• Plastyczny Teatr Jasełek!

       Ze Świętami Bożego Narodzenia wiążą się piękne tradycje i zwyczaje. Jedną z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami.  Tegoroczne jasełka w Szkole Podstawowej nr 10 to bardzo wyjątkowy spektakl.

      Na początku grudnia uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem zabrali się do tworzenia prac plastycznych aby uświetnić przedstawienie jasełkowe, a przygotowania do nich przeniosły się ze szkoły do naszych domów.  W świąteczną atmosferę wprowadzili nas chętni uczniowie klas szóstych oraz Alicja z klasy 8a. Przygotowali oni plastyczne przedstawienie jasełkowe pod okiem Pani Elżbiety Szymiczek (katechetki). Wszyscy uczniowie włożyli wiele trudu, by przekazać treść opowiadania o Bożym Narodzeniu. Zaprezentowali je społeczności szkolnej, przypominając w ten sposób tamte wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Magicznego uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy klimat zbliżających się świąt.  Wszystkim zaangażowanym w jasełka, rodzicom i uczniom, wyrażamy serdeczne podziękowanie za włożony trud życząc błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

     • UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

      Na stronie Ministrstwa Edukacji ukazała się informacja o podpisanym w dniu 16 grudnia rozporządzeniu w sprawie zmian w wymaganiach na egzaminach ósmoklasisty. Po analizie przesłanych do MEN opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach.

      W przypadku egzaminu ósmoklasisty zmiany dotyczą:

     • Kamila w III etapie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z geografii!!

      Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach opublikowane zostały wyniki II etepu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z geografii. Miło nam zakomunikować, że wśród uczniów zakwalifikowanych do III etapu jest uczennica klasy VII A naszej szkoły - Kamila Onyszkiewicz.           

      Dzięki swojej ciężkiej "pracy" prowadzonej pod opieką p. Pardelok  Kamila, znalazła się w elitarnej grupie uczniów, którzy walczyć będą o status finalisty bądź laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z geografii. GRATULUJEMY i oczywiście życzymy Kamili zdobycia zaszczytnego tytułu LAUREATKI. Gratulacje i podziękowania za trud przygotowywania Kamili do kolejnych etapów  konkursu nalezą się również pani Izabeli Pradelok - nauczycielce geografii.   

    • Pomoc psychologiczna dla rodziców.
     • Pomoc psychologiczna dla rodziców.

      Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”od dnia 7 grudnia zaprasza na konsultacje telefoniczne!

      W okresie pandemii przed dziećmi i rodzicami pojawiły się nowe obowiązki i wyzwania. Dla wielu rodzin czas ten niesie trudności, których nie udaje się rozwiązać wewnątrz systemu rodzinnego. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi WPWD "Dziupla" mieszcząca się przy ulicy Czyżowickiej 29B w Wodzisławiu Śląskim. Placówka proponuje konsultacje telefoniczne dla rodziców z pedagogami-asystentami rodzin, którzy na co dzień prowadzą pracę z rodzinami, pedagogami pracującymi w świetlicach a także z psychologiem. W razie potrzeby jest możliwosć spotkania na terenie siedziby WPWD „Dziupla”

     • Człowiek życzliwy - człowiek szczęśliwy!

      W ramach akcji „Życzliwa Dziesiątka” uczniowie klas 4-8 odbyli zajęcia z psychologiem na temat życzliwości pod hasłem „Człowiek życzliwy – człowiek szczęśliwy”.  Zajęcia przeprowadzone zostały na godzinach wychowawczych zorganizowanych na platformie TEAMS. Głównym celem było uwrażliwienie uczniów na wzajemną życzliwość oraz wzbudzenie w nich pozytywnych emocji.

            Podczas zajęć uczniowie obejrzeli krótki filmik, w którym główny bohater przeszedł ogromną przemianę. W natłoku codziennych obowiązków zajęty był jedynie własnymi sprawami, nie dostrzegał problemów innych, nie okazywał zrozumienia i życzliwości. Pewnego dnia staruszka poprosiła go o pomoc przy przejściu przez ruchliwą ulicę. Wdzięczność starszej pani wzbudziła w młodym człowieku skrywane głęboko pozytywne emocje i uświadomiła mu, jak ważne jest okazywanie życzliwości ludziom, którzy są wokół nas. Od tego czasu bohater całkowicie zmienił swoje postępowanie – stał się życzliwym, uczynnym, dobrym człowiekiem, a na jego twarzy coraz częściej gościł uśmiech. Zaczął również zarażać swoją życzliwością innych. Filmik uświadomił uczestnikom spotkania, że okazywanie gestów życzliwości ważne jest nie tylko ze względu na dobro innych, ale przede wszystkim czyni nas spełnionymi
       i szczęśliwymi ludźmi.

           W dalszej części zajęć uczniowie w trakcie burzy mózgów próbowali scharakteryzować człowieka życzliwego, szukając synonimów do słowa: życzliwy i tworząc kodeks człowieka życzliwego. Następnie odbyła się dyskusja na temat przejawów nieżyczliwości, z jakimi spotykają się ludzie w codziennych sytuacjach, w tym również w szkole. Uczestnicy próbowali ustalić przyczyny takiego stanu rzeczy. Kolejnym etapem były zajęcia warsztatowe, w czasie których uczniowie wchodzili w rolę osób oceniających bohaterów przedstawionych w różnych sytuacjach. Niektóre z nich dotyczyły sytuacji szkolnych, na przykład takich, w których uczeń jest­ niewłaściwie traktowany p­rzez rówieśników lub oceniany przez nauczycieli inaczej niż pozostali ze względu na problemy, z którymi musi się zmagać. Po analizie takich sytuacji uczestnicy zajęć dochodzili do wniosku, że uczniowie z określonymi problemami mają prawo do innego traktowania pod pewnymi względami, a jednocześnie wymagają szczególnej troski i życzliwego traktowania.

              Przeprowadzone zajęcia niewątpliwie zachęciły uczestników do tego, aby być życzliwym. Zwróciły również uwagę uczniów na istotną kwestię, jaką jest potrzeba akceptacji i życzliwego traktowania tych, którzy borykają się ze specyficznymi problemami utrudniającymi im codzienne funkcjonowanie.

     • "Face lifting" sali gimnastycznej.

      Korzystając z czasowej, mamy nadzieję, nieobecności uczniów w szkole pracujemy nad reorganizacją i modernizacją przestrzeni wewnętrznej szkoły. Zmienia swoje "oblicze" nasza sala gimnastyczna.

      Pierwsze efekty pracy już są widoczne jednak ostateczna zmiana nastąpi po pomalowaniu ścian i zabezpieczeniu filarów nośnych. Mamy nadzieję, że nowy "look" sali gimnastycznej Wam się spodoba. W planie mamy jeszcze jedną "niespodziankę" ale o tym później ;-)

     • Kartki dla żołnierzy służących na misjach wojskowych.

      Tradycją naszej szkoły jest zaangażowanie uczniów w akcję przesyłania kartek Bożonarodzeniowych dla żołnierzy pełniących służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych za granicą. Do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach trafiło już wiele pięknych, wykonanych przez naszych uczniów, kolorowych kartek z życzeniami  wraz z oryginalnymi upominkami.   

      Teraz kartki z pełnymi ciepłych słów życzeniami zostaną za pośrednictwem naszej Komendy przesłane do 10 Brygady Logistycznej w Opolu, skąd wraz z kartkami od innych dzieci trafią specjalną pocztą do żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju. W ich imieniu składamy wszystkim uczniom i nauczycielom serdeczne podziękowania za piękny symbol pamięci, a zarazem wyraz uznania dla odpowiedzialnej i niebezpiecznej służby na misjach w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami naszego państwa.

    • Kartki dla żołnierzy służących na misjach wojskowych.
     • Kolejne laptopy dla "Dziesiątki"

      ​​​​Zakwalifikowaliśmy się do kolejnej edycji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” edycja 2020. Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole​​​​

     • Uwaga ZMIANY W ARKUSZACH EGZAMINACYJNYCH ósmoklasistów!

      Minister Edukacji i Nauki, po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony zatem wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowuje propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą zostaną poddane publicznej dyskusji. Zmianie ulegną również arkusze egzaminacyjne. WIĘCEJ INFORMACJI

     • KOLEJNA ZMIANA W FORMACH NAUCZANIA!!

      Zgodnie z informacją podaną na konferencji prasowej PREMIERA M. MORAWIECKIEGO od poniedziałku 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. szkoły podstawowe, zmieniają formę prowadzenia edukacji.

      Klasy I-III oraz klasy IV - VIII uczyć się będą WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE NAUKI ZDALNEJ.

      Od poniedziałku, 9 listopada br. świetlica szkolna funkcjonuje w normalnych godzinach jednak w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

     • "Dziesiątka" beneficjentem ogólnopolskich programów!

      ​​​​​​​Projekt „Zdalna szkoła" jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa wynikającą z pandemii. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy jest niezbędny do prowadzenia lekcji na odległość. Przy wsparciu funduszy unijnych szkoły doposażane są w sprzęt, który udostępniają potrzebującym uczniom i nauczycielom.  

      W kolejnych edycjach programu "Zdalna Szkoła" oraz "Zdalna Szkoła+", przy wsparciu finansowym uzyskanym ze strony miasta,  nasza szkoła wzbogaciła się o 11 laptopów. Wszystkie, pozyskane w ten sposób komputery zostały udostępnione naszym uczniom do nauki zdalnej.  

     • Mateusz na podium turnieju w Skale!

      ​​​​​​24 października w Skale (woj. małoposlkie) odbył się Powiatowy Turniej Jujitsu. Pośród ponad 120 zawodników, którzy rywalizowali w 5 kategoriach wiekowych znalazł się również uczeń naszej szkoły - Mateusz Klon - zawodnik Akademii Sportowej Top Team. Udział w turnieju zakończył się dla Mateusza bardzo udanie. Po wielu emocjonujących walkach zajął trzecie miesjce w swojej kategorii wiekowej i przywiózł do Wodzisławia brązowy medal. GRATULUJEMY SUKCESU MATEUSZOWI i oczywiście trenerce - p. Sandrze Pniak.

     • Nie daj się! Zacznij się liczyć!

      W ramach akcji "Życzliwa Dziesiątka" uczniowie wybranych klas uczestniczyli w warsztatych prowadzonych przez  trenerkę - wolontariuszkę John Maxwell Team w ramach Global Youth Initiative panią Reginę Burdaś. tematem nietypowej lekcji było hasło: „Nie daj się i zacznij się liczyć”.  Młodzież klas VIC i VID uczyła się, jak radzić sobie z zastraszaniem w pozytywny sposób, nabierając pewności siebie, używając swoich możliwości, aby powstrzymać dręczenie i pomóc prześladowanym, podnosząc ich na duchu.​​​​​

      ​​

      „Kolejny raz przekonałam się, że tak kluczowe w życiu młodych ludzi jest poświęcenie im uwagi i rozmawianie z nimi o rzeczach dla nich ważnych. Mnóstwo serca otrzymałam dziś od uczniów, za co jestem niezmiernie wdzięczna a także za zaufanie ze strony dyrektora szkoły” - tak o zajęciach i emocjach z nimi związanych mówiła prowadząca warsztaty trenerka.

      Mamy nadzieję, że cykl zajęć w ramach Global Youth Initiative zaowocuje pozytywnymi skutkami, wzajemnym zrozumieniem, pomocą rówieśniczą i postawą życzliwości. Kolejne lekcje i warsztay z trenerką i kolejnymi oddziałami klasowymi wkrótce.  

    • Nie daj się! Zacznij się liczyć!
     • Ruszyła akcja "Życzliwa Dziesiątka"

      Już niebawem, bo 21 listopada, obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i pozdrowień. W związku z tym świętem chcemy, aby cała społeczność naszej szkoły zaangażowała się w działania, których celem będzie kształcenie postaw szacunku i życzliwości wobec innych osób. Ogłaszamy zatem akcję "Życzliwa Dziesiątka".

     • Wspaniały występ teatru Niebieskie Migdały!

      Szkoła bez teatru? Nie w "Dziesiątce"! Mimo trudnych czasów dla teatrów wszelkich nasza grupa teatralna Niebieskie Migdały, pod kierunkiem p. Blanki Chocyk, istnieje i działa. Od dwóch lat, przynajmniej raz w roku grupa prezentuje premierowy spektakl dla najmłodszych klas "Dziesiątki" więc i  w tym roku nie mogło być inaczej. Po zeszłorocznej premierze "Księżniczki na ziarnku grochu", przyszła pora na "Kopciuszka"

      Spektakl, w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, został zaprezentowany klasom I-III w ubiegły wtorek i spotkał się z gorącym i owacyjnym przyjeciem. Rewelacyjna gra zespołu w skladzie: Milena Brzóska, Aleksandra Kicka, Karolina Konieczny, Wanessa Krajewska, Julia Kubek, Kamila Onyszkiewicz, Syndia Mandel, i Julia Zielińska została nagrodzona długimi brawami widowni. Podkreślić trzeba, że na sukces spektaklu wpłynęła nie tylko znakomita gra aktorska, ale również nietuzinkowa scenografia i kostiumy przygotowane przez p. Anetę Żok-Tomalę.  Cały zespół, zarówno aktorzy jak i "reżyserki", zasłużył na WIELKIE BRAWA I GRATULACJE a nam - widowni z niecierpliwością przyjdzie czekać na kolejne występy.

      W galerii relacja foto natomiast w przygotowaniu jest filmowa relacja ze spektaklu, która wyemitowana zostanie w najbliższym czasie na kanale You Tube "Dziesiątki" oraz na naszej stronie internetowej.      

     • X Światowe Dni Tabliczki Mnożenia

      Chętni Rodzice i Uczniowie z naszej szkoły, wzięli udział w internetowym konkursie matematyczno-logicznym "ARCYMISTRZ MNOŻENIA" organizowanym w ramach obchodów X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. W ramach konkursu, na indywidualnych kontach uczestników, przez trzy kolejne dni były zamieszczane zestawy zadań składające się z 6 zadań, na których rozwiązanie każdy miał aż lub tylko 24 godziny. Łamigłówki wymagały logicznego myślenia oraz umiejętności mnożenia i dzielenia liczb.

     • "Święto Drzewa" w Dziesiątce

      Uczniowie "Dziesiątki" pod okiem p. Z. Konsek tradycyjnie przyłączyli się do ogólnopolskich obchodów „Święta Drzewa”, Święto obchodzone jest każdego roku 10 października. Tym razem była to już 18 edycja tego programu, która przebiegła pod hasłem„Święto Drzewa dla zwierząt”. W tym roku święto to obchodzimy z myślą o zwierzętach, dla których drzewa to często jedyny dom na Ziemi.

     • Pasowanie na ucznia SP10

      W ubiegłą środę (07.10.2020), w godzinach popołudniowych, odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania  pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka. Po wrześniowym "prologu" w postaci wręczenia "tyt pierwszaka" był to ostatni, ale najważniejszy, akt wprowadzenia naszych najmłodszych w społeczność "Dziesiątki"   

      Skromna i skondensowana, ze względów epidemiologicznych" uroczystość przygotowana przez starsze koleżanki i kolegów z klas drugich oraz Samorząd Uczniowski, wzbogacona o występy artystyczne szkolnego chóru, zakończona została złożeniem, w obecności sztandaru szkoły, uroczystego ślubowania. W uroczystości, w roli obserwatorów i świadków wzieli również udział rodzice naszych najmłodszych uczniów. 

     • Kolejny sukces Otylii!

      W dniach 3-4 października w Dusznikach Zdroju odbyły się Mistrzostwa Polski w biathlonie na nartorolkach. W zawodach znowu z sukcesem wystartowała Otylia Kocur - uczennica klasy sportowej naszej szkoły. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (silny wiatr), Otylia tylko dwa razy spudłowała na strzelnicy ale bardzo dobry bieg na nartorolkach zagwarantował naszej zawodniczce brązowy medal. BRAWO OTYLIA!