną Wam  wręczone w pierwszym możliwym terminie.

    • Konkursy literackie rozstrzygnięte.
     • Wykorzystaj czas!

      Uczniowie klas szóstych pokazali, że dzisiejsza młodzież niekoniecznie trzyma w rękach tylko telefon, ale nadal jest ciekawa świata literatury. Swoje fascynacje książką udokumentowali na zdjęciach, które są dostępne w galerii Wykorzystaj czas!.

      Udostępnione przez nich zdjęcia są zachętą dla rówieśników, aby zechcieli siegnąć po książki. "Akcja książki pozostaje jeszcze długo w myślach czytelnika" - stwierdza uczennica klasy 6a

     • UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

      Ministerstwo Edukacji właśnie ogłosiło nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Informacje  podane w komunikacie to co prawda dopiero projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ale warto się z proponowanymi termianami zapoznac już dzisiaj. Więcej informacji w zakładce: Ósmoklasiści

    • UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!
     • Taka lekcja... czyli jak się bawią na muzyce?

      Kolejne dni nauki zdalnej w "Dziesiątce" i kolejne wyzwanie. Tym razem na lekcji muzyki uczniowie "stawili" czoła kultowej piosence wykonywanej w oryginale przez Jerzego Stuhra w trakcie Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w roku 1977.

      Uczniami z dystansem do siebie oraz z poczuciem humoru, którym „rzuciło się na uszy” są: znana już z naszej szkolnej telewizji Ala z VII A, z tej samej klasy Grzegorz oraz Kacper z VIA i przesympatyczna Nikola z IB. BRAWO WY!